onsdag 4. mai 2022

Lærere som selger undervisningsopplegg

Jeg har i det siste lagt merke til flere poster i forskjellige facebookgrupper  hvor lærere legger ut bilder av undervisningsopplegg, og lenker til en nettside hvor man for en liten sum kan laste ned nevnte opplegg. Andre skriver at de er villige til å dele opplegg om de bare får noen kroner inn på Vipps.

Jeg har de siste årene brukt mye tid på å dele opplegg, både fordi jeg liker å lage stoff, men samtidig også fordi jeg ønsker å bidra til å forbedre delingskulturen i norsk skole. Det er unødvendig at to lærere utvikler samme opplegg, og man tjener så mye på å gi hva man har, og motta hva andre har laget. Det er imidlertid svært problematisk når den læreren også blir kremmer.

Nå og da søker jeg etter illustrasjonsbilder til presentasjoner, og av og til finner jeg et bilde som har falt i de fri, ikke fordi fotografen har vært død i femten år, men fordi bildet er tatt av en amerikansk statsansatt på jobb. Vedkommende mottok lønn fra de amerikanske skattebetalerne i det bildet ble tatt, og da vil det være urimelig at de også må betale om de skal få bruke bildet.
På samme måte er det problematisk om en lærer, som har mottatt penger fra det offentlige, som har utviklet undervisningsopplegg i den bundne tiden, og testet dem ut på egne elever, også legger disse ut for salg på internett. Dette er ikke bare fordi de selger produkter de har mottatt lønn fra skattebetalerne for å utvikle, men de reduserer også barna til testere av nevnte produkt. For det er ingen tvil om at dette faktisk er produkter, siden det er snakk om salg. Foreldre har aldri gitt noe samtykke til at barna skal være prøvekaniner.

Det er flere nettbutikker hvor lærere tilbyr sine produkter, og visstnok flere skal det bli (beklager, jeg lenker ikke), og opptil flere nevner også at dette er undervisningsoppleggene har blitt testet i undervisningen. Trenden med at lærere selger hva de har laget for eget klasserom ser ut til å øke. Dette er ingen heldig utvikling.

Hva lærerne gjør på fritiden legger jeg meg ikke opp i. Jeg ser ingen problemer med at lærere bruker ferier og helger til å utvikle hva de måtte ønske for salg. Denne kritikken rammer ikke dem som har klare skiller mellom hva de utvikler for egen arbeidsplass, og hva de utvikler på skolen. Selvsagt har skolen ingen muligheter til å kreve at dette salget tar slutt, siden de ikke kan bevise at dette ikke er utviklet på fritiden, men lærerne vet. De vet om dette er utviklet i arbeidstiden.

Det er selvsagt et større problem som ligger bak dette, og det er at verken UDir, fylker eller kommuner har lagt opp til at lærere skal bli flinkere til å dele. Lærere sitter på hvert sitt kontor, utvikler både presentasjoner, prøver og arbeidsark, og etterpå vil disse forsvinne i en glemt mappe på datamaskinen, kanskje for å se lyset neste år, når man gjennomgår tema på nytt. Ved at toppene i skolevesenet ikke har vektlagt deling mellom kolleger, både på nett og mellom kolleger, fører det til at opportunister utnytter mulighetene til å tilby lærere det de ellers hadde fått gratis gjennom en god delingspraksis. Hadde man delt mer, hadde man satt av tid til å snakke om behovet for å dele, både med kolleger og på internett, hadde det ikke vært marked for lærerkremmeren.

Personlig kunne jeg sikkert ha tjent noen kroner om jeg i stedet for å legge ut gratis, hadde lagt opplegg bak betalingsmur. Det er mulig noen ville betalt for disse, disse, dissedisse eller disse oppleggene. Jeg kunne sikkert lurt en tier av en eller annen desperat lærer som ikke vet hva de skal gjøre i neste timen, (og mange av disse oppleggene har jeg laget på fritiden), men det ville være en del av en bransje jeg ikke vil bygge opp under.

Butikker hvor lærere selger produkter hvor lærere selger utviklingsopplegg utviklet i arbeidstiden, og testet på egne elever, er en svært uheldig trend.

Full disclosure: Jeg har vært en del av teamet som har utviklet Addito.no, en nettside hvor lærere og organisasjoner kan laste opp undervisningsopplegg, da uten betaling, og hvor andre kan laste dem ned gratis.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg