fredag 4. november 2022

Hvorfor jeg slettet alt

 Faste lesere av denne bloggen vil vite at jeg har delt en god del undervisningsopplegg på denne siden, alt fra matte, norsk, historie, tysk, osv. Jeg har delt presentasjoner, spill, puslespill, Escape Rooms, arbeidshefter og lignende. Fra jeg begynte å dele i 2020 på Addito.no til i dag, har jeg lagt ut til sammen 524 opplegg, som lærere gratis kunne laste ned til egen undervisning. Disse har også blitt lastet ned over 108 000 ganger.

Noen av oppleggene har jeg vært stolt over å lage, blant annet et spill fra andre verdenskrig hvor elevene får roller i enten Gestapo, Statspolitiet, Milorg, eller som jøder som må komme seg til Sverige, og de må kommunisere via koder. Så har jeg laget spill hvor elevene skal være athenere under slaget ved Marathon, kortspill om antikkens Hellas, Roma og om den franske revolusjon.

Jeg har også laget puslespill, arbeidshefter, presentasjoner, osv, mye av det kan dere se her.


For noen dager siden tok jeg en avgjørelse om å fjerne alt. Jeg gikk inn på min egen profil, slettet, slettet og slettet, til alle de 524 oppleggene var borte.

Dette satt i utgangspunktet langt inne, blant annet fordi jeg hadde satt meg et mål om å nå 500 opplastninger og 100 000 nedlastinger, noe jeg også oppnådde i høst, som selvsagt også ble feiret.  Men uansett hvor mye jeg har delt, så har ikke andre gjort det samme.

Problemet er at ikke andre deler. Siden skolestart har det blitt lastet opp syv opplegg på Addito som ikke er delt av meg. Og målet med delingen har alltid vært å få andre til å dele. Men det er veldig vanskelig å oppnå når det er så få som sprer det samme budskapet. Man roper til et skoleverk som aldri hører.

Jeg startet i 2019 en delingsmappe for skolen, hvor jeg stilte som krav at de som skulle få bli med måtte bidra med minst ett opplegg. Dette krevde personlig kontakt med hver enkelt lærer, og det medførte at mappen etter hvert vokste seg stor. Imidlertid skulle problemer med Google Drive gjøre at vi måtte finne andre løsningen, og her fikk vi lansert nettsiden Addito.no. Addito har vært en gratistjeneste, hvor man enkelt kan laste opp. Det finnes også andre sider, både i Norge og i utlandet. Det er ikke vanskelig å laste opp. Problemet er at så få gjør det, og så få ledere legger til rette for dette.

Forleden skrev jeg nettopp om deling, hvor jeg påpekte blant annet følgende:

Dersom en enkelt lærer laster opp et arbeidsark, og hundrevis av lærere kan laste ned, skrive ut og dele ut, vil for det første lærere spare tid, men samtidig vil det norske skoleverket spare penger på bøker og nettressurser. Dersom lærere laster opp hundre arbeidsark for et fag vil det nesten tilsvare nesten en arbeidsbok for en elev. Hundre lærere som laster ned disse arkene, og deler dem med 20 elever i snitt vil spare skolen for flere hundre tusen kroner.

Hvorfor er vi så få som ser dette? Hvorfor er det noen få av oss som må gjøre jobben til byråkrater, rektorer og UDIR? Ser ikke alle at deling er bra? Ser ikke alle at skolene sparer både tid og penger om det legges til rette for deling? Eller er det bare fint når andre deler? Skal du ikke gi noe igjen?


Å oppfordre til deling (og da snakker jeg om deling på internett, hvor alle har tilgang) føles til tider absurd. Alle er enige om at det er veldig fint at ANDRE deler, men selv er de ikke villige til å gjøre det samme. Noen deler internt på skoler, men det som kan gis til kollegaen i naborommet kan også deles med kollegaen i nabokommunen. Du deler ikke om du deler på intranettet, det må ut til den store verden.

Så hva kommer jeg til å gjøre fremover? Det vet jeg ikke ennå, men fortsatt vil jeg fortsette å oppfordre til deling, og til å påpeke at de som sitter med makt i skole-Norge ikke gjør jobben sin. Hvis du er utdanningssjef i en kommune eller et fylke, og du ikke har lagt til rette for en delingskultur, så har du sviktet i jobben din. Det kommer jeg fortsette til å skrive.

Samtidig tenker jeg nå på nye måter dele det jeg har laget. En mulighet er å opprette en FB-side, hvor folk kan sende melding og spørre om opplegg, om de selv har delt noe på nett. De kan sende meg en lenke hvor deres opplegg ligger åpent, å får de tilgang til mitt. Det vil kreve at jeg er aktiv på nett, så det er ingen ideell løsning.


Jeg kunne selvsagt opprettet en nettbutikk og solgt opplegg, men det er i utgangspunktet uaktuelt, siden det ikke løser problemet i skolen med manglende deling. Det løser ikke noen problemer at jeg skulle tjene noen penger på å bli kremmer, og tjene noen slanter på undervisningsopplegg. Det er også mulig å lage en nettside hvor folk som deler får tilgang, men det vil mest sannsynlig koste en del, så uten støtte er ikke det realistisk. Uansett vil jeg se etter en løsning hvor de som deler får tilgang til opplegg, ikke bare mine, men også andres.

Likevel er det ikke det jeg har delt som er det viktige, det er å endre kulturen i skolen, og der har man en lang vei å gå.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg