mandag 2. mai 2022

Mine undervisningsopplegg

Dette er et utvalg av oppleggene jeg har utviklet, noe i samarbeid med andre.

Diverse

Nasjonalbiblioteket - mulighetene siden gir

En presentasjon av Nasjonalbiblioteket, som viser deg hvordan du kan bruke siden.


Win key - hva er hurtigtastene?


Oppgaveark, hvor elevene skal taste inn hurtigtaster med Win Key og skrive hva som skjer. En kort øvelse i å enklere bruke datamaskinen.


Kritisk tenkning - spill
Kortspill hvor elevene skal late som de er slangeoljeselgere som har kur mot det meste. En spiller pasient, de andre skal selge en kur mot den sykdommen som pasienten har. Etterpå velger pasienten den som overbeviser mest.


Spillet kan brukes som en introduksjon til kritisk tenkning, om mirakelkurer, og viser at man ikke alltid stole på hva man blir presentert.

Oppgave i plagiat


Elevene får en oppgave hvor de skal omskrive en tekst funnet på nettet. Dette er for å vise dem at plagiatkontrollen vil plukke det opp, selv om de omskriver teksten.


Plagiat

En kort presentasjon der jeg viser hvordan en plagiatkontroll raskt finner ut om elevene har lånt fra andre.

Kortspill om menneskerettigheter
Du deler ut menneskerettigheter til elevene som de er fotballkort, og deretter kan de bytte mellom seg.

Tilslutt kan de rangere rettighetene, og vurdere selv hvem de anser som viktigst.

Norsk 

Introduksjonskurs i akademisk skriving 2.0Dette er et kurs i akademisk skriving, bereget til å gå over flere timer. Elevene lærer kildekritikk, studieteknikker og bruk av søkemotorer. Heftet har blitt utviklet av flere lærere.


Kjennetegn litterære perioder


Tolv skjemaer med kjennetegn på litterære perioder, med plass til å fylle inn eksempler. Dette kan være en hjelp til oppgaver hvor elevene skal gjenkjenne for eksempel realistiske eller romantiske trekk i en tekst.

Arbeidshefte - nynorsk


20 siders hefte med oppgåver på nynorsk. Skriv ut og del ut til elevane.
Eksamensskjema - norsk


Skjema som elevene kan bruke til analyse før de begynner selve skriveprosessen. Ikke alle skjemaene vil brukes til hver oppgave.
Kort om dramatikk

18 kort som beskriver begreper fra dramatikken.Modernisme - realisme - romantikk

En gjennomgang av kjennetegn på litteratur fra forskjellige perioder.

Hvordan finne gode kilder
Om avsnitt
Om metaforer
Vanlige feil i elevtekster

Åtte tips for å skrive bedreDe to delene av en tekst


Om skjønnlitterær analyse
Forskjellen på en forfatter og en fortellerKairos og aptum


Logos, etos, patosPuslespill - bokstaver

 Dersom du ønsker å lære elevene bokstavene og noen enkle ord, kan du bruke disse puslespillene. Skriv ut, klipp opp og del ut til elevene, enten i grupper eller alene. De skal nå sette sammen figurene. Her er 19 bokstaver så langt, posten blir oppdatert etterhvert.

A

Filen finner du her: https://addito.no/p/1153

B

Filen finner du her: https://addito.no/p/1132

C

Filen finner du her: https://addito.no/p/1152 

D

Filen finner du her: https://addito.no/p/1139

E

Filen finner du her: https://addito.no/p/1148

F

Filen finner du her: https://addito.no/p/1141

G

Filen finner du her: https://addito.no/p/1151

H

Filen finner du her: https://addito.no/p/1140

I

Filen finner du her: https://addito.no/p/1142

J

Filen finner du her: https://addito.no/p/1157

K

Filen finner du her: https://addito.no/p/1133

L

Filen finner du her: https://addito.no/p/1136

M

Filen finner du her: https://addito.no/p/1137

N

Filen finner du her: https://addito.no/p/1149

P

Filen finner du her: https://addito.no/p/1138

R

Filen finner du her: https://addito.no/p/1144

S

Filen finner du her: https://addito.no/p/1135


T

Filen finner du her: https://addito.no/p/1134

U

Filen finner du her: https://addito.no/p/1147

V

Filen finner du her: https://addito.no/p/1143


Nynorsk

Kort med nynorsk grammatikk


Du kan skrive ut i 3x2 eller 3x3 og dele ut til elevene som kan klippe ut. De kan så lese på dem og kaste regelkort som de kan godt.

Kortene har blitt laget i samarbeid med andre lærere.

Et hefte i nynorsk med de viktigste ordene, og med tips om eksamensrelevant språk.


Spørsmålskort - nynorskDel ut til elevene og be dem klippe ut kortene. De kan nå enten bruke dem til å teste seg selv, eller de kan lage en konkurranse. To og to elever bruker en bunke. En trekker et kort, svarer på spørsmålet og sjekker på baksiden. Dersom svaret er korrekt, beholdes kortet. Dersom det er feil legges det nedest i bunken. Så er det neste elevs tur. Til slutt teller man opp kortene, og ser hvem som har flest.

Alternativt kan du be elevene lese gjennom, legge bort ti kort som de er sikker på at de kan. Så kan de teste hverandre og se om de kan de ti kortene.


Arbeidshefte - nynorsk Nynorsk 20 siders hefte med oppgåver på nynorsk. Skriv ut og del ut til elevane.


Puslespill nynorske verb

Dette er en lek hvor elevene må lage en figur av biter som alle har nynorske verb. Klipp ut bitene og del ut ett sett til hver gruppe. Ordene på kantene er feilskrevet.

Ti vanlege feil i nynorsk

Kort presentasjon med ti vanlege feil i nynorsk. Du kan gå gjennom denne før ei skriveøkt i nynorsk.
Sterke verb i presens

En gjennomgang av enkelte sterke verb i presens. Det er noen høyfrekvente verb elevene ofte glemmer. Dette er ment at de skal gå gjennom denne ofte, og repetere, til ordene sitter.

Kurs i nynorsk
Dette er et kurs ment for å hjelpe elevene å rette om feil som veldig ofte forekommer i tekster. Det er korte leksjoner, og skrevet litt lett for å motivere elevene til å fortsette.


Vanlege feil i nynorsk

Dette er nokre av dei vanlegaste feila i sidemåltekster i nynorsk.Pronomen og spørjeord


Kort presentasjon om nynorske spørjeord og pronomen.Skilnader nynorsk og bokmål


Ein introduksjon til nynorsk, med nokre viktige skilnader mellom bokmål og nynorsk.


Reisa i Nynorskland


Norsk for minoritetsspråklige


Lær norsk - introduksjon

Google Form som lærere elevene noen av de første ordene de skal lære på norsk.

Arbeidshefte - norsk som andrespråk

Hefte med forskjellige oppgaver.Ord og kjønnEt skjema for innlæring av kjønn for ord. Jeg har fylt ut det ene dokumentet med vanlige norske ord.


Ordene har forskjellige farger, for at elevene lettere skal huske kjønn. Grønne ord er intetkjønn, røde er hunkjønn og blå er hankjønn. Jeg har også brukt forskjellig skrift. Elevene må bruke tre penner når de fyller ut det tomme skjemaet.Rett teksten

Elevene skal rette setningene med grammatiske feil og skrive den rette versjonen.


Uttrykk på norsk

Oppgave hvor man skal finne betydningen bak norske uttrykk.


Presentasjon ordstilling
Presentasjon som viser hvor verbet og adverbet skal plasseres i setninger på norsk.


Religion

Her er noen av mine opplegg i religionsfaget. Posten vil oppdateres etterhvert som jeg legger ut nye ressurser.

Antikkens filosofer

En gjennomgang av mange av antikkens filosofer.

BibelenEn presentasjon av Bibelen, de forskjellige bøkene og de viktigste personene i bøkene.


Etiske begreper

En kortstokk med etiske begreper, beregnet på VGS. Elevene kan klippe ut kortene og lese gjennom dem på egen hånd.

Del ut bildene til elevene i grupper, og be dem studere bildene, oversette teksten til norsk, og deretter svare på spørsmålene.

Kristendommen

En powerpointpresentasjon om kristendommmen og Bibelen. Bibelen og det kristne verdenssynet.


Islam


En gjennomgang av islam.
Kort om islam


Noen kort som beskriver det viktigste i Islam. Skriv ut på tosidig ark, og klipp ut.Tangram - islam

Klipp ut kortene til elevene og del ut i grupper.


Historie

Dette er noen av oppleggene jeg har utviklet for historiefaget. De er inndelt i perioder. Dersom du skulle like oppleggene, blir jeg glad om du vil trykk på eplet. Hvis du vil glede meg ekstra mye, laster du opp dine egne opplegg på Addito.no.Antikken

Arbeidshefte - Bronsealderen, Hellas, RomaSkriv ut som hefte (om mulig, skriv ut i A3 i Adobe Reader og kopier med stift i ryggen).


Elevene fyller ut informasjonen i heftet med blyant eller penn.


Du kan også be dem samarbeide, hver elev finner svar på ett spørsmål, og forteller svaret til de andre.Skriftspråkenes historieEn presentasjon over skriftspråkenes historie, fra tiden før de første alfabetene til latin.


Presentasjon - Sparta og AthenKort presentasjonen om de to greske byene Sparta og Athen.

Hellas i bronsealderen
En kort gjennomgang av bronsealderen i Hellas.


Tutankamon - et mordmysterium


Hva skjedde med Tutankamon? Et lite mordmysterium.
Spillkort antikkenKort med de mest kjente personene fra bronsealderen i antikken. Kan brukes på mange forskjellige måter.

Perserne kommer - hva gjør du?


Veivalgsøvelse om perserkrigene. Du er leder for den athenske bystaten, og du blir tvunget til å ta forskjellige valg. Skal du overgi deg og byen din? Skal du vente på spartanerne? Skal du forlate de skadede etter slaget ved Marathon? Elevene får utdelt kort og får flere alternativer å velge mellom. Elevene velger ved å spørre læreren om kort.


Spill - antikkens Hellas
Et kortspill med 100 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.
Roma - kortspill
Et kortspill med 92 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.


30 personer fra Romerriket - kort
30 kort med personer fra Romerriket. Kortene kan brukes på forskjellige måter, du kan enten dele ut ett kort til hver elev, og dem finne informasjon om vedkommende, eller du kan lage et eget opplegg. Bare fantasien setter grenser.

Man kan også dele inn i grupper og dele ut fire kort til hver gruppe. Hvem skal ut? Stokk kortene på nytt etterpå og del ut nye kort.
(Kortene er en del av et større spill, som også inkluderer personer fra andre land og epoker)


Kildekritikk Thukydid og Cæsar

user:shakko, CC BY-SA 3.0
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>,
 via Wikimedia Commons


Elevene får utdelt to tekster, en av Cæsar, en annen av Thukydid. De skal studere tekstene og vurdere hvilken av dem som er mest troverdig.

Middelalder

Spill - 30 personer fra middelalderen
Kort med 30 personer fra middelalderen. De kan brukes på forskjellige måter.
1. Del ut kortene til elevene og be dem holde et foredrag eller lage plakat om personen.
2. Spill Cards Against Humanity (reglene ligger på internett). Gi tre kort til hver person, legg kortene åpent, og be elevene argumentere selv hvilken person som bør velges. Den som velger kan stille spørsmål som: "Hvem bør intervjues av skoleavisa", osv.
3. Gi grupper fire kort og be dem diskutere hvem som skal ut.
30 personer fra reformasjonen og renessansenSom romerkortene, bare med mennesker fra reformasjonen og renessansen.

Spill om renessansen


Dette er et spill for å lære elevene om det femtende og sekstende århundret. Det krever litt klipping i forkant.
30 personer fra Afrika, Midt-Østen og Asia
Spilles som kortene fra Roma. Inneholder 30 kort.


Islam fra Muhammed til Tugril


Lengre presentasjon om islam fram til tyrkernes invasjon av Midt-Østen, med mulige skriveoppgaver på slutten.Moderne tid

Slaveri - presentasjonEn lengre presentasjon om slavehandelen i Afrika.

Europeiske stormakter 15- og16-tallet.
Gruppeoppgave der elevene skal finne ut hvilke kort som handler om hvilket land. Landene er Portugal, Spania, Nederland, England, Frankrike, Russland, Det Tysk-Romerske Riket og Det Ottomanske riket, Krever litt klipping på forhånd.
Den industrielle revolusjonenEn presentasjon om den industrielle revolusjonen i England, fra agrarrevolusjonen til barnearbeid i fabrikkene.
Spill om den franske revolusjonEt kortspill med 74 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.Finn forbindelser - den franske revolusjonen

Hva førte til hva under den franske revolusjonen? Trekk forbindelser mellom forskjellige hendelser, og forklar hvilken forbindelse det er.
Assosisasjonsøvelse imperialismen

Dette er et gruppearbeid for å trekke forbindelser mellom hendelser, fenomener og ideer som førte til Imperialismens tidsalder. Elevene lærer om årsak og virkning.

Assosisasjonsøvelse nazismen og fascismen

Elevene lærer om årsak og virkning i nazismen og fascismen. Hvordan kunne Italia og Tyskland bli autoriære regimer i mellomkrigstiden?


Assosisasjonsøvelse den industrielle revolusjon

Samme som de ovennevnte, bare med den industrielle revolusjon


Hva bidro til imperialismen?

Del først ut worddokumentet, og be dem notere noen stikkord. Del deretter ut dokumentet på pdf-arket. De skal nå trekke streker mellom fenomenen og ideer, og forklare hvordan de bidro til koloniseringen av Afrika.


26 kvinner fra historien

26 kvinner i historien fra faroen Hatshepsut til Elisabeth. Personene var poeter, dronninger, pirater eller generaler.

De kan brukes på forskjellige måter, del ut til klassen og be dem lage et lite foredrag eller en plakat. Alternativt kan man velge fire kort og spille "hvem skal ut". Bare fantasien setter grenser..


Norge på 17-1800- tallet

Presentasjon om Norge på 17- og 18-tallet.Den første verdenskrigen

Presentasjon om den første verdenskrigen.Den russiske revolusjon


Presentasjon om den russiske revolusjon og borgerkrigen. I tillegg er det en kort gjennomgang av russisk historie.

Filmavisen - andre verdenskrig

Elevene ser noen korte klipp fra Filmavisen, og svarer på spørsmål.


Andre verdenskrig - presentasjon og debattroller
Gjennomgang av andre verdenskrig, med rollekort til å diskutere deler av krigen.


Debatt - krigen i Norge

Diskusjoner rundt krigen i Norge.

Skriv ut kortene og del ut til elevene i grupper på to. I tillegg kan du dele ut denne teksten og la dem diskutere for og imot:

Rollespill - andre verdenskrigRollespill, utviklet med andre lærere, hvor elevene spiller forskjellige roller under andre verdenskrig, og hvor de skal utføre oppdrag utenfor timen.

Vedlagt ligger roller og nødvendige dokumenter. Det er viktig at læreren setter seg godt inn i reglene og rollene og setter sammen et sett som passer til egen klasse. Du kan vurdere om elevene skal trekke roller eller om du bestemmer på forhånd hvem som skal være hva.

Bytt også ut kodenavnene og kodene.


Bør du melde deg inn i Nasjonal Samling? - diskusjonsoppgave

Oppgave hvor elevene går inn i rollen til en politimann som har fått beskjed om at han må melde seg inn i Nasjonal Samling. Hva gjør man i denne situasjonen?


15 helter fra andre verdenskrig

Med 15 personer som på en eller annen måte reddet menneskeliv under krigen.

Kortene kan brukes på flere måter.

En mulighet er å dele ut kortene til elevene i grupper på to og be dem lage en plakat, eventuelt en side i et magasin.

Målet med oppgaven er å lære elevene om mange av dem som man ikke alltid nevnes i historiebøkene.


Propagandaplakater - Andre verdenskrig

Plakater fra andre verdenskrig. Dette kan brukes som et tverrfaglig opplegg i norsk og historie. Man analyserer plakaten retorisk i norsk, og skriver om bakgrunnen for plakaten i historiefaget.


Finn forbindelser - etterkrigstidenDel inn elevene i grupper og la dem forklare hendelser kort. Deretter skal de få trekke linjer mellom begreper.

30 civil rights activistsKort med 30 borgerrettsforkjempere. Bruk kortene på forskjellige måter. En mulig metode er å be elevene lage en plakat, holde et foredrag eller be alle elevene lage et magasin sammen.

Eight important supreme court casesEn presentasjon over åtte viktige høyesterettsdommer i USA, som alle omhandler borgerrettigheter. Hvis man skal diskutere borgerrettskampen i USA er det viktig å kjenne til flere av disse.

Tysk


Bloggpost om tyske kasus

Dette er min mest leste bloggpost, om kasus. Den er et forsøk på å forklare begrepet så pedagogisk som mulig.

Puslespill

Skriv ut, klipp ut bitene og del ut til elevene i grupper. De skal så sette sammen figuren. Matte

Alle oppgavene jeg har laget om matte er puslespill. Skriv ut, klipp ut og del ut til elevene i grupper.

Brøk
ProsentLigninger

Hva er neste tall?

Brøk og desimaler
Klokka - ord

Klokka - enkel
Klokka - litt vanskeligere
Dinosaurpuslespill - brøk og desimaler
Addisjon
Addisjon
Addisjon mer avansertSubtraksjon 1
Samfunnskunnskap

PuslespillPuslespill med begreper fra samfunnsfag. Klipp ut og del ut til elevene i grupper. De skal nå sette sammen figuren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Historieressurser - Antikkens Hellas VGS

 Dette er en ressursbank for historielærere som skal undervise om antikkens Hellas. Bloggposten er inndelt i forskjellige ressurser. Den vil...

Populære innlegg