onsdag 28. januar 2015

Undervisningsopplegg i islam

Jeg har fått sansen for bruken av powerpoint og quizer i skolen, og har laget et opplegg som er mulig å bruke for lærere på ungdomsskolen og videregående. Jeg bruker mye nettsiden Slideshare og Kahoot til å lage opplegg som interesserer elevene. Dersom temaet for undervisningen er islam kan du godt bruke følgende opplegg som en introduksjon.Tid: 1 1/2 til 2 skoletimer.

1. Gå gjennom denne presentasjonen her, og gi elevene nettadressen slik at de kan gå gjennom den som lekse om de har data hjemme. (Hvis det er en vanskelig adresse å huske henvis dem til slideshare.com/kjetilhope og de vil finne den blant de siste presentasjonene mine som er lagt ut)

2. Neste time setter du på denne quizen. Alle svarene finnes i powerpointen. Hvis du ikke har erfaring med Kahoot før kan du trykke på "Play" og spille den for deg selv en gang.

Jeg har opplevd at elevene følger godt med når de vet at det følger en quiz etterpå. De noterer på harde livet. De kan godt arbeide i grupper om det er lite mobiler/nettbrett/datamaskiner tilgjengelig. For min del pleier jeg å låne ut mobil og iPad til dette.

Konkurransen gjør at de ofte setter av tid for å lære, siden de gjerne har lyst til å gjøre det godt.


torsdag 15. januar 2015

Hvorfor jeg ikke liker Rasjonalitet

Jeg ble for en tid tilbake invitert til å like en nystartet side på Facebook med det flotte navnet Rasjonalitet, en side som absolutt ikke lever opp til navnet. Jeg har tidligere skrevet om  Vulgærhumanismen., en post som er blant min mest leste og hvor jeg faktisk fikk mest positive tilbakemeldinger av mine venner på Facebook. Likevel skulle jeg gjerne sett at noen også hadde tatt til seg det jeg skrev, og siden over seksti venner liker sider får jeg vel ta ansvar og filleriste dem.

Denne facebooksiden er et klassisk eksempel på denne vulgærhumanismen. Ett av bildene de har delt er dette, da er det vel passende at jeg sitter oppe litt og forklarer alle problemene med siden.

La oss begynne med forsidebildet, eller rettere sagt, det forsidebildet som siden hadde i begynnelsen. Her får vi presentert tre personer
  1. en politisk konservativ og tilhenger av å screene mennesker som ser "muslimske" ut på flyplasser (Sam Harris)
  2. en libertarianer (Michael Shermer)
  3. en anarkolibertarianer (Penn Jilette)

Så er bildene de legger ut, og dette har jeg også påpekt før, vulgærhumanister elsker at komikere fremfører budskapet deres. De påstår de elsker vitenskapen, men når vitenskapen skal fremføres så ønsker de at de som ikke har vært innom et eneste universitet, blant annet  Penn Jillette, Tim Minchin og Ricky Gervais.

De ser heller ikke ut til å ville dele lenker som setter "de rasjonelle" i et dårlig lys. Kritikk av ateister er fraværende på siden, og selv når det er på sin plass legger man ikke slikt ut. Hva er sjansen for at de skulle delt kritikk av Cosmos? Hvor er kritikken av Sam Harris svært problematiske syn på tortur?

Dette er også problemet med Rasjonalitet.  de har bare ett svar på de mange lenkene de deler.
En rasjonell person MÅ glede seg over at flere melder seg ut av kirken, de MÅ ønske et forbud mot omskjæring, de må støtte opp om Hedningesamfunnet (som de nå oppfordrer folk til å melde seg inn i). En rasjonell person må til og med være imot pels.

Det er ingen debatt, de har svaret, og de har svaret fordi de er Rasjonelle. De Rasjonelle støtter seg til Draper-White-tesen, en tese som er så grunnleggende for dem at de mest sannsynlig ikke har hørt om den. De kjenner ikke til debatten rundt denne tesen, og bare det å stille spørsmålstegn ved den er nesten å regne som forræderi.

Så har vi dette bildet. Her kunne jeg selvsagt skrevet mye, men jeg kan jo heller henvise til mine foreldre, som i Bangladesh bidro til å bygge opp en klinikk. Far bygget også et kapell der, men jeg mistenker at ett kapell og en klinikk er mer enn de fleste av foreldrene til De Rasjonelle har gjort.

Slipper de troende til? Ja, en gang, da en kristen journalist på Verdidebatt skryter av ateistene. Det er nesten litt parodisk, EN gang hyller de en troende, og da når den troende først hyller dem. Desserre tviler jeg på at de rasjonelle ser det humoristiske i dette.

Så kan siden Rasjonalitet reddes?

Absolutt ikke, og grunnen til at den ikke kan reddes ligger nettopp i det emosjonelle behovet den dekker hos disse nyateistene som liker siden. De får et kick av å føle seg intellektuelt overlegen de troende og dette har enkelte vitenskapspopularistorer og standupkomikere innsett. En side som Rasjonalitet bare underbygger ens egen intellekt, at de representerer DE OPPLYSTE, en form for sekulær gnostisisme. Hva skjedde som gjorde at ateistene trengte denne konstante selvbekreftelsen?

Religonsmobbingen har blitt en rus, ikke ulikt selvhjelpsguruen som sørger for at fansen returnerer på seminar etter seminar, uten tanke på å gjøre noe ut av livet sitt. 

Til slutt har jeg et tilbud til moderatorene av siden, nedenfor har jeg et sitat, det skal de få lov til å bruke, de kan også få lov til å ta bildet mitt på denne bloggen og legge inn sitatet:

Ateister ser misjonær med en bibel i den høyre hånden og utbryter, "tenk om den hånden i stedet hadde inneholdt et brød". Det de ikke ser er at det er mulig at den venstre hånden gjør hva den gjør på grunn av det den har i den høyre? Hvordan kan du vite at ved å ta bort troen fra et menneske gjør du også livet dens bedre?

La meg avslutte med dette bildet. La oss stille spørsmål, ja la oss det. La oss kritisere oss selv, la oss se på hva de rasjonelle kan kritiseres for, men da må vi først ha noe å debattere. Det vil ikke være mulig med å kritiske vurdere seg selv på en side når alle linker og bilder presenterer det samme budskapet. Jeg hadde forventet mer av de Rasjonelle.

onsdag 7. januar 2015

Hvordan forhindre ledende meningsmålinger

Nylig fikk Anders Folkestad og UNIO kritikk for en undersøkelse hvor det viser seg at to av tre nordmenn er tilhenger av økte skatter. Man trenger ikke lang tid for å se at denne undersøkelsen er slett håndverk, og det er ingen tvil om at både Reform og UNIO har bevisst villedet både respondenter og media.

Dette ga meg imidlertid en ide til hvordan man løse dette, uten at det trenger å koste noe eller at det blir spesielt tidkrevende.

Første steg: Finn den motsatte organisasjonen
Alle organisasjoner som bestiller spørreundersøkelser må først finne seg en eller flere organisasjoner som representerer motsatt syn. LO vil kontakte NHO, Human-Etisk Forbund vil avtale med Den Norske Kirke, Arbeiderpartiet vil finne sammen med Høyre og så videre.

Andre steg: Opprette en egen epostadresse for undersøkelser hvor man godkjenner motpartens meningsmåling
La oss si at Civita ønsker å gjennomføre en undersøkelse om bedriftsbeskatningen i Norge. De setter seg så ned og tenker ut hvilken av organisasjonene de har avtale med som representerer motparten i dette spørsmålet. De kommer frem til at det i dette tilfellet er det Agenda. Da mailes spørsmålene til Agendas epostadresse for slike spørsmål. Agenda har da en uke til å besvare eposten.

De kan enten svare at de ikke har noe å utsette eller de kan reformulere spørsmålene dersom de mener at formuleringen er ledende. Civita kan i så fall svare og man kommer til slutt frem til enighet.

All korrespondanse må legges ved.

Tredje steg: Gjennomfør undersøkelse
Civita gjennomfører og publiserer undersøkelsen og legger til følgende tekst:
Spørsmål og svaralternativ godkjent av Agenda.


Så hva ville man oppnådd med en slik ordning? Vi ville for det første eliminert problemet med ledende spørsmål i undersøkelser. Journalister vil kunne spørre hvem som har godkjent formuleringene, og er svaret "ingen", vil selvsagt det naturlige oppfølgingsspørsmålet være: "hvorfor ikke?"

Samtidig vil man med en slik ordning tvinge organisasjoner til å publisere undersøkelser som ikke gir det svaret man ønsker. I det ovennevnte eksempelet kunne for eksempel Agenda etter en tid kontakte Civita og spørre hva som skjedde med undersøkelsen. Det vil ikke seg bra ut om man utfører en meningsmåling og ikke offentliggjør resultatet.

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg