tirsdag 12. mars 2019

Rasjonalitet og #MeToo

Lesere av denne bloggen vil vite at jeg ikke er verden største fan av FB-siden Rasjonalitet. Jeg har kritisert dem for platt humor, for å dele mye fra ytre høyre og for ikke å sette seg inn i hva de kritiserer.

Det jeg derimot ikke tok med var deres små stikk mot #MeToo- kampanjen, rett og slett fordi jeg ikke visste om denne. Det ble jeg derimot oppmerksom på for en times tid siden. Jeg la merke til de hadde delt et innlegg hvor forfatteren forsøkte å "nyansere" debatten, og jeg ble nysgjerrig på hva de hadde delt om #metoo tidligere. Jeg ble sjokkert, det viste seg at Rasjonalitet nesten aldri har støttet metoo, med mindre muslimer er de ansvarlige. Og de har vært svært selektive i hva de har valgt å dele. Så derfor hadde jeg lyst til å dele resultatet av mitt lille søk.

Metoden var som følger: Jeg gikk inn på siden til Rasjonalitet, trykket på "innlegg" og skrev inn "metoo" i søkefeltet. Søkefunksjonen på Facebook er langtfra perfekt, man kan ikke sortere innlegg etter dato eller type, men du kan finne gamle innlegg slik. Jeg tok deretter de rundt 20 første søkeresultatene som ble kom opp og kategoriserte dem. To innlegg valgte jeg å ignorere, ett hvor metoo bare er nevnt i en bisetning og et annet som inkluderte et selvmord. Likevel må jeg påpeke at begge nevnte innlegg ikke ville forbedret statistikken til Rasjonalitet.

Jeg vil også påpeke at jeg ikke har fanget opp innlegg som ikke har "Metoo" i teksten. Det er selvsagt mulig at disse gir et helt annet bilde av Rasjonalitet, da håper jeg dere gjør meg oppmerksom på dette.

Edit: Jeg gjorde et nytt søk for å se om jeg hadde glemt noen innlegg. Jeg fant fem. Ett var et utvilsomt Metoo-positivt innlegg. Et annet var også positivt, men det gjaldt KrF, så man kan selvsagt spekulere om de hadde delt noe om det omhandlet et annet parti. Et innlegg støttet Metoo i religiøse samfunn. De to siste var et innlegg som kritiserte feminister for å ignorere muslimske kvinner, og ett som advarte mot internettdomstoler.

Så over til søkeresultatet. Innleggene kan sorteres i følgende grupper:

1. Positive til Metoo
2. Kritiserer vestlige feminister for å ikke gjøre nok for muslimske metoo-ofre
3. Fokuserer på muslimske overgripere
4. Kvinnelige overgripere
5. Kritikk og nyansering av Metoo
6. Forsøker å forklare MeToo med for lite seksualundervisning


Du lurer kanskje på i hvilken kategori jeg plasserer innlegg om vestlige menn som forgriper seg på kvinner? Til det kan jeg svare at jeg slike har Rasjonalitet av en eller annen merkelig grunn valgt å ikke dele. Om hvorfor de ikke har gjort dette, får dere spørre redaksjonen. 

La meg også si følgende, de fleste innleggene som er delt er uproblematiske. Det er ingenting galt i å skrive en artikkel om kvinner som slår menn, det som er interessant er at Rasjonalitet UTELUKKENDE velger å dele artikler om kvinner som slår menn og ingen om (ikke-muslimske) menn som slår kvinner. Så dette er ingen kritikk av artikkelforfattere.

1. Innlegg som er positive til MetooHer er ikke Metoo hovedpoenget, men forfatteren støtter MeToo,
så teksten må regnes som Metoo-positiv.

2. Innlegg som kritiserer vestlige feminister for å ikke gjøre nok for muslimske metoo-ofre


3. Innlegg som fokuserer på muslimske (og religiøse) overgripere


4. Innlegg om kvinnelige overgripere(Jeg gjorde et søk på Harvey Weinstein og kunne bare finne to treff, ett hvor Weinstein blir nevnt som eksempel på en type person i hennes menighet, og et annet hvor en person ble feilaktig beskyldt for å dekke over hans overgrep. De valgte altså å ikke fortelle om anklagene mot Weinstein, men nevner i stedet en av hans anklager, som har fått 1 (en) beskyldning rettet mot seg.)

5. Kritikk og nyansering av Metoo
6. Innlegg som forsøker å forklare MeToo med for lite seksualundervisningDikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg