lørdag 9. juni 2018

Virkemidler - oppgavehefte

For elever som skal studere norsk er kunnskap om virkemidler noe de får bruk for, både i analyser av dikt, noveller og sakprosa. Å vite forskjellen på besjeling og metafor er ikke alltid like lett, og derfor har jeg laget et lite hefte med fasit, hvor elevene kan analysere små tekster og se om de klarer å se hva virkemiddelet er.

Noen av eksemplene er mine, men de fleste er fra norske diktsamlinger.


Link til virkemidlene.

Link til en mulig fasit.

fredag 1. juni 2018

Opplegg i historie - Europa 1917-1933Dette var en oppgave utviklet i forbindelse med praksis i videregående. Den gjennomføres når dere lærer om innføringen av diktaturer i Russland, Italia og Tyskland. Meningen er at de skal kunne reflektere over årsakssammenhenger, ikke bare pugge hendelser.

Oppgaven er todelt.

Del først ut dette arket. Du ber elevene forklare med få ord hva de forskjellige begrepene er.Etterpå deler du de inn i grupper og deler ut dette arket (i A3). Be elevene sette piler fra årsak til virkning. Hva førte til hva? Dersom en ønsker kan en be elevene sette en U (for utløsende), M (for medvirkende) og G (for grunnleggende) årsak. Spør om de kan finne lengre årsaksrekker. Hvis du vil kan du belønne den lengste årsaksrekken.

Gå deretter gjennom det på tavlen og skriv opp ord og tegn piler.

Undervisningsopplegg - antikkens Hellas

 Dette er noen av oppleggene jeg har laget om antikkens Hellas i historie. Hvis du skulle bruke noen av dem er det hyggelig om du gir tilbak...

Populære innlegg