lørdag 26. juni 2021

Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett. 

Her er et forlag for hvordan det er mulig å faktisk gjennomføre dette. En viktig tanke bak dette forslaget er at man ikke skal behøve gjennomføre forslaget en kommer med selv. Dette er fordi dette vil legge bånd på kreativiteten. Med en gang du tenker over hva du selv kan gjennomføre, så blir det mange ideer du må forkaste. Dette vil vi jo ikke. Det er først senere du skal tenke på hvordan dette kan appliseres i egen undervisning.

Det er viktig at dette gjennomføres tidlig, første møte bør finne sted under planleggingsdagene i starten av året.

Forslag


Del lærerne inn i to grupper. Noen blir satt til oppgave A, andre til oppgave B.

A. Finne tverrfaglige oppgaver

Første møte

Sett sammen minst to lærere med to forskjellige fag. De trenger ikke ha disse fagene nå, de trenger heller ikke undervise i samme klasse. Det eneste kravet er at de skal kunne undervise i faget.


Eksempler:
 • Religion og Etikk SF - Historie VG3SF
 • Norsk VG1SF - Samfunnskunnskap SF
 • Norsk VG2SF - Samfunnskunnskap SF (mange har SK på VG2)
 • Engelsk VG1YF -  Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign YF
 • osv
Du kan også sette sammen lærere fra tre fag, om du vet med sikkerhet at det er mulig å lage tverrfaglige oppgaver til alle tre.

Disse 2-3 lærerne har så to oppgaver.
 1. Finne læreplanmål som sammenfaller. På hvilke områder er det mulig å samarbeide. Hvilke sammenfallende tverrfaglige emner har fagene? 
 2. Deretter skal de skrive ned noe ideer til mulige tverrfaglige oppgaver. Dette trenger ikke være langt, kanskje 30-50 ord på hver oppgave. Det trenger ikke være oppgaver en selv skal gjennomføre, men noe en klasse på skolen kunne har utført.
Dersom dere ikke finner noe, så har dere eliminert to fag hvor tverrfaglighet blir vanskelig. Det er også viktig å gjøre.

Send deretter inn alt dere har skrevet.


Eksempel:

Norsk og Samfunnskunnskap VG1SF

Læreplanmål i norsk relevante for samfunnskunnskap
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte; lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; 
 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Læreplanmål i samfunnskunnskap relevante for norsk 
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie 


  Mulige oppgaver
  1. Fagartikkel om samfunnsfaglige tema, for eksempel det norske rettsystemet. Elevene skriver først en del hvor de greier ut om emnet, deretter har de en drøftende del hvor de argumenterer over stoffet. Norsklærer vurdere språk, argumenter, struktur og referansebruk, SF-lærer ser på faktakunnskapen.
  2. Debatt om samfunnsfaglig tema. Norsklæreren ser på argumentasjon, SF-læreren på fakta.
  3. Mappeoppgave om samisk, med analyse av dikt og noveller opprinnelig skrevet på samisk, og fagartikkel om et samisk tema. Lærerne vurderer hver sine tekster. Mulig å trekke  inn andre fag her.


  Mellom første og andre møte

  Ledelsen eller noen andre med ansvar mottar alt som har blitt foreslått og limer sammen til ett dokument. Dette dokumentet sendes ut til alle lærerne. Lærerne velger et fag de ønsker å samarbeide med. Denne gangen blir de satt sammen på nytt med den samme læreren, eventuelt en ny samarbeidspartner. Hvis det er vanskelig kan ledelsen plassere folk i nye grupper.


  Andre møte

  Denne gangen får de et oppdrag om å lage et opplegg. De kan velge blant forslagene som kom inn sist, eventuelt kan de lage noe helt nytt.

  De skriver så ned oppgaven, tar med antall timer, mål, vurdering, osv. De kan også, om de har lyst, lage en powerpointpresentasjon som beskriver oppgaven for elevene.

  Alt dette sendes så inn til skolen sentralt.


  Mellom andre og tredje møte

  Ledelsen samler inn alle opplegg i ett dokument og sender ut til lærerne. Lærerne fjerner alle som ikke er aktuelle for dem, og leser gjennom de andre.


  Tredje møte

  Dette møtet skal være med lærerne i klassen. Alle lærerene samler opp alle oppgavene som er relevante for dem. En historielærere i VG2 velger seg alle oppgavene som lar seg gjennomføre i klassen.

  Så går de gjennom alle de relevante oppgavene og ser om de lar seg gjennomføre i klassen. Man trenger ikke snakke lenge om hver oppgave, siden det vil være irrelevant for de andre lærerne, men man kan avtale individuelle møter senere. På disse møtene kan de så endre og forbedre oppleggene, som de så sender inn.


  Etterpå

  Alle opplegg sendes så inn sentralt, hvor de på nytt samles inn og distribueres blant lærerene. Det gjør heller ikke noe om de også deles utenfor skolen.
  B. Spesielle tema

  Det er ikke nødvendig å gå gjennom alle disse stegene med alle tema. Det er noen som det allerede er kjent. Da er det mulig å diskutere dette tidlig, og legge opp årsplanen etter dette.

  Eksempel: samisk

  Sett sammen en lærer i norsk, samfunnsfag, geografi, design og arkitektur (om faget tilbys), Musikk, dans og drama (ditto) med mål om å lage tverrfaglige oppgaver. Her er det også viktig at ledelsen legger opp til at temaet undervises i samtidig. 

  By Ernmuhl at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15857923


  Første møte

  Lærerne samles og bedriver brainstorming over alle mulige tverrfaglige oppgaver i dette emnet. De ser i bøkene, studerer læreplanen og diskuterer sammen. Så skriver de ned så mange muligheter de finner.

  Andre møte

  Lærerne samles og velger noen av forslagene fra sist møte. Så setter 2-4 lærere seg ned sammen og lager opplegg.

  Tredje møte

  Lærerne samles klassevis og diskuterer hvordan disse kan gjennomføres. Siden dette er tema som vil inkludere flere fag, er det viktig å bruke god tid på samarbeid her.

  Til slutt

  Dette er bare et forlag på hvordan man kan gå i gang med tverrfaglig samarbeid, og denne jobben vil bli langt enklere året etter. Da har man jo allerede mange opplegg, og kan bruke tiden på revisjon og erfaringsutveksling.

  onsdag 2. juni 2021

  Undervisningsopplegg i norrøn litteratur

  Reisen til Åsgård

  Et escaperoom hvor elevene skal reise til Åsgård, og på veien må svare på mange spørsmål.  Eddadikt - skriveoppgave

  En skriveoppgave hvor elevene skal få bruke ekstra tid på et   Islendingesagaer

  En gjennomgang av forskjellige typer sagaer, og hva som kjennetegner dem.


  Bøker fra den norrøne verden  En gjennomgang av norrøn litteratur.


  Persongalleri Sagaen om Ravnkjell Frøysgode
  En oversikt over personene i Sagaen om Ravnkjell Frøysgode, med piler som forklarer forholdet mellom dem. Det er en også en liste over alle kapitlene i teksten.
  Norrøn litteratur - kjennetegn

  Dette er et skjema for å gjenkjenne trekk ved norrøne tekster. Elevene fyller inn i skjemaet. Det vil gjøre det enklere å analysere blant annet islendingesagaer.
  Norrøne kort

  Kort med forfattere, begreper og bøker fra den norrøne verden. Skriv ut i 3x2 eller 3x3 og del ut til elevene.  torsdag 27. mai 2021

  Reiser i pensum

  Hvordan lære elevene pensum, samtidig som de får dra ut på en reise...

  Har du lyst til å la elevene få dra ut på en reise, samtidig som de lærer pensum. Med Google Form har du muligheten. Jeg har de siste årene lekt meg litt i Google Forms, og oppdaget hvilke muligheter som ligger i programmet. Jeg har laget noen reiser, hvor elevene enten skal lære om norrøn litteratur, om grammatikk eller nynorsk. På veien får de spørsmål, og de kommer ikke videre før de svarer rett. 

  Jeg har fått positive tilbakemeldinger, både fra lærere og elever, siden det er en litt annerledes måte å lære pensum.

  Dersom du ønsker å se en instruksjonvideo, kan du kikke på denne videoen.

  Nedenfor er noen bilder fra noen av reisene. Lenken til den siste reisen (i Nynorskland) kan du finne her.

  Reiser i Grammatikkens verden  Reisen i den norrøne verden
  Nynorskreisa

  Denne reisen finner du her  fredag 16. april 2021

  Tangramfigurer i undervisningen

  For noen år siden fikk jeg tilsendt en lenke til en video om en lærer som hadde laget et slags puslespill, hvor elevene skulle sette sammen begreper i et slags puslespill. Jeg finner ikke lenken nå, men dette var noe som inspirerte meg, og noe jeg ønsket å videreutvikle.


  Det fungerer som følger: Elevene deles inn i grupper og får utdelt noen papirbiter. Disse skal de så sette sammen til en figur. Bitene passer sammen som puslespillbiter, hvor en side bare passer sammen med en annen side. Læreren må klippe litt på forhånd, men det bør ikke ta mange minuttene.

  Du kan bruke figurene til alt som har en fasit, alt fra første klasse på barneskolen til tredje på videregående. Dette kan også være et alternativ til Kahoot. Samtidig kan dette brukes i festlige anledninger. Skriv et navn på ene siden, og litt fakta om vedkommende på andre, og del inn i grupper.


  11 maler med og uten tekst.  Noen eksempler på ferdigutfylte figurer:

  Litterære begreper - pyramide 

  Antikkens Hellas - Svane


  Islam - Svane 
  Jødedom - Rakett

  Brøk og prosent - fly

  Ønsker du å lage dine egne, kan du finne dem her.

  Jeg ber deg bare om at du laster opp det ferdige resultatet hvis du bruker det. Legger du inn tyske gloser i bjørnen, flott, del det med andre. Legger du inn formler i kjemifaget, legg det ut på internett. Dersom du finner noe du kan bruke disse til, la andre få tilgang til dem. Det er flere nettsider hvor du kan laste opp, og jeg håper du vil dele det du lager.

  onsdag 14. april 2021

  Mine undervisningsopplegg i religions- og etikkfagene i skolen

   

  Religion

  Her er noen av mine opplegg i religionsfaget. Posten vil oppdateres etterhvert som jeg legger ut nye ressurser.

  Antikkens filosofer

  En gjennomgang av mange av antikkens filosofer.

  Bibelen

  En presentasjon av Bibelen, de forskjellige bøkene og de viktigste personene i bøkene.

  Etiske begreper

  En kortstokk med etiske begreper, beregnet på VGS. Elevene kan klippe ut kortene og lese gjennom dem på egen hånd.

  Del ut bildene til elevene i grupper, og be dem studere bildene, oversette teksten til norsk, og deretter svare på spørsmålene.

  Kristendommen

  En powerpointpresentasjon om kristendommmen og Bibelen. Bibelen og det kristne verdenssynet.


  Islam


  En gjennomgang av islam.
  Kort om islam


  Noen kort som beskriver det viktigste i Islam. Skriv ut på tosidig ark, og klipp ut.  Tangram - islam

  Klipp ut kortene til elevene og del ut i grupper.  onsdag 31. mars 2021

  Undervisningsopplegg - norsk for minoritetsspråklige

  Lær norsk - introduksjon

  Google Form som lærere elevene noen av de første ordene de skal lære på norsk.

  Eiendomsord på norsk

  Liten oppgave for å vise norskelever hvordan en skriver fraser som "huset mitt" og "mitt hus".

  Ord og kjønn  Et skjema for innlæring av kjønn for ord. Jeg har fylt ut det ene dokumentet med vanlige norske ord.


  Ordene har forskjellige farger, for at elevene lettere skal huske kjønn. Grønne ord er intetkjønn, røde er hunkjønn og blå er hankjønn. Jeg har også brukt forskjellig skrift. Elevene må bruke tre penner når de fyller ut det tomme skjemaet.  Rett teksten

  Elevene skal rette setningene med grammatiske feil og skrive den rette versjonen.


  Uttrykk på norsk

  Oppgave hvor man skal finne betydningen bak norske uttrykk.

  Rettskrivingsoppgaver

  Noen oppgaver om særskrivingsfeil og ord som vis/hvis, vite/hvite, da/når, og/å.

  Eiendomsord


  Oppgaver om eiendomsord. Sett inn korrekt form av din/ditt/dine, osv.  Bestemt eller ubestemt


  Oppgaver hvor elevene skal skrive inn rett form av substantivet.  Samsvarsbøying adjektiv


  Noen oppgaver hvor elevene skal skrive inn rett form av adjektivet.

  Tellelige eller utellelige objekter


  Når bruker man mye og mange på norsk? Eller få eller færre? Alle eller all? En liten oversikt og en oppgave, beregnet på minoritetsspråklige.  tirsdag 30. mars 2021

  Undervisningsopplegg i nynorsk

   Dette er noen av undervisningsoppleggene mine i nynorsk.


  Du kan skrive ut i 3x2 eller 3x3 og dele ut til elevene som kan klippe ut. De kan så lese på dem og kaste regelkort som de kan godt.

  Kortene har blitt laget i samarbeid med andre lærere.

  Et hefte i nynorsk med de viktigste ordene, og med tips om eksamensrelevant språk.

  Dette er en lek hvor elevene må lage en figur av biter som alle har nynorske verb. Klipp ut bitene og del ut ett sett til hver gruppe. Ordene på kantene er feilskrevet.
  Sterke verb i presens

  En gjennomgang av enkelte sterke verb i presens. Det er noen høyfrekvente verb elevene ofte glemmer. Dette er ment at de skal gå gjennom denne ofte, og repetere, til ordene sitter.

  Reisa i Nynorskland
  Dette er eit escaperoom i nynorsk. Hugs at elevane må skrive svara med små bokstavar. Kopier over til eige side før du inviterer elever til å delta.  Kurs i nynorsk
  Dette er et kurs ment for å hjelpe elevene å rette om feil som veldig ofte forekommer i tekster. Det er korte leksjoner, og skrevet litt lett for å motivere elevene til å fortsette.


  Vanlege feil i nynorsk

  Dette er nokre av dei vanlegaste feila i sidemåltekster i nynorsk.  Pronomen og spørjeord


  Kort presentasjon om nynorske spørjeord og pronomen.  Skilnader nynorsk og bokmål


  Ein introduksjon til nynorsk, med nokre viktige skilnader mellom bokmål og nynorsk.


  Sterke verb

  Oppgåver med sterke verb.


  Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

  Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett.  Her...

  Populære innlegg