fredag 31. mai 2013

Hyllest til fornuftens fanebærer - Yousef Bartho Assidiq


Om du ønsker å lese flere hyllester, klikk her.

Mange av dem som har blitt hyllet på denne listen har opplevd mye stygt for sine meninger, men trolig har ingen av dem opplevd så mange trusler og hatmeldinger som konvetitten Yousef Bartho Assidiq. Angivelig burde han ha blitt skutt den 22. juli, samtidig er han visst "en landsforræder og et svin".

Yousef er ikke en av dem som blir invitert hjem til middag av våre venner fra ytre høyre. For enkelte er han symbolet på en landssviker. Ikke bare valgte han å konvertere til islam, han har også blitt en symbol på den norske konvetitten, han som kan velge en annen tro uten å miste sin norske identitet.

Jeg har aldri hatt gleden av å møte Yousef, men etter hva felles bekjente kan bekrefte er han "positiv, inkluderende og veldig engasjert". Han har blitt en uvurderlig alliert i kampen mot irrasjonelt islamhat, og han har også irettesatt mer fundamentalistiske muslimer for deres syn på homofile. Jeg takker for innsatsen, og tenker med gru hva som ville skjedd om jeg hadde opplevd det samme som ham.

Sagt av andre:
"Yousef Assidiq er en svært samfunnsengasjert og intelligent ung mann som er opptatt av dialog, samfunnsdebatt og bekjempelse av fordommer. Han er også en veldig svært verdifull stemme i kampen mot ekstremisme."
"Han må vere ein tolmodig sjel som held ut med all den driten."
 "Når jeg tenker på Yousef Assidiq så tenker på et stort brennende hjerte. Yousef er ærlig i sitt engasjement. Ærlig, uredd og energisk. Jeg beundrer det han forsøker å gjøre. Vi trenger ham og vi trenger at han blir hørt. Vi trenger en uredd norsk-muslimsk-pønker-brobygger med ADHD- energi og et hjerte som brenner for at vi skal vise hverandre aksept og omsorg for den vi er, uavhengig av hvor vi kommer fra og hva vi tror på og hvilke forutsetninger vi er født med. Yousef er en viktig stemme som vi trenger og som vi må ta godt vare på, i en verden hvor det å rive ned broer synes så mye enklere enn å bygge dem opp. Yousef er viktig!"
"Yousuf Assidiq har en ærlig stemme og gir av seg selv. Han tør å gå inn i ormebolet og stå i mot alle former for ekstremisme på en behersket og omtenksom måte. Selv om man er uenig i budskapet bør man tilegne seg debattformen til Yousuf. Han er dessverre en sjelden blomst, men det gjør hans stemme desto viktigere."


Foto er fra Facebook, jeg ville ikke be om tillatelse, siden han da ville få vite om dette på forhånd. Om bildet ønskes fjernet vil jeg selvsagt gjøre det.


Fornuftens fanebærere - samleside

Dette er en samlepost for all min hyllest til fornuftens fanebærere. Denne vil bli oppdatert etterhvert. Hvis du lurer på hva dette er for noe, trykk her.


A

B

C

D

E

F

G

H 

K   

L

M

N

P


R

S  

T

V

W

Y

Z

Åonsdag 29. mai 2013

Mennesket, tårnet og maleriet

- Jeg vil bygge et tårn, sa tårnet.
- Hvordan kan du som et tårn bygge et tårn?, sa mennesket.
- Hvordan?, sa tårnet.
- Ja hvordan?, svarte mennesket.
- Mennesker kan skape nye mennesker, svarte tårnet. Da kan vel tårn skape nye tårn?
- De ga mening, svarte mennesket.
Og tårnet bygget et tårn.

- Jeg vil male et maleri, sa maleriet.
- Hvordan kan et maleri male et maleri, sa mennesket.
- Hvordan?, sa maleriet.
- Ja, hvordan, sa mennesket.
- Hvis mennesker kan skape mennesker, og tårn kan skape tårn, hvorfor kan ikke malerier skape malerier?
- Det ga mening, sa mennesket.
- Og maleriet malte et maleri.

- Jeg vil bygge et tårn med et maleri inni, sa tårnet med et maleri inni.
Mennesket nikket.
- Bygg ett tårn med et maleri inni, sa mennesket.
Tårnet med maleriet inni gjorde så.

- Jeg vil bygge et tårn med et maleri inni av et tårn, sa tårnet med et maleri inni av et tårn.
Mennesket nikket.
- Bygg et tårn med et maleri av et tårn inni, sa mennesket.
Tårnet med maleriet av et tårn gjorde så.

- Jeg vil bygge et menneske, sa tårnet.
- Det kan du ikke, sa mennesket.
- Hvorfor ikke, spurte tårnet.
- Jeg vil også bygge et menneske, sa maleriet.
- De kan du heller ikke, sa mennesket.
- Hvorfor ikke?, spurte maleriet.
 Da sa tårnet med et maleri og tårnet med et maleri av et tårn:
- Vi vil også bygge et menneske.
Mennesket ristet på hodet. Dere kan ikke bygge mennesker, mennesket kan bare skape seg selv.
Da svarte de i kor: - Men dere bygger tårn, dere maler malerier, dere bygger tårn med malerier og tårn med malerier av tårn. Hvorfor skal dere få skape oss uten at vi får skape dere?
- Er et menneske skapt av et tårn et menneske?, spurte mennesket.
- Er et tårn skapt av et menneske et tårn?, spurte tårnet.
- Hvilken verdi har mennesket?, spurte mennesket. Ville det vært tårn om det ikke var mennesker? Ville det vært malerier uten mennesker? Ville det vært tårn med malerier uten mennesker? Ville det vært tårn med malerier av tårn uten mennesker? Det dere ber om er umulig.
De brydde seg ikke om hva mennesket sa, og hver og en av dem skapte de seg ett menneske. Da tårnets menneske var blitt voksen gikk det til sin skaper og sa:
- Jeg vil bygge et tårn.
- Det kan du ikke, sa tårnet. Tårn bygger mennesker. Mennesker bygger ikke tårn.

tirsdag 28. mai 2013

Hyllest til Fornuftens Fanebærer - Øivind Bergh

For de som er interessert i å lese flere hyllester, kan dere gjerne klikke innom:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Addendum

Mange har fått oppleve homøopaten og ordkustneren Rolf Erik Hanssens subjektive vurderinger av ens utseende og seksuelle preferanser. Han liker gjerne å påpeke at navngitte kvinner ikke trenger mange drinker før de kryper til køys med ukjente menn, og om en mann liker å ha en hyrdestund uten at andre er tilstede liker også Rolf Erik å gjøre vedkommende oppmerksom på dette. Sagt med andre ord, Rolf Erik Hanssen er en nettmobber.

Det var mange som vurderte søksmål, det var mange som ønsket å ta opp kampen med de sosiale mediers Joker fra Trøndelag, og der andre tiet valgte en professor fra Bergen å ta på seg rollen som Batman.

Øivind Bergh er havforsker, men det er ikke derfor han må hylles som en av fornuftens frontkjempere. Han har brukt mye tid på å debattere høyreekstreme, og da han publiserte en artikkel hos Dagsavisen Nye Meninger om de høyreekstremes mobbekultur, reagerte den tidligere nevnte ordkunstner. Beskyldningene som ble kastet etter Øyvind skal vi ikke gjengi her, men de var alvorlige nok til at et søksmål var påkrevet, og som i tegneserien ble Jokeren bekjempet.

Vi er glade for den innsatsen du gjør i kampen mot mobbingen på nettet og i kampen mot de høyreekstreme. Du er definitivt en fornuftens fanebærer.Foto er fra Facebook, jeg ville ikke be om tillatelse, siden han da ville få vite om dette på forhånd. Om bildet ønkes fjernet vil jeg selvsagt gjøre det.

mandag 27. mai 2013

Den protestantiske feilslutning


De som har lest Skepsis - en guide til kritisk tenkning vil vite at jeg i den boken skrev om logiske feilslutninger. Siden den tid har jeg oppdaget en ny feilslutning som muligens har fått et navn, men som jeg velger å kalle Den Protestantiske Feilslutning.

Hvis du spør en lutheraner eller pinsevenn om å beskrive hva som skiller en katolikk fra dem vil de kanskje nevne at katolikker har en pave, at de dyrker helgener og at jomfru Maria har en sentral rolle. Dette er helt korrekt.

Men så stiller du spørsmålet, hva kjennetegner en katolikk? Da får du ofte samme svar, de har en pave, de hyller helgener generelt og jomfru Maria spesielt.

Problemet med dette svaret er imidlertid at dette ikke er de mest sentrale delene i katolissismen, det er derimot Jesus, Bibelen, gudstjenesten, nattverden og dåpen, altså akkurat det samme som i deres egen kirke.

Den protestantiske feilslutningen oppstår når man automatisk antar at det som skiller ett fenomen fra et annet også er det andre fenomenet kjernepunkt eller essens.

  • Det som skiller ett kjønn fra et annet er blant annet kjønnsorganene, derfor blir det motsatte kjønn en vandrende <fyllinndetsompasser>.
  • Gjennom Facebook og Twitter har vi lært at Sverige har endel flere sære, radikale akademikere enn oss, derfor blir svenskene et høyt utdannet, men til tider latterlig folkeslag.
  • På samme måte spiser nordmenn lutefisk og smalahove til hvert måltid og drikker akevitt i stedet for vin og øl. Det som skiller oss blir det som definerer oss.
  • Ber man folk beskrive mormonere er nok polygamien noe av det første som kommer opp, på tross at at det er over hundre år siden den største kirken forlot den praksisen.
  • Det som definerer humanister er at de ikke tror på Gud.
  • Det som definerer kristne er at de velger dogmer fremfor vitenskap.


Definisjonene sier lite om hvem de forskjellige er, men mye om livssynet/nasjonaliteten/kjønnet til den som definerer. Når vi hører om forskjeller mellom to grupper er vi derfor alltid nødt til å reflektere over hvor sentrale disse er, og hvorvidt vår definisjon sier noe om dem eller om oss. 

torsdag 23. mai 2013

Den hellige profeten Zargons testamente, del 3


Erutrions bok
Kapittel 3

1. Da barna var blitt voksne steg gudesønnen Amo ned til Mann og erklærte: Dine sønner og dine døtre er gamle nok til å utforske verden på egen hånd. Det er på tide å sende dem bort. De skal bli stamfedre  og stammødre til et stort folk.
2. Mann spurte: Hvem vil bli deres hustruer og menn?
3. Amo svarte: Aro gir glede og Aro tar bort sorg. Aro vil sørge for at Amonis og Amenis vil finne seg en kvinne til å føre videre sin slekt.
4. Da Mann hørte dette gikk han til sin kone og sa: Barna våre skal forlate oss. Ta med de gaver gudinnene ga deg og samle dem utenfor huset vårt. Kvinne ropte på barna og de samlet seg rundt Mann og Kvinne.
5. Han sa: Amonis, jeg har lært deg alt jeg kan om byggekunst. Du skal bygge store hus, store demninger og vakre templer til ære for vår herre Aro.
6. Til Amenis sa han: Du, Amenis har fått oppplæring i sverdet. Du skal kjempe mot Onun og hans tjenere, Aros fiender, de som kjemper i skyggen og hater Aros sønner og døtre.
7. Kvinne sa: Du Elini har fått opplæring i buen og kan jakte på alt som beveger seg på marken og alt som flyr i luften.
8. Til Elidini sa hun: Du Elidini har fått opplæring i kjærligheten. Du skal spre kjærlighet mellom mennesker og mellom mennesker og gudene.
9. Mann og Kvinne ga hvert sitt barn den gudegave som var tiltenkt dem fra fødselen av, og barna tok i vei, hver i sin retning. Amonis dro nordover, Elidi dro østover, Amenis dro sørover, og Elidini reiste vestover.
10. Da barna hadde forlatt dem bygget Mann fem altere i stein.
11. I nord bygget han et alter til ære for Amo, den største av alle byggherrer.
12. I øst bygget han et alter til ære for Eli, de største av alle malere.
13. I sør bygget han et alter til ære for Amen, den største av alle livgivere.
14. I vest bygget han et alter til ære for Elido, kjærlighetens utspring.
15. Det største alteret bygget han i midten, til ære for Aro.
16. Da alterne var ferdig bygget kysset Kvinne dem alle og løftet hodet mot himmelen og sang:
17. Ære være Aro, himmelens herre og bringer av lys, ved Aro er alt blitt til, ved Aro er alt blitt godt.
18. Sangen behaget Aro. Aro sendte sin engel Miranus til Mann og Kvinne. Miranus erklærte: Dere har handlet godt. Deres tid på jorden er over. Aros engler har dekket til festmåltid og dere skal fra nå av sitte ved Aros bord i evighet.
19. Dette er de ord engelen Erutrion talte til profeten Zargon om hvordan menneskene ble spredt til verdens fire ender.

Neste gang: Onun gjør sin entre.

onsdag 22. mai 2013

Ny debattregel

Dersom du skriver et svar på et debattinnlegg, må du først gjengi din motdebattants påstand og argumentasjon. Det skal være helt nøytralt ordlagt og dersom en viser det til den du kritiserer vil vedkommende nikke gjenkjennende. Dette kan enten publiseres i avisen, legges ut på nett eller sendes til kronikkens forfatter.

La meg ta et eksempel:
Du leser en kronikk i avisen som du er blodig uenig i, og du har lyst å skrive et svar på ca 5000 tegn. Før du får utgitt denne er du imidlertid nødt til å gjengi motpartens meninger på ca 500 tegn. "X mener at vi bør gjøre y, og argumentene for dette er z."

Hvorfor:
Fordi jeg er så lei av å lese stråmennsangrep i debattsidene i norske aviser. Du slipper som regel unna med det også, siden folk ikke leser innlegg side om side. Hvis vi tvinger folk til å nøytralt gjengi hva motparten mener vil de kanskje også se det i et annet lys?

Delvis inspirert av dette blogginnlegget.

tirsdag 21. mai 2013

Den hellige profeten Zargons testamente, del 2


Erutrions bok
Kapittel 2

1. Gudesønnene og gudedøtrene førte Mann og Kvinne til en slette og erklærte: Her er et godt sted å bo. Dere må bygge et hus hvor dere kan skape nytt liv og bli mange. Hold dere unna skyggene, der bor Onun og hans tjenere.
2. Amo ga Mann en øks og erklærte: Vokt dette verktøyet, det er gitt deg av en Gud. Du skal hedre det og bruke det til å bygge deg et hus for deg og din kvinne.
3. Eli ga Kvinne en bue og erklærte: Vokt dette våpenet, det er gitt deg av en Gudinne. Du skal hedre det og bruke det til å fange dyr dere skal spise.
4. Amen ga Mann et sverd og erklærte: Vokt dette våpenet, det er gitt deg av en Gud. Du skal hedre det og bruke det til å forsvare deg og din kvinne mot Onuns tjenere.
5. Elido ga Kvinne et smykke og erklærte: Vokt dette smykket, det er gitt deg av en Gudinne. Du skal bruke det til å spre kjærlighet og glede din Mann.
6. Gudene forlot Mann og Kvinne, og Mann grep Øksen og Sverdet og hugget ned det største treet han kunne finne. Han kappet det deretter opp i planker og bygget et hus for ham og Kvinne.
7. Kvinne grep Buen. Hun skjøt et stort dyr som hun deretter bar hjem.
8. Om kvelden tok Kvinne på seg smykket, og Mann ble grepet av kjærlighet.
9. Kvinne fødte en sønn. Da holdt Mann ham høyt opp mot himmelen og erklærte: denne sønn er gitt meg av Amo og han skal hete Amonis. Dette betyr "Amos gave". Når han er gammel nok til å løfte den skal han bli gitt min øks, for han skal være stamfar til alle som bygger.
10. Kvinne fødte så en datter, og hun la henne inntil sitt bryst og utbrøt: denne datter er gitt meg av Eli, hun skal hete Elini. Dette betyr "Elis smykke". Når hun blir gammel nok til å spenne den vil hun bli gitt min bue, for hun skal være stammor til alle som sanker og fanger mat.
11.  Kvinne fødte så en sønn. Da løftet Mann sønnen opp mot himmelen og utbrøt. Denne sønn er gitt meg av Amen og han skal hete Amenis. Dette betyr Amens Gave. Når han er gammel nok til å svinge det vil han bli gitt mitt sverd, for han skal bli stamfar til alle som kjemper mot Onun og hans tjenere.
12. Kvinne fødte så en datter, og hun la henne inntil sitt bryst og utbrøt: denne datter er gitt meg av Elido, og hun skal hete Elidini. Dette betyr Elidos smykke. Når hun blir gammel nok til å elske en mann skal hun bli gitt mitt smykke, for hun skal være stammor til alle sangere, til alle dansere, til alle tenkere og alle drømmere.
13. Gudesønnene og Gudedøtrene så alt dette og menneskenes takksigelser behaget dem.
14. Dette er de ord den hellige profeten Zargon mottok fra engelen Erutrion om den første familie som vandret på jorden.

Ny regel: Ikke spør!

Merknad: Nettsiden Cracked.com skrev nylig om mye det samme, jeg kunne ikke finne linken, men endel av ideene i denne posten kommer derfra.

For of svare på en innvending jeg tror vil komme, så må jeg påpeke at jeg selvsagt vet at sosiale konvensjoner selvsagt ikke er noe man vedtar, de blir bare innarbeidet i kulturen etter hvert. Det er riktig, men dette er noe som burde være uhøflig og jeg håper bare folk blir klar over dette.

Regelen er som følger: 
Ikke spør hvordan det går på jobbjakten.
Ikke spør om de fikk jobben som de søkte på.
Ikke spør om noen har fått seg kjæreste.
Ikke spør om hvordan det går etter samlivsbruddet (med mindre personen er en veldig nære venn).
Ikke spør om hvordan det går med sykdommen.

La oss ta det første først, jobbsøking. Du spør hvordan det går med jobbjakten, hvilke positive sider kan et slikt spørsmål ha? Det er absolutt mulig at de kan komme med gode nyheter, og fortelle at de har en ny jobb, men sjansen er også tilstede for at de må skuffe deg. Hva skal du si da? At de får nok jobb snart, de som er så flinke? Ville du blitt motivert av et slik standardsvar?

Veldig mange vil nok ikke reagere på spørsmålet selv om de ikke har jobb, men det gjør dem som regel ingenting om du ikke spør. Bare spør om du vet om en jobb de kan søke på.

Det samme gjelder kjæreste, du er kanskje interessert i å vite om din niese har funnet noen på det nye studiestedet eller om en gammel bekjent har etablert seg og fått barn. Igjen, om de har funnet noen, flott, men hva om de ikke har? Hva sier du da? "Du finner nok noen snart!"

Poenget mitt er at du ikke har noe å vinne på å spørre, mens risikoen derimot er tilstede for at de ikke vil like spørsmålet. Ut fra et kost/nytteperspektiv vinner du ingenting på denne snokingen, men du kan risikere en litt ubehagelig samtale. De forteller det om de har noe de vil dele, har de ikke noe de vil si for øyeblikket trenger heller ikke du å vite.

Så hva skal du gjøre i stedet? Spør om det er noe nytt. Har de fått jobb eller kjæreste vil de fortelle om det. Og om de vil dele resultatene fra de siste prøvene fra sykehuset, så gjør de det. Men tenk om de ikke har lyst å snakke om dette? Vil de snakke om samlivsbruddet, gjør de det.

Jeg hadde en litt ekkel opplevelse da jeg hadde oppkjøring. Jeg var dum nok til å fortelle om hvilken dag jeg skulle i ilden, og på ettermiddagen ringte flere og lurte på hvordan det hadde gått. Jeg måtte fortelle dem alle at jeg hadde strøket. Klok av skade fortalte jeg ingen neste gang, og da jeg stod på oppkjøringen var overraskelsen og gleden desto større for dem jeg fortalte det til etterpå.

Du må også akseptere at alle kanskje ikke har lyst til å legge ut ut problemene sine til alle, for enkelte kan det være godt å ha en samtale om noe annet enn problemer. Samtidig kan det godt tenkes at de ikke har lyst til å dele dem med deg. Du er ikke alles sjelesørger. Og hvis du spør fordi du absolutt MÅ vite, selv om du vet at de kanskje ikke liker spørsmålet, så er du egoistisk.

Problemet er at det ikke er innarbeidet nok at det er uhøflig å spørre om dette at det er ikke mulig å reagere uten å bli uhøflig selv. Det kan alltid bli en litt uggen stemning.

- Hvordan går det med jobbsøkingen.
- Fint.
- Har du blitt kalt inn til intervju?
- Nei.
- Ok. Hvor har du søkt?
- Jeg har ikke lyst å snakke om det.
- Åh. (lang pause) Sa jeg noe galt?

Dropp heller temaet til de bringer det opp selv.
Jeg vet at enkelte vil protestere på dette og kalle dette oversensitivt, skal ikke folk tåle å høre et spørsmål om de har fått jobb? Du tålte jo det da du gikk rundt arbeidsledig! Jo, men igjen, tar du ikke hensyn til folk ellers? Om du møter en strengt religiøs person og du ikke er det selv legger du da ikke litt om på språket? Tilpasser du deg ikke andres grenser? Er det vanskelig å vente med å spørre om tunge ting til den andre forteller det selv?

Og for å banke ting inn, skriv ut følgende to spørsmål og pugg dem til du kan dem utenat:

Så hvordan går det?
Så hvordan går det ellers?

Det er bare de du trenger å kunne, vil de fortelle, så forteller de.

mandag 20. mai 2013

Den hellige profeten Zargons testamente

Eutrions bok
Kapittel 1

1. Dette er den hellige profeten Zargons åpenbaringer, slik de ble overbrakt ham av engelen Erutrion.
2. Jeg er Erutrion, jeg kaller deg Zargon til å fortelle mennesker om jordens og himmelens skaper Aro og han sønner Amo og Amen og hans døtre Eli og Elido.
3. I begynnelsen var Aro, gudenes konge og stamfar til alt som lever. Verden var leire og befant seg i stummende mørket under herredømme av Orun og hans tjenere.
4. Aro befalte: La mitt lys skinne på jorden og la Onun og hans tjenere trekke seg tilbake til skyggene. Aro skapte solen, den som skinner på jorden hver dag.
5. Aro skapte sønner og døtre og ga dem alle befalingen om å skape verden i Aros bilde.
6. Amo var skulptør. Han grep leire og formet den til fjell og daler, til trær og busker, til dyr og fugler.
7. Eli var maler, hun grep sin pensel og malte fjellene og dalene, trærne og buskene, dyrene og fuglene, i de skjønneste farger.
8. Amen var livgiver. Hun gikk rundt blant alt Amo hadde formet, alt Eli hadde malt og valgte seg ut alle planter, alle dyr, alle fisker. Hun bøyde seg ned og blåste på dem.
9. Elido var skjønnhet. Hun valgte seg ut hvert av dyrene og kysset dem og ga dem sin kjærlighet.
10. Gudene samlet seg og så ut over jorden, ut over havene. Dyrene på marken bøyde sine hoder i tilbedelse til dyrenes herre Aro, fuglene fløy i sirkel rundt himmelens tak og priste fuglenes herre Aro, fiskene danset under havoverflaten i sin hyllest til fiskenes konge Aro.
11. Da trådte Aro ned sine sønner og døtre og sa: Dere må skape en vokter til fjellene, til dalene, til fiskene, til dyrene, til trærne.
12. Amo grep leire og formet to mennesker.
13. Eli grep sin pensel og ga menneskene farge i håret, i huden, på tennene og på leppene.
14. Amen blåste luft i nesen på dem begge, og de våknet til liv. De reiste seg begge, så på verden, på himmelen og på hverandre, men de følte ikke noe.
15. Elido kysset menneskene på munnen og med ett elsket de hverandre.
16. Elido talte: Dere skal kalle hverandre Mann og Kvinne. Dere skal elske hverandre slik skogen elsker sine trær og slik fjellet elsker sin stein.
17. Da talte Amo: Dere er satt til å vokte over fjellene og dalene, over trærne og buskene, over fiskene i havet, over dyrene på marken og over fiskene ved himmelens porter. Hold dere unna skyggene og Onuns tjenere og følg min fars bud, så vil deres slekt mangfoldiggjøres og dere vil leve i evighet i Aros nærhet.
18. Da talte alle gudesønnene og alle gudedøtrene i kor: Pris Aro, guders og menneskers skaper. Alt er blitt til ved Aro, alt ville forgå om Aro forlot oss. Prise Aro. Hyll guders og menneskers skaper.
19. Dette er de ord den hellige profeten Zargon mottok fra engelen Erutrion om himmelens og jordens skapelse.Kommer senere:
- Om hvordan Onun fikk makt over menneskeheten og hvordan ondskapen kom inn i verden igjen
- Hvorfor vi har regnbue, lyn og torden
- Hvorfor flaggermusen har vinger
- om helten Aronidas og hvordan han forførte Elido
- Aronidas og hans kamp med Onun

Dette siste avhenger imidlertid om hvorvidt inspirasjonen kommer over disipplenen av Zargon (forfatteren av denne bloggen) og han blir inspirert til å videreformidle mesterens profetier.

søndag 19. mai 2013

Unnskyldninger, fra Helskog til Berlusconi

Graderinger av unnskyldninger, fra Helskog til Berlusconi. (Posten blir oppdatert om jeg blir klar over at jeg har glemt noen)

1. Jeg har gjort en fryktelig tabbe. (Helskog-unnskyldningen)

2. Jeg har vært ubetenksom.

3. Det var ikke ment slik, men jeg innser det nå at de kan oppfattes galt, det beklager jeg.

4. Jeg har ikke gjort noe galt, men dersom noen har blitt såret beklager jeg det. (Valla-unnskyldningen)

5. Jeg har gjort en feil, men den er ikke så ille.

6. Den gangen jeg gjorde en feil var det ikke min skyld/ Mistakes were made (Bush-unnskyldningen)

7. Jeg har ikke gjort noe galt.

8. Min kone må unnskylde seg til meg (Berlusconi- unnskyldningen)

onsdag 15. mai 2013

Spørsmål til kristne, nr 5

Les gjerne del 1, del 2, del 3 og del 4 også.

Du kommer til himmelen, men før du slipper inn stiller St. Peter deg ett spørsmål:
- Har du lyst til at andre skal få slippe inn sammen med deg?
- Selvfølgelig, sier du.
- Flott, sier St. Peter, det er bare en hake, hver person du slipper inn må du tjene i all evighet. Du blir nødt til å skaffe drikke og mat til dem, du må massere dem når de ber om det og ellers gjøre alt de ber deg om. Du vil være i himmelen, men for hver du tar med blir det mer og mer arbeid. Sier du "ingen" vil jeg sørge for at du ikke kommer til å huske at du ble presentert dette dilemmaet. Svarer du "ingen", vil du øyeblikkelig glemme spørsmålet.

Hvor mange tar du med deg?mandag 6. mai 2013

Min bloggefobi

Jeg har visst angst for å skirve korte blogginnleg, uten korektru og uten illustrasjoner.

Man kan visst skrive hva en vil.

Det trenger ikke engang å være et poeng med det du skrtiver.

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg