mandag 31. desember 2012

Ønsker for 2013

Måtte litt færre bli krenket i 2013.
Måtte støttemedlemmer i Norske CAPSLOCK- Forbund holde seg borte fra din blogg.
Måtte du få viljestyrke til å ignorere stemmen i hodet som forteller deg at den hellige profeten Zargon vil bli lykkelig om du smører deg inn med Nugatti.
Måtte dine bilister innse at venstre felt på motorveien er et forbikjøringsfelt, og har de ikke planer om å kjøre forbi noen har de å pelle seg over i høyre felt.
Måtte alle verdens fluer holde seg borte fra dine armhuler.
Måtte dine vennerelasjoner være positive og dine klamydiatester negative.
Må ditt profilbilde få minst tre kommentarer av typen "Åååh, skjønningen!!! <3<3<3"
Måtte kongen av Nigeria snart overføre pengene til din konto.
Måtte minst et par av medlemmene i NDL og SIAN, når de er på sin daglige pornosurfing på biblioteket også bla litt i bøkene som befinner seg der.
Måtte litt flere innse at å legge til "NOT" i slutten av setninger var kult en gang på nittitallet, men ikke i dag.
Måtte barn som spør meg om hva jeg fikk til jul i år (selv om det ikke har vært jul i år enda) bli innkalt til helsesøster og få tidenes største stivkrampesprøyte i baken.
Måtte den mongolske sentralbanksjefen senke styringsrenten for å stimulere til økt eksport av rødsnutet fjellbukkull.
Måtte endelig en dommedagsprofet slå til på mitt tilbud om at jeg overtar huset etter den angivelige dommedagen mot at de får en bugg og et flaxlodd her og nå.

Sagt med andre ord, jeg håper du får et fint år i 2013.


Hyllest av Fornuftens Fanebærere - addendum


Marie Modal

av Ellen Eide Kjellman

Det er ikke fritt for at det også blant veterinærer brukes endel alternative metoder i behandlingen av sykdommer. Interesserte dyreeiere kan finne veterinærer som foretar blant annet akupunktur og homeopati., Bachs blomstermedisin og pulsdiagnostikk. Det er derfor godt å se at Marie Modal, leder for Den norske veterinærforening, har uttalt seg klart og tydelig i media i året som har gått og vist vei for kritisk tenkning og sunn fornuft blant norske veterinærer.  Blant annet kom denne utvetydlige uttalelsen i forbindelse med at Mattilsynet har anbefalt bruk av homeopati i økologisk landbruk:


 "– Vi veterinærar må halde oss til forsvarleg verksemd, og må bruke metodar eller medisinar som er vitskapleg dokumenterte. For oss blir det sånn sett heilt uforståeleg at ein oppfordrar til å bruke noko som ikkje verker, seier president i Veterinærforeningen, Marie Modal, til NRK.no."


Jeg takker for at leder og forening så uredd og rakrygget står for en vitenskapelig holdning til veterinærfaget, slik at vår yrkesgruppe frontes på en faglig solid måte, og håper denne linjen kommer ennå tydeligere frem i årene som kommer.


Fornuftens fanebærere på rusfeltet

av Liv Langberg

Det norske rusfeltet ligger vidåpent for kvakksalveri. Det kan virke som om verken politikere eller mange av aktørene på feltet er klar over den enorme mengden forskningsbasert kunnskap som finnes  på dette området, som dekker alt fra skadevirkninger og positive virkninger av ulike rusmidler, tiltak for å redusere tilbudet, tiltak for å redusere etterspørsel, hvordan forskjellige typer ruspolicy påvirker bruk og skadevirkninger, ulike typer forebyggende tiltak, effekten av ulike behandlingsmodi, effekten av ulike skadereduksjonstiltak, med meget mer.

I dette særnorske vakuumet har det oppstått grupper og enkeltpersoner som har fått bli rikssynsere ved å kritisere ”norsk ruspolitikk” sønder og sammen som mislykket, ineffektiv, feilslått, umoderne, lite innovativ og så videre. Interessant nok står ofte disse personene for helt motstridende syn på akkurat hva ”vi” bør gjøre for å bedre situasjonen. 


Derfor, en stor TAKK til Dag Endal i utviklingsorganisasjonen FORUT! Han skiller seg ut som en kunnskapsrik rasjonalitetens stemme, ved sine artikler og kronikker om hvordan det faktisk står til: Nemlig at norsk ruspolitikk har medført at vi har færre brukere og misbrukere av narkotika pr populasjon enn så å si noe land i verden (bortsett fra Island), og at mens narkotikabruken i mange land har økt de siste 10-15 årene har den faktisk gått NED i Norge.  Når det gjelder alkoholpolitikk regnes Norge som et foregangsland, som modig har gjennomført mange av de tilgangsbegrensningene og prispolitiske tiltakene som har vist seg effektive også i andre land med helt andre alkoholtradisjoner– I motsetning til holdningskampanjer og lignende, som er mye mer populære hos politikere generelt, og som vi VET ikke virker.


Helge Waal, Thomas Clausen og Gabrielle Welle-Strand fortjener også stor takk! De har alle vært kompromissløse målbærere av evidensbasert behandling av opioid(hovedsakelig heroin)avhengige i Norge. De har kjempet for utbredelsen av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på tross av voldsom motstand fra spesielt de ”gamle” rusbehandlingsinstitusjonene, som så sin posisjon og økonomi truet av dette nye. Fortsatt sitter motstanden i veggene i noen av disse institusjonene, og mange heroinavhengige overtales til ikke å gå inn i LARbehandling, eller å avslutte  slik behandling – Altfor ofte med dødelig utgang, dessverre.  


Heldigvis har norske politikere hørt på fornuft fra de ovennevnte, og resultatene av LAR er synlige overalt: Forventet levetid for heroinavhengige har økt med flere tiår, og helsen til LAR-pasienter er generelt svært bra sammenlignet med andre rusmisbrukere. Bunnen er slått ut av heroinmarkedet, og man må nå reise inn til de største byene for å få tak i heroin, mens stoffet for bare ett tiår siden var tilgjengelig nærmest på hver en knaus.  Og bare fem til ti nye tilfeller av HIV hvert år skyldes sprøytesmitte. 


Uten disse frontkjemperne hadde situasjonen antakelig vært helt annerledes. 


Sverre Nesvåg har forsket på rus i hele sin tid (og det begynner å bli ganske lenge, altså!), og  har alltid hatt fokus på det praktiske og ”matnyttige” i sin forskning.  Noe av det han har sett som praktisk og matnyttig, har vært å drive opplysningsarbeid om hvordan ting faktisk er for rusavhengige, og at det kan være lurt å forholde seg til det vi vet, og ikke det vi syns. 


Akkurat nå bruker han mye av tiden sin til å hjelpe de som jobber i rusfeltet med å skaffe tallmateriale og dokumentasjon på hvordan folk med rusproblemer FAKTISK har det, ved hjelp av et verktøy som er like enkelt som det er genialt, nemlig BrukerPlan. Verktøyet kan brukes til evaluering og planlegging, men ikke minst er det et effektivt våpen mot fordommer og udokumenterte påstander om rus, rusmisbrukere og rusbehandling i Norge. Så tusen, tusen takk til Sverre Nesvåg, som har valgt å bruke sitt store hjerte og klare hode til gode for alle med rusproblemer! Wasim Zahid
av Gunnar Tjomlid

Det finnes mange flotte forkjempere av kritisk tenking og skeptisisme i dette landet, og Kjetil Hope har presentert mange av dem i sin serie om Fornuftens fanebærere. Men en viktig, skeptisk røst som manglet i den serien er «Twitterlegen» Wasim Zahid.

Wasim er rett og slett bare en fantastisk fyr som jeg har litt mancrush på. Han er lege og forsker, og deler raust av sin kunnskap i sosiale medier, kanskje spesielt på Twitter. Han er empatisk, morsom, smart, og tvers igjennom et stykk hyggelig eksemplar av arten Homo sapiens.

Det siste kunne fort blitt et problem, fordi det å være hyggelig kan ofte gjøre at folk blir myke når det kommer til sin skeptisisme. Man vil så gjerne bli likt, så vi setter i blant den kritiske tenking til side for å ikke støte noen. Slik er det ikke med Wasim. Han er hyggelig, han lytter og han svarer alltid høflig, men han er knallhard når det kommer til sin skeptisisme. Han er krystallklar på at han aldri vil gi udokumentert behandling til sine pasienter uansett hvor mye det kanskje ville glede dem. I kontroversielle saker som «kronisk borreliose» og ME er han tydelig på at det viktigste vi har for å lede oss i riktig retning er den vitenskapelige metode, med gode kliniske studier som kan gi evidensbasert behandling. Twitterlegen er rett og slett en «no-bullshit kinda guy». Også kjent som «my kinda guy».

Wasim er kanskje en av de viktigste skeptikerne vi har, selv om han opererer litt under radaren. Misforstå meg ikke. Han er i aller høyeste grad synlig, men skeptisismen hans bæres ikke som et merke på brystet. Istedenfor gjennomsyrer det hans daglig virke som lege og menneske.

Jeg har aldri møtt Wasim, men jeg tror jeg tør kalle ham min venn likevel. Han er et forbilde og en hedersmann. En skeptiker av aller beste sort. Hans eneste svakhet er valget av Android på sin smartmobil, men ingen er perfekte...


Haftor Viestad 
av Levi Fragell

Haftor Viestad (f. 1941) var en sentral person i 70-årenes kulturelle opprør. Han var en av lederne for Aksjon ut Statskirken og redaktør av boka Oppgjør med kirken. Vi var naboer og jobbet sammen om disse prosjekter i flere år – også i styret for Human-Etisk Forbund. Haftor var opprinnelig en av de mest lovende unge teologer  på 60-tallet, da han blant annet skrev om ”moderniseringen” av kristendommen i sin bok Adam, hvor er du? På 70-tallet tok han som cand. theol. et klart og gjennomreflektert farvel med kristen tro,  tok magistergrad i filosofi og ble filosofilærer på Universitet i Oslo. Denne grunnsolide faglige  kompetanse ble av uvurderlig betydning da vi drev våre kirkekritiske aksjoner, samtidig som vi satset på å utvikle Human-Etisk Forbund som humanistisk livssynsorganisasjon. Haftor la stor vekt på at forbundet skulle identifisere seg med den internasjonale livssynshumanismen, i samsvar med denne bevegelsens manifester. Han tok initiativet til utgivelsen av tidsskriftet Humanist, hvor han la vekt på å vise at begrepet humanisme både globalt og idehistorisk også var navnet på et ikke-religiøst livssyn.


Susanne Must
av Benjamin Eriksen
Susanne har i en årrekke vært aktiv i Human-Etisk Forbund i Molde og Møre og Romsdal, der hun er ansvarlig for konfirmasjonsundervisningen, instruksjonen av kursledere og dessuten selv underviser grupper jevnlig. Hun ble sist sett i Fri Tanke, der hun snakket om viktigheten av å lære ungdom om kritisk tenkning.
Susanne er et unikum av brennende engasjement og oppofrelse for ungdommene hun er ansvarlig for og sine kolleger. Hun er på alle måter et fremragende eksempel på at man kan være en brennende engasjert skeptiker og samtidig et empatisk og omsorgsfullt menneske.
Før sommeren inneværende år var Susanne i en paragliderulykke, der hun skadet en fot stygt. I den følgende tiden har hun utvist stå-på-vilje og godt humør i møtet med påkjenningen hun har vært under. Susanne er en åpen, spørrende og ikke minst lyttende person som er god på å skille snørr fra bart og snakke rett fram.

For sitt engasjement, sin empatiske kapasitet og sin fantastiske evne til å formidle kritisk tenkning fortjener Susanne Must å hedres i Fornuftens fanebærere i 2012.

Rolf Manne
av Bjørn Are Davidsen
Hvis det er en som fortjener takk ikke bare fra norske skeptikere, men fra mange andre i vårt land, er den nå pensjonerte kjemiprofessor Rolf Manne, ved universitetet i Bergen. Hans evne og vilje på 1980- og 90-tallet til kontrollerte prøver av ønskekvister (eller søkevinkler som det heter på fint) som bl.a. ble brukt av Forsvaret og Røde Kors for å finne folk etter snøskred, viste ikke bare et imponerende engasjement med en rekke praktiske forsøk. Han måtte også tåle atskillig "utidig uvitande kritikk" fra flere miljøer da forsøkene viste at ønskekvister var totalt ubrukelige. At Rolf i tillegg kan ha reddet mange menneskeliv, reduserer ikke bedriften.


Dette fikk også internasjonal oppmerksomhet  og i det tyske "Skeptiker" No. 4, 1989. Noe av den norske debatten fremgår her.

Engasjementet viste seg også i rapporter som "Gud var ikke rørlegger" i Skepsis #3/1992 der han undersøkte "kommunelege Jan N. Ørens påstander om å kunne oppspore og isolere skadelig jordstråling ved hjelp av søkevinkler". Ikke uventet var konklusjonen at det var søkerens forventninger som var avgjørende.

Da jeg begynte å følge den norske skeptikerbevegelsen for drøyt tyve år siden lot jeg meg begeistre av en seriøs skeptiker og vitenskapsmann som både dengang og senere har vist hvor viktig tålmodighet, grundighet og mot til å stå i stormen er om man skal lykkes med å rydde opp i merkelige påstander som angår liv og helse.


Aliaa Magda Elmahdy
av Daniel Vrangsinn

Takk til Aliaa Magda Elmahdy for å skape furore i Egypt med sin modige protest mot kjønnsdiskriminering den dagen hun valgte å poste et nakenbilde av seg selv på Internett sammen med et sterkt budskap. Du mottok over en halv million trusler i løpet av de første tre ukene. Du måtte flykte til Sverige. Der du sammen med Femen nylig demosrerte naken utenfor den Egyptiske ambassaden i protest mot den nye grunnloven. Du skapte nok en gang furore i Egypt og blir nå truet med å bli fratatt ditt Egyptiske statsborgerskap og du mottar fremdeles trusler i hopetall. Likevel står du der stødig som et fjell og nekter å stoppe å kjempe for det du tror på. Takk for ditt mot og takk for all den inspirasjon du har gitt til mangfoldige tusener der ute. Takk for å være en god venn, et medmenneske, og en del av oss rare mennesker i Hedningsamfunnet. 


Leisha Camden
av Kristin Charlotte Carlson

Hvem er denne Leisha Camden? Leisha velger å holde en relativt lav profil (Navnet er jo et pseudonym og greier), men hun har utvilsomt vært et viktig bidrag til blant annet skeptikerpodcasten Saltklypa, med sine nisjekunnskaper om historie og litteratur, om reptilsaken i Norge, og ikke minst årets begivenhet: Eurovision Song Contest. Trenger du å slå hull på en myte om middelalderen, eller bare et skikkelig godt boktips, er Leisha den rette å gå til.

Hans Christian Nes
Hans Christian jobber til daglig som rådgiver i Human-Etisk Forbund, hvor han stadig slår et slag for religionsfrihet i skolen. At han bidro i utarbeidelsen av Ingen liker å bli lurt-kampanjen, og var medansvarlig leirsjef for Humanistisk Ungdoms «Ikke la deg lure»-leir i sommer, gir han naturlig nok en plass på denne lista. Som kursleder i filosofisk konfirmasjon får han i tillegg elever til å tenke selvstendig og kritisk, samtidig som han advarer mot skråsikkerhet. Som skeptiker er han nok mer av det ydmyke og rause slaget, og han søker heller den gode samtalen enn harde konfrontasjoner med sine motdebattanter. Han tillater seg å tvile på det meste, også når det gjelder eget livssyn, humanismen. Jeg vil si at Hans Christian er en uunnværlig bidragsyter for å få folk, da spesielt unge, til å øke deres evne til å tenke selv og ikke bli lurt. Samtidig viser hans undring, og hang til de dypere sidene ved tilværelsen, en humanistisk «åndelighet», noe det kanskje kunne vært mer fokus på også blant skeptikere?


De som står i kampen
av Caterina Cattaneo

[Kjetil] har nevnt mange enkeltpersoner, og jeg heier på alle. Men skal jeg velge noen, eller noe, må det bli «Ingen liker å bli lurt» sin Facebookside. Helt siden starten har det vært klinkende klart for meg hvorfor denne sidens eksistens er berettiget. Det er riktignok slik at debatten ofte er polarisert, der skeptikerne ligger i skyttergravene bare noen meter fra alternativistene. Men samtidig er det mange bidragsytere som gang etter gang, dag etter dag, kommentar etter kommentar, tålmodig forklarer, igjen og igjen, det som handler om fysiske lover. Om forskning. Noen ganger er det latterlig enkelt å tilbakevise en kvasiteori. Det skremmende er at det preller av, alternativister føler seg angrepet av den mildeste form for kritikk og spørsmålssetting (det gjelder selvsagt ikke alle, men her plukker jeg frem ekstremtilfellene for å illustrere hvorfor jeg hyller alle de som er aktive på «Ingen liker å bli lurt»-siden), så er krigen i gang.

Jeg er spesielt glad for de som står mot antivakserne, de som forsøker å motkjempe ekstremrelativistene som hardnakket påstår at vi alle har vår egen sannhet og de som til stadighet skriver bloggposter og kommentarer som maler i stykker alt som handler om magisk vann og sukkerpiller.

Takk til dere alle, jeg bøyer meg i støvet. Altfor ofte mister jeg tålmodigheten og melder meg ut av diskusjonen; jeg liker ikke å diskutere med vegger. Men noen, altså - de står på. Så takk. Jeg skal fortsette å bidra med mitt. Godt 2013!Foto:
 Aliaa Magda Elmahdy: Jeg har lånt bilde fra internett fra Kareem Amer, men har ikke spurt om tillatelse (da ville det ikke vært en overraskelse).
Susanne Must: Fra Facebook, om rettigheter, se over, ingen tillatelse gitt.
Bilde av Marie Modal mottatt på epost.
Bilde av Wasim Zahid tatt fra twitter. Om han ønsker bildet fjernet må han gi beskjed.

tirsdag 25. desember 2012

Trosbekjennelsen og kunsten

Dette er et utdrag av en oppgave jeg leverte inn nylig til Høyskolen i Østfold (og fikk en A). Denne kan brukes av lærere som i RLE-faget ønsker å bruke trosbekjennelsen som en introduksjon til den dogmatiske dimensjonen i kristiendommen.

Første trosartikkel

Som en introduksjon til den dogmatiske dimensjonen er den apostoliske trosbekjennelsen et naturlig startpunkt. Denne kan som mange illustreres gjennom kunsten, og selv om Gud er sjeldnere beskrevet med fysiske atributter enn Jesus er det likevel tilstrekkelig med bilder til at elevene kan få et innblikk i hvordan Gud har blitt betraktet gjennom kirkehistorien.

Blant annet er det det stor forskjell mellom beskrivelsen av Gud i skapelsen i Moutier-Grandval-bibelen fra 840, i Michelangelos Sixtinske Kapell, eller i Andrej Rubljevs Treenigheten. (Winje 2001, 142)

Det vil være mulig å be elevene om å sammenligne gudstolkningene og be dem beskrive forskjeller og likheter mellom disse. Elevene vil legge merke til åpenbare forskjeller. Blant annet er Gud i Moutier-Grandval beskrevet ikke ulikt den klassiske fremstillingen av Jesus, en ung mann med langt svart hår. Rubljevs Gud er malt med englevinger og treenigheten er nærmest fremstilt som identiske trillinger. Michelangelos Gud er derimot presentert som en eldre mann, med langt hvitt skjegg, ikke ulik Rafaels beskrivelse.

Oppgaven til elevene blir å studere bildene og finne adjektiver for å beskrive fremstillingen av Gud.
1. Hvordan fremstiller kunstnerne Gud i de forskjellige bildene?
2. Hvilke positive egenskaper tror du kunstneren hadde av Gud?
3. Hvilken beskrivelse har du observert oftest, og hvorfor tror de at dette bildet av Gud er det vanligste?

Dette åpner også for debatt om kjønnsroller i Kirken. Når Guds utseende ikke er beskrevet i Bibelen, hvorfor velger man å fremstille vedkommende som en gammel mann med langt hvitt skjegg? I en slik oppgave vil det være viktig å sette av tid til samtale med elevene.

Andre trosartikkel
Andre trosartikkel, som omhandler Jesus har en langt rikere kunsthistorie enn første, og her finnes det flere muligheter. Del klassen inn i grupper på tre eller fire og gi hver et utdrag av trosbekjennelsen. De skal deretter se på tre bilder og så velge ut to av dem som de skal svare på spørsmål til:

"som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd"
Carlo Crivelli, Bebudelsen, 1486
Vittore Carpaccio, Bebudelsen, 1505
Pinturicchio, Bebudelsen, 1501

Her er beskrivelsene ikke veldig forskjellige og det kan være noe begrenset hva elevene vil få ut. Det viktigste er imidlertid at de forstår dogmet om jomfrufødselen, som er viktig i alle det store kristne trossamfunnene.

"født av jomfru Maria"
Sandro Botticelli - Kongenes tilbedelse - 1470-75
Jacopo Bassano - Hyrdenes tilbedelse - 1544-45
Veronese - Kongenes Tilbedelse - 1571

Bildene er her ikke forskjellige, men et finnes forskjeller som elevene kan drøfte.

"pint under Pontius Pilatus"
Caravaggio, Flagellazione di Christo 1606
Anton van Dyck Tornekroningen 1620
Lovis Corinth - Ecce Homo – 1925

"korsfestet"
Vincenzo Campi, Kristus Naglet til korset, 1577
Tintoretto, Korsfestelse, 1565-67
Friedrich, Kors i fjellet, 1808

Friedrichs kors skiller seg sterkt fra Campis og Tintorettos, hvor naturen står i fokus . Campis utmerker seg ved å bryte med tradisjonen om en vakker Kristus, verken Jesus eller andre på bildet fremstår som attraktive. Tintorettos bilde viser en langt flere elementer, og enkelte av skikkelsene ser ut til å stamme fra en annen del av verden og en annen tid.

"død og begravet"
Caravaggio, Jesu gravlegging, 1602-04
Peter Paul Rubens - Nedtagelsen fra korset - 1612-14
Holbein - Den Døde Kristus i Graven - 1520 -22

Holbeins bilde kan virke makabert, og det er ikke sikkert at elevene vil velge dette bildet å analysere. Det viser imidlertid igjen at det eksisterer forskjellige syn på Jesu død i kunsten., hvor mange kunstnere har fremstilt Jesus som nærmest sovende er det ingen tvil om at Holbein har malt en død Kristus. I samtalen i ettertid vil det 

"for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag"
El Greco - Kristi Oppstandelse - 1590
Michelangelo - Cristo Della Minerva - 1521 (førsteutgaven)
Rubens -Kristi oppstandelse - 1611-12

Begrunnelsen for valget av Michelangelos uferdige statue er for å demonstrere en tolkning av Jesus som skaper konflikt mellom menneskelig bluferdighet og kristen teologi. I edens hage var Adam og Eva ikke skamfulle over sin nakenhet, men syndens inntog medførte skam over ens egen naken. Logisk sett burde da Den Nye Adam ikke ha denne skammen (Plate, 2002, 76). Dette ble imidlertid ikke akseptert i Michelangelos samtid, og på den fullførte andreutgaven har Kristus et lite klede foran skrittet. Imidlertid vil det her muligens være en konflikt mellom den dogmatiske og estetiske dimensjonen.

"for opp til Himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde"
Michelangelo, Dommedag, 1536-41
Hieronymus Bosch - De saliges oppstigning til Empyrion - 1520
Hans Memling – Dommedag, 1467-1471
Hieronymus Bosch- Dommedag - 1482

Bildene er forskjellige, men viser forskjellige sider av dommen. Memling og Michelangelo kan nok virke mer skremmende for elevene, mens Boschs første bilde kun beskriver de troendes vei til himmelen, og hans andre bilde ikke har svært utmalende torturscener. Siden dette kan være et ubehagelig tema for elevene, som likevel er en del av kristendommen er det viktig at de har litt større valgfrihet.

Spørsmål klassen kan jobbe med:
1. Beskriv det du ser på bildet.
2. Hva er motivets naturlige midtpunkt?
3. Hvordan får kunstneren frem det som trosbekjennelsen beskriver?
4. Hvilke adjektiver vil du bruke til å beskrive skikkelsenes følelser?
5. Hvor finner vi denne hendelsen beskrevet i Bibelen?
6. Hvilket bilde liker dere best og hvorfor?

Dette er en oppgave som tradisjonelt sett kan ta lenger tid å gjennomføre, og det er naturlig å bruke minst to skoletimer til den. Etter at elevene har brukt tid på spørsmålene går læreren gjennom spørsmålene med bildet på storskjerm. Andre elever vil også ha mulighet til å kommentere. Læreren  bør her også kommentere de sider ved bildet som elevene ikke har lagt merke til.

Når det gjelder tredje trosartikkel er denne mindre representert i kunsten, og det vil trolig være mer hensiktsmessig å benytte seg av andre metoder for presentere denne.


Kilder

Winje, Geir Guddommelig Skjønnhet 2001 Oslo Universitetsforlaget
Plate, S. Brent Religion, Art, and Visual Culture:A Cross-Cultural Reader 2002 New York Palgrave

søndag 23. desember 2012

Turistföreningens Reshandbok


Del 1 Helsingfors jämte Omgivningar

Jeg var nylig på Deichmanske bibliotek og kom over endel bøker som biblioteket hadde bestemt seg for å selge ett par av bøkene som ingen tydeligvis leste lenger. De fleste bøkene var gamle, de fleste var fra syttitallet eller tidligere, men det var også en roman fra 2008. Alle kostet en tikrone. Jeg vurdere å kjøpe denne fire år gamle boken, men slo det fra meg, siden biblioteket allerede hadde bestemt seg for å kvitte seg med den kunne den umulig være leseverdig.Da jeg gikk gjennom bøkene fikk jeg den samme følelsen jeg hadde hatt da jeg hjalp til med å rydde i min bestemors bøker i kjelleren hennes. Det var bøker som ikke var blitt lest på lenge, mest sannsynlig av noen i hele verden. De fleste bøker er forgjengelige, bøkene som befant seg hos min bestemor og på biblioteket var glemte bøker. De var fortrengt av andre, nyere bøker, og ble ikke lenger lest. De fleste som er på salg på biblioteket vil garantert ikke bli solgt, og snart vil det være som om de aldri hadde blitt skrevet. Alt arbeidet som var lagt inn i dem ville gå tapt.

Det var da jeg bestemte meg for å gi en av bøkene en siste omtale før den forsvant inn i glemselen. Jeg kikket på utgivelsesdatoen og stoppet til slutt opp ved et tobindsverk utgitt av den finske turistforeningen. Boken består av femten hefter som hver tar for seg en del av staten som tre år tidligere fikk sin frihet. Første del omhandler Helsingfors og de omkringliggende områdene.


Helsingfors

Det er to måter å komme til Helsingfors på. Den første er bantåg hvor du ankommer jernbanestasjonen, bygget året før og tegnet av arkitekten Eliel Saarinen. Der finner du både restuarant, og avis og bokhandel. Videre derfra kan du reise med hestedrosje eller automobil. Det finnes til og med både telefon og telegraf på stasjonen, og trenger du å barbere deg, kan du til og med gjøre det. Og trenger du hjelp til med bagasjen din kan også det skaffes.

Alternativt kan du ankomme Helsingfors sjøveien, de største båtene ankommer Södra Hamn, og der vil det også stå både kusker og automobiler fra de største hotellene.

Det finnes flere hoteller og pensjonater, her vil jeg kun liste opp ett par av dem. Blant annet kan du ta inn på Brändö Strandhotell, der har de 40 rom, og de har utsikt over havet ved Sveaborg. Hotel Continental har 11 enklere rom, vi du bestille kan du ringe tlf: 46 09. Av pensjonatene kan nevnes Ahlquist, der er det fem rom, og du bestiller på tlf: 52 56.

Av restauranter anbefales Alphyddan, flott plassert ved Djurgården eller Angleterre i Regeringsgatan 14. Imidlertid finnes også mange Kafeer, matsalar og folkkök. Det finnes også en god del vattenbutiker, hvor du kjøper läskdrycker om sommeren. Det finnes også endel kabinetter, blant annet i Alexanderg. 46, og endel skoputsare. Avgiften er 1,. Det finnes også endel rakstugor og frisérsalonger.

Det finnes også endel automobilstationer, blant annet på salutorget. Avgiften for reise med firhjulet taxameter- automobil for 1-2 personer innenfor byen  er 2,70 mk for 125 meter og deretter 10 p:i for hver påbegynt veilengde på 40 meter. I utkanten og om natten er det 2:70 for 100 meter pluss 10 p:i for hver påbegynte 33 meter. Ett barn under 10 år følger gratis og gods over 25 kg regnes som en person. For venting over 4 minutter legges det til en avgift på 20 p:i for hver 2 minutter.

Byens banker er åpne fra 10 til halv 4, på lørdager fra 10 til 2. Finlands Bank befinner seg i Nikolaigatan 8, Fastinghetsgatan i Skillnadsgatan 13. Postens hovedkontor er i Nikolaigatan 6, her kan du sende post eller kjøpe frimerker fra klokken 8 til 19. Skal du sende post med nattoget må dette leveres inn før fem på ettermiddagen. Å sende et brev koster 40 p, et postkort 20. Telegrafen befinner seg på sentralstasjonen. Hvis du vil sjekke ut de lokale teatrene eller biografene anbefales det at du sjekker i dagsavisen.

Helsingfors har mange idrettslag og mange mulighet til selv å utøve dette. Gå gjerne på skøyter på Skridskoklubbens bana på Norra Hamnen eller på Tölö. Om sommeren kan du sjekke ut Nyländska Jaktklubben eller Helsingfors segelsällskap eller Arbetarnas Segelklubb.

Gode promenadeplatser er Begravningsplatserna, Brunnsparken eller Brändö.

Der har jeg gjort min del og boken kan dø med verdighet.

Hyllest til fornuftens fanebærere, del 5

Takk til Marit Simonsen for tre av bidragene, det er likevel jeg som har stått for utvelgelsen.

Preben Aavitsland
Jobbet inntil nylig Folkehelseinstituttet og er kanskje en av de fremste ekspertene innen smittevern vi har i Norge. Han har utført en veldig viktig jobb som folkeopplyser og myteknuser i et fagfelt hvor nettopp mytene er utbredt.

Som andre som har tatt et klart standpunkt for vaksiner har også han vært gjenstand for antivaxernes irrasjonelle hat, men Preben har ikke latt seg påvirke nevneverdig. Vaksinen er kanskje den største livredder menneskeheten har skapt, men ikke alle ser ut til å vise like stor takknemlighet. Det er derfor vi trenger modige epidemiologer som Preben Aavitsland. Vi er takknemlige for den innsatsen han har gjort. En flott julefeiring til deg.


 Pål Presterud
Pål er trolig den viktigste frontkjemperen i kampen mot klimaskepsis, eller rettere sagt klimafornektelse. Det er dessverre litt for mange av dem i Norge som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer og derfor er det viktig med fagfolk ute i media som kan gjøre tung forskning lett og  

Han var tidligere direktør for Cicero og har kanskje vært en av dem som har stått lengst fremme i kampen om klimaet. Det er vi takknemlige for. Folk trenger å akseptere at kloden blir varmere og at det er mennesker som står bak. Vi ønsker deg en god jul.

Audhild Skoglund
Audhilds bok Sekter ligger her akkurat nå rett ved siden av meg og så langt har den vært en utmerket gjennomgang av de mer esoteriske religiøse samfunnene. Hun ser ut til å vite mye om slikt som jeg burde vite om, om rare menigheter, om terrorister og sinte hvite vestkantgutter. Hun kritiserer alternativbransjen, men klarer samtidig å være skeptisk til skeptikerne, en øvelse enkelte av oss har merket ikke alltid gjør en kjempepopulær.

Jeg har møtt henne bare en gang når hun holdt et utmerket foredrag på landskonferansen i HEF, men til gjengjeld har vi pratet endel på Facebook, og til nå har det alltid vært interessant å høre hennes perspektiv. Det blir spennende å følge med på hva hun gjør på i tiden fremover. En god jul ønskes.

Jan Crosby


Det er mange tryllekunstnere som gjør en utmerket jobb med å underholde folk, Jan har også valgt å bruke tid på opplysning. Jan liker ikke disse som bruker trylletriks og forteller tilhørerne at det de opplever er overnaturlig.

Jeg har opplevd to show med Jan Crosby, og hver gang har han imponert med sine ferdigheter. I tillegg til dette har han blitt brukt som ekspert av TV2 Hjelper Deg da de tok opp spåkoner. Vi takker for innsatsen ikke bare han, men mange andre tryllekunstnere viser i møte med såkalte klarsynte.

Humanist Forlag og Bente Pihlstrøm
Vår utgiver for Skepsis-boka er forlagssjef for Humanist Forlag, som virkelig har fokuset på kritisk tenkning og rasjonalitet. Ikke bare ga hun ut Skepsis - en guide til kritisk tenkning, hun sørget også for å utgi norsk oversettelse av Ernst og Singhs bok Bløff eller behandling, bøker om paranormale fenomener, konspirasjoner, myter, folketro og vitenskap, og i nær fremtid venter vi også mer av det samme. Hvis Bente har en finger med i spillet blir det som regel bra, og vi er glad for at Humanist Forlag har en så engasjert forlegger.Kristin Charlotte Carlson

Kristin er en som fikser ting uten å nøle, og er full av innsatsvilje. Som medarrangør av både Kritisk Masse og Skeptikere på Puben har hun måttet lære seg kronglete webløsninger og oppdatere en haug med sosiale medier simultant. Som panelist på Saltklypa kan du høre øynene hennes gnistre når hun snakker om astronomi, og nyte hennes ektefølte nerdeglede over internettfenomen og andre nerdeting. Kristin har også sittet i styret i Skepsis og er aldri vond å be om hjelp til ting. Hun fikser det meste med et smil, og jeg tror ikke hun aner hvor søt hun er, både utapå og inni. 

Norith Eckbo

Norith Eckbo er kanskje ikke et kjent navn for deg, men denne jenta har fikset mer enn de fleste i vitenskapsformidlingens navn på sine 26 år. Norith er en svært engasjert biolog, og både skriver tekster og redigerer for andre, tidligere i Studenttidsskriftet Argument, og nå på Masterbloggen. Da Norith tok et år journalistikk mellom bachelor og master i biologi, oppdaget hun at hun var den eneste realisten der. Etter alle fest-talene om formidling på universitetet, tok hun grep selv, og designet et nytt universitetsfag, huket inn forelesere, samlet støtte og midler, og har nå fått kurset MNKOM3000/4000 etablert på Mat.Nat-fakultetet på UiO. Norith brenner for samfunnets nytte av forskning, er utrettelig og ekstremt effektiv, og er veldig flink til å inspirere og sette i gang andre til å gjøre sine egne prosjekter. Hun knytter kontakter og ser løsninger som få andre.


Lise Myhre
En av Norges mest populære serier Nemi har ofte hatt en skeptisk vinkel på sine striper. Ofte er det spåkoner og deres naive tilhengere som får gjennomgå i stripene, og det er flott at en så populær serieskaper kan bruke sine evner til å spre kritisk tenkning i blader og aviser. Vi takker for stripene så langt og håper på flere slike i 2013. En god jul til deg.

Dea-Renate Miranda


Dea-Renate er tidligere leder for Humanistisk Ungdom, styremedlem i Skepsis og skriver også glimrende på nettsiden Tankeferd.

Som humanist er hun dialogsøkende, som skeptiker søker hun mennesker som vil la seg teste. Dea-Renate er både humanist og skeptiker, men hun er verken sinnahumanist eller sinnaskeptiker, de har vi dessverre for mange av i våre miljøer. Likevel er på ingen måte hennes penn sløv når det er mennesker som må settes på plass. Nylig var det svenske humanister langt ute på viddene som måtte filleristes. Jeg gleder meg til fortsatt samarbeid i tiden som kommer.

Du ukjente skeptiker
Det er mange av dere som aktive, enten på internett eller ved å bygge kontakter. Enkelte av dere bruker tid på å kartlegge høyreekstreme miljøer, andre bruker tid på å gå undercover på alternativmesser, du følger med på det som skjer, men du ønsker ikke å stikke hodet ditt frem. Det respekterer jeg, men du må likevel hylles for din innsats for å gjøre verden til et bedre sted. Takk for hjelpen og en fortreffelig jul.


Foto:
Pål Prestruds bilde er hentet fra wikimedia (Fotograf:Jarle Vines)
Lise Myhres bilde er hentet fra wikimedia
Arnfinn Pettersen har tatt bildet av Audhild Skoglund og Bente Pihlstrøm
Med fire av bildene valgte jeg å gå imot mitt eget prinsipp om å be om tillatelse først, siden jeg da ville avslørt at jeg hadde inkludert dem. Dette gjelder Kristin, Dea-Renate, Jan og Norith. Om disse ønsker bildet fjernet vil jeg gjøre det umiddelbart.

lørdag 22. desember 2012

En utfordring til deg

De siste ti som vil få en hyllest blir lagt ut på lille julaften. Da har jeg fått anledning til å takke de som har gjort en innsats for å fylle mitt hode med kunnskap og rasjonalitet og gitt meg enda en grunn til å se ned på på mindre kunnskapsrike mennesker enn meg. 

På lille julaften er det imidlertid ikke slutt, men da er vi kommet halvveis i denne lille panegyrimarathonen. Det er mange jeg ikke har nevnt, det er mange jeg ikke har skrevet nok om, det er mange som fortjener å ha en liten hyllest de kan finne fram når livet går imot. Mange fortjener en klapp på skulderen, og den kan vi sammen sørge for at vi får. Denne gangen står det imidlertid på deg.

Du får en oppgave av meg. Skriv minst en takk til en person som har bidratt til å spre kritisk tenkning og fornuft. Send meg denne på kjetil.hope¤alfakrøll¤gmail.com. Har du et bilde, føl deg fri til å legge ved. Hvis vedkommende ikke er åpen om sin rolle i nettverket kan det godt være en ide å bruke initialer, men dette må du vurdere selv.  Og det gjør ikke noe at jeg allerede har skrevet om dem, de tåler sikkert å høre det en gang til.

Send den til meg innen 29/12, og de vil bli lagt ut på bloggen min på lille nyttårsaften.

Har du ikke tid? Oksebæsj! Jeg skrev på en innlevering samtidig som jeg jobbet med dette. Du har tid. Ikke tving meg til å gå gjennom facebookprofilen din og sjekke hva du gjorde i romjulen. Hundre ord gjør nytten, gjerne mer også, men det bestemmer du. Du kan bestemme selv om det skal være anonymt eller signeres med ditt navn.

Og du skal vite at du gjør en forskjell i noens liv. Vi er emosjonelle vesener, vi liker ros, vi liker skryt, og av og til trenger vi det mer enn andre ganger. Gjør en forskjell i et menneskets liv.

Jeg blir glad om du deler denne posten, enten på Facebook, Twitter eller på bloggen din.

fredag 21. desember 2012

Hyllest til fornuftens fanebærere, del 4


Erik Tunstad
Darwinboken var en nytelse, og han er også en veldig dyktig foredragsholder. Jeg har bare snakket med ham en gang, derimot har jeg hatt gleden av å lese hans glimrende tekster. Erik er dyktig forfatter og en god foredragsholder, og han er også blant de mer aktive i media. Kommer det ut tullete bøker er Erik på forfatteren som en klegg, nå sist i forbindelse med Markus Lindholms antroposofievolusjonære bok.

Som tidligere fagredaktør av forskning.no har han også bidratt til å holde tabloidpressens journalister i øret når de tenker mer på opplag enn på fakta.Vi gleder oss til hva Eriks penn i fremtiden vil gi oss av intellektuell stimuli.

Mona Hide Klausen
Min medredaktør har blitt leder av Skepsis nå, og har av samme grunn havnet i alternativistenes søkelys. Jeg møtte henne første gang gjennom en krangel på et forum, men senere begynte vi å lage bok sammen og så satt vi i styre sammen.

Hun skriver flott og hun er ikke minst veldig hyggelig å prate med. Og så må vi ikke glemme den ordenen hun har på det engasjerer seg i. Det har vært hyggelig å samarbeide med deg, og jeg ønsker henne en fortreffelig jul.


Steinar Madsen
Jeg har aldri møtt Steinar, men da jeg sendte mail til Legemiddeltilsynet og forhøre meg om det var noen som ville bidra til den nye skepsisboken meldte Madsen seg. Det var overveldende. Han gjør en viktig jobb som opplyser og har også gått i debatt med presidenten og riksklovnen i republikken Tøiseland.

Han er både en utmerket debattant og en dyktig skribent, og jeg håper han fortsatt vil kjempe en viktig kamp for skolemedisin og nødvendigheten av vaksinering.


Karsten Eig
Karsten liker ikke kreasjonister, og jeg vil tippe at de heller ikke er så glad i ham. Da vi trengte en til å skrive om nettopp dem og dere rare hypoteser er jeg veldig glad for at vi endte opp med Karsten som forfatter. Han har en klarhet i språket og et kunnskapsnivå mange av oss misunner. Når vi to har skrevet om samme tema, enten det er tullete postmodernister eller enda mer tullete kreasjonister har han som regel hatt de beste argumentene. Karsten, sjekk neste gang med meg først om du planlegger å skrive noe, holder jeg på med samme tema blir jeg glad om du dropper de beste argumentene.

Lars Gule
Lars er ekstremisteksperten i HEF som ikke er redd for å tale forbundet imot. Jeg har hatt gleden av å møte ham ett par ganger og det er alltid like hyggelig. Han hjalp også til da jeg holdt foredrag og en konspirasjonsteoretiker brøt inn og argumenterte for at ingen fly traff tvillingtårnene i 2001. Lars er en viktig og den siste boken hans er på leselisten for 2013.

Lars er en av dem jeg har visst om i mange år, men som jeg fikk anledning til å hilse på for første gang i vår. Han har ofte vært en av de som har blitt intervjuet når media trenger en fornuftig kommentar til en eller annen rasjonalitetshemmet person.


Kristian Bjørkelo
Kristian kan kritiseres for en ting, han har ikke skjønt at det er selunger og ikke pandaer som representerer den største faren for menneskeheten. Ellers er den gale mullah en kjernekar og er også en av de største fanebærerne for kritisk tenkning her til lands. Enten temaet er konspirasjonsteorier, fascisme, høyreekstemisme, netthat, Kristian er mannen du bør kontakte. Han besitter mye kunnskap, kunnskap som forhåpentligvis fører ham til en doktorgrad med tid og stunder.

Ellers ser det ut til at alt jeg har lyst til å lære noe om holder Kristian allerede foredrag om. Når man ser alt han skriver om kan man rett og slett ikke unngå å bli imponert. Glemte jeg noe nå? Jepp, han er veldig morsom. Les bloggen hans.

Shoaib Sultan
Det er mange som ikke liker muslimer i Norge for tiden, men Shoaib er en av dem som har arbeidet i mange år for å forandre dette bildet. Han advarte tidlig mot høyreekstremisme, og har også vært viktig i å kartlegge dette miljøet. Å liste opp alt han har gjort og skrevet er unødvendig, spesielt med tanke på at vi har wikipedia, så jeg foretrekker heller å skrive en liten anekdote.

For noen måneder siden leste jeg om et forslag om å innføre shariaråd i Norge. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle mene, men så så jeg et stykke ned i artikkelen at Shoaib Sultan ikke avviste forslaget helt, og da forstod jeg umiddeltbart at dette ikke var så ille som enkelte i visse fora forestilte seg. Shoaib er min ledestjerne i de muslimske miljøene og jeg håper han vil fortsette å være det i årene som kommer.


Gunn Hild Lem
Jeg har møtt Gunn Hild to ganger, og begge gangene har hun vært veldig hyggelig. Hun har deltatt i debatt på NRK og snakket om sine erfaringer med alternativ medisin, og ikke minst har hun blogget om sitt møte med bransjen. Gunn Hild har valgt å være personlig, og det gjør også hennes vitnesbyrd så langt mer troverdig og sterkt. Det er desperate mennesker som utnyttes av kyniske mirakelarbeidere. Gunn Hilds historie vil hjelpe andre som har opplevd det samme.

Vi takker for innsatsen og ønsker en god jul.


Terje Emberland
Jeg har desverre ikke hatt gleden av å hilse på ham, men jeg har har hørt ham holde foredrag, og det var en opplevelse jeg gjerne har igjen. Terje var ett av de navnene man merket seg som ung og fersk skeptiker og navnet hans var ofte nevnt i bøkene jeg fikk tilsendt.

Han er en av de største ekspertene på antisemittisme i Norge og gjør en viktig jobb i kampen mot hatet og ufornuften. Som ansatt ved Holocaustsenteret trenger vi ham mer enn noensinne, antisemittismen er økende i Norge og vi har behov for så beleste og reflekterte mennesker som Terje. Himmlers Norge er på leselisten for 2013.

Martin Ystenes

Hvis vi kan snakke om en trend av vitenskapelige popularisatorer i Norge vil Martin Ystenes være regnet som en av foregangspersonene. Han begynte tidlig å skrive om journalister som gjør tapre, men mislykkede forsøk å dekke naturvitenskap og han har vært en viktig inspirator til å spre naturvitenskapelig tenkning i befolkningen.

Foto:
Arnfinn Pettersen har tatt bildene av:
Gunn Hild Lem 
Erik TunstadTerje Emberland
Karsten Eig
Mona Klausen
Lars Gule
Kristian Bjørkelo

torsdag 20. desember 2012

Hyllest til fornuftens fanebærere, del 3


Astrid Meland
Astrid Meland er en av de journalistene i tabloidpressen som virkelig har forstått vitenskap, og som deler dette med hundretusener av lesere daglig. Hun er ikke en av dem som hopper på og rapporterer ukritisk om de nyeste mirakelkurene. Samtidig er hun en brilliant formidler av vitenskap. Takk for din innsats i årene som har gått og må dine fingertupper i 2013 presse inn taster i et like vakkert mønster som de har gjort til nå.

Arnfinn Pettersen
Arnfinn er mannen som står opp for ytringsfriheten og har også bidratt mye gjennom tiden i de bøkene som har blitt utgitt av foreningen Skepsis. Han ledet på en glimrende måte landskonferansen til HEF der ekstremismen stod som tema. Arnfinn var en av de jeg hadde lest mye av og hørt mye om før jeg endelig møtte ham i sommer. Hans kunnskapsnivå er enormt og jeg kan ikke annet enn å takke for det han har skrevet som jeg har hatt stor glede av.

Vampyrboken skal leses i det øyeblikket jeg får penger.


Morten Fastvold
Filosofisk praktiker og forfatter av boken Kritisk Tenkning, en bok jeg hadde stor glede av i forbindelse med vår utgivelse. I kritisk tenkning er det viktig å ha logikken i orden, og få er flinkere til å holde oss oppdatert som Morten. Jeg har også hatt gleden av å delta på seminar over to dager, og dette var også en veldig spennende og lærerik opplevelse. Han holdt også foredrag på Kritisk Masse som dere kan høre her (og hvis dere lurer, ja, det er jeg som stiller spørsmål ved 39:30). Flere bøker og foredrag avkreves, men i mellomtiden må dere andre skaffe dere det som er utgitt. Bokhandel er rett i nærheten. Løp!
Øystein Sørensen
Sørensen husker sikkert ikke meg, men da han holdt foredrag i Bergen for noen år siden om kontrafaktisk historie spurte jeg ham om verden ville ha gått under om han av en eller annen grunn ikke hadde valgt å komme hit og holde foredrag. Det kunne han imidlertid avkrefte.

Han har skrevet to praktfulle bøker jeg har hatt stor glede av, en om Illuminatus og en om de store totalitære ideologiene. En tredje, om kontrafaktisk historie, er på leselisten for 2013. Vi takker for gode bidrag til den offentlige debatten og er alltid overlykkelig over folk som skjuler eksistensen av Illuminati.


Jon Petter Etnestad og Evig Poesi

Hiphopskeptikere som  bruker sine musikalske talenter til å spre kritisk tenkning liker vi. Foliehatt er brilliant og desverre fikk jeg ikke anledning til å å være med på innspillingen av videoen. Desverre har jeg bare hatt muligheten til å ta en kaffe med ham en gang, til gjengjeld har vi diskutert og kranglet på nettet etter alle kunstens regler. Vi må doble antall kaffebesøk i året som kommer, det hadde vært hyggelig. En god jul til deg.

Brynjulf Barexstein
Det er noen leger som promoterer alternativ medisin, andre igjen har et helt ambivalent forhold til det, mens andre forsiktig vil antyde at pasientene bør benytte seg av det vitenskapelige dokumenterte. Og så er det Brynjulf Barexstein. Mannen tar absolutt ingen fanger, og får han spørsmål om alternativ medisin er han klarere enn en homøopatisk 
Men her er det kanskje best å overlate ordet til dr. Barexstein selv:
Jeg gir deg "terningkast 6" for ditt meget treffende og viktige spørsmål: "Jeg lurer på om jeg skal ta dette alvorlig". Det skal du få et meget klart svar på: Svaret er: Nei.
og 
Der finnes en enorm "alternativmedisin"-milliardindustri som skor seg på og lever av nettopp dette at kreftsyke personer og deres pårørende forsøker og betaler "hva som helst" for å redde sine kjære, og det er etter min mening dypt opprørende og uetisk å bruke menneskers fortvilelse til inntektskilde ved salg av preparater som lover gull og grønne skoger, f.eks. som påstått hjelp mot kreft.
Om alle leger hadde være like klare i sin retorikk! Det er sikkert ikke alltid like populært å fortelle sannheten, men dr Barexstein må vite at han ikke er like alene som dr. Stockmann, vi er mange som har satt pris på hans fantastiske spalte hos lommelegen og vi håper at også i fremtiden vil være like klar. En fortreffelig julefeiring til deg.Andreas Heldal-Lund
En av scientologikirkens fremste kritikere er norsk, og han har også opplevd veldig mye motstand av å kjempe mot sekten. På Saltklypa kunne han fortelle om en rabiat sekt som har sendt advokater fra USA for å stoppe ham.

Jeg har ikke møtt ham personlig, men jeg tror han var den første jeg kjente til av alle som er på denne listen. Jeg ble tidlige fascinert av sekter og da jeg ville sjekke ut scientologene var hans nettside det naturlige sted å begynne. Operation Clambake er et overflødighetshorn av informasjon om sekten. Trolig finnes det mennesker som i dag har et rikt og godt liv, mennesker som ellers ville ha tilbrakt mange år i en destruktiv sekt, kun fordi de fant nettsiden til Andreas før de fikk tilbud om "gratis stresstester" på gaten.  Takk for din innsats og et godt nytt år til deg.
Forfatterne av 4brooker og 10min
Jeg kjenner ikke de anvarlige, men disse bloggene blitt en gullgruve av fornuft for mennesker som er skeptiske til pyramidespill, unnskyld nettverkshandel!, som de så yndig kaller pyramidespillene sine nå for tiden. Nettverkshandel er en forferdelig forretningsmodell, årlig kaster mennesker bort millioner på overpriset shampoo eller ubrukelige helsekurer, i et ønske om å engang å tjene millioner uten å jobbe. Det er mennesker som utnytter andres drømmer og forfatteren er en av dem som kjemper imot disse. Bloggene har på kort tid blitt den kanskje viktigste kilden i kampen mot nettverkshandel. Fortsett slik og en riktig god jul.


Caterina Cattaneo
Jeg ble oppmerksom på Caterina første gang da hun reiste seg fra salen under en debatt om alternativ medisin og jeg forstod umiddelbart at hun var en ressursperson jeg følte at skeptikerbevegelsen måtte knytte seg tettere til. Jeg fikk henne til å komme og holde foredrag for bergenske humanister, et foredrag som var rett og slett fantastisk, og hun har senere snakket på Kritisk Masse.

Caterina er en veldig hyggelig dame som kan både snakke og skrive for seg. Desverre må jeg innrømme at jeg ikke har lest noen av bøkene hennes, men det blir det forhåpentligvis gjort noe med til neste år. Uansett, så er hennes historie fra alternativmiljøet en gripende og spennende og jeg skulle ønske at så mange som mulig ville få muligheten til å høre den.Levi Fragell
Humanistkjempen kan en ikke komme utenom. Boken om livet hans står i bokhyllen klar til å leses. Han har også vært en inspirasjon for oss som har gått gjennom de samme prosessene som ham. Levi har jeg møtt en gang, og vi har i senere tid pratet endel på Facebook.

Jeg vokste opp med et bildet av Levi som var fjernt hva det jeg har opplevd ham som i senere tid. Han var det nærmeste en kom en fiende i Norge, en frafallen og hedning, en som hadde vært på veien til himmelen men hadde hoppet av. Det var stort å hilse på ham, rett og slett fordi han hadde vært en del av livet mitt så lenge jeg har observert den pågående livssynsdebatten i Norge.

Samtidig er han en aktiv debattant, og han har gått hardt ut mot destruktive religiøse bevegelser. Levi vil alltid være den som brøt vei og satte opp fakler for oss andre slik at vår ferd ble langt enklere og mer opplyst.Foto:
Arnfinn Pettersen har tatt bildene av seg selv, Morten Fastvold og Levi Fragell
Andreas Heldal-Lund: David Gerard (wikipedia)
Caterina Cattaneo: Fra Forlaget (tillatelse gitt)
De resterende bildene har jeg fått tillatelse fra opphavspersonene til å ta fra Facebook.

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg