tirsdag 3. mai 2022

Undervisningsopplegg - norsk

 Dette er et utvalg av oppleggene jeg har utviklet for norskfaget, noe i samarbeid med andre.

Rettskrivingsreformer - Amtmandens Døttre
Elevene skal finne ord som skrives annerledes i et utdrag fra Camilla Colletts Amtmandens Døttre. Deretter kan de finne ut når språkendringene ble innført. Dette kan være en introduksjon til norske språkreformer.

Skriveramme - eksamen - novelleanalysePresentasjon som gir en mulig fremgangsmåte for en elev som skal skrive novelleanalyse på eksamen/tentamen. Elevene følger hvert steg etterhvert som de leser, disponerer og skriver.

Presentasjoner - ordbøkerKort presentasjon om ordbøker, og tips om noen av de norske ordbøkene som er tilgjengelig på internett.


Win key - hva er hurtigtastene?


Oppgaveark, hvor elevene skal taste inn hurtigtaster med Win Key og skrive hva som skjer. En kort øvelse i å enklere bruke datamaskinen.


Hvordan lage vakre presentasjoner i Powerpoint.En kort presentasjon av hvordan du enkelt kan lage vakre presentasjoner i Powerpoint.

Oppgave i plagiat


Elevene får en oppgave hvor de skal omskrive en tekst funnet på nettet. Dette er for å vise dem at plagiatkontrollen vil plukke det opp, selv om de omskriver teksten.


Plagiat

En kort presentasjon der jeg viser hvordan en plagiatkontroll raskt finner ut om elevene har lånt fra andre.

Introduksjonskurs i akademisk skriving 2.0Dette er et kurs i akademisk skriving, bereget til å gå over flere timer. Elevene lærer kildekritikk, studieteknikker og bruk av søkemotorer. Heftet har blitt utviklet av flere lærere.


Kjennetegn litterære perioder


Tolv skjemaer med kjennetegn på litterære perioder, med plass til å fylle inn eksempler. Dette kan være en hjelp til oppgaver hvor elevene skal gjenkjenne for eksempel realistiske eller romantiske trekk i en tekst.

Arbeidshefte - nynorsk


20 siders hefte med oppgåver på nynorsk. Skriv ut og del ut til elevane.Eksamensskjema - norsk


Skjema som elevene kan bruke til analyse før de begynner selve skriveprosessen. Ikke alle skjemaene vil brukes til hver oppgave.
Kort om dramatikk

18 kort som beskriver begreper fra dramatikken.Modernisme - realisme - romantikk

En gjennomgang av kjennetegn på litteratur fra forskjellige perioder.

Hvordan finne gode kilder
Om avsnitt
Om metaforer
Vanlige feil i elevtekster

Åtte tips for å skrive bedreDe to delene av en tekst


Om skjønnlitterær analyse
Forskjellen på en forfatter og en fortellerKairos og aptum


Logos, etos, patos


Puslespill - bokstaver

 Dersom du ønsker å lære elevene bokstavene og noen enkle ord, kan du bruke disse puslespillene. Skriv ut, klipp opp og del ut til elevene, enten i grupper eller alene. De skal nå sette sammen figurene. Her er 19 bokstaver så langt, posten blir oppdatert etterhvert.A

Filen finner du her: https://addito.no/p/1153

B

Filen finner du her: https://addito.no/p/1132

C

Filen finner du her: https://addito.no/p/1152 

D

Filen finner du her: https://addito.no/p/1139

E

Filen finner du her: https://addito.no/p/1148

F

Filen finner du her: https://addito.no/p/1141

G

Filen finner du her: https://addito.no/p/1151

H

Filen finner du her: https://addito.no/p/1140

I

Filen finner du her: https://addito.no/p/1142

J

Filen finner du her: https://addito.no/p/1157

K

Filen finner du her: https://addito.no/p/1133

L

Filen finner du her: https://addito.no/p/1136

M

Filen finner du her: https://addito.no/p/1137

N

Filen finner du her: https://addito.no/p/1149

P

Filen finner du her: https://addito.no/p/1138

R

Filen finner du her: https://addito.no/p/1144

S

Filen finner du her: https://addito.no/p/1135

T

Filen finner du her: https://addito.no/p/1134

U

Filen finner du her: https://addito.no/p/1147

V

Filen finner du her: https://addito.no/p/1143


Nynorsk

Kort med nynorsk grammatikk


Du kan skrive ut i 3x2 eller 3x3 og dele ut til elevene som kan klippe ut. De kan så lese på dem og kaste regelkort som de kan godt.

Kortene har blitt laget i samarbeid med andre lærere.

Et hefte i nynorsk med de viktigste ordene, og med tips om eksamensrelevant språk.


Spørsmålskort - nynorskDel ut til elevene og be dem klippe ut kortene. De kan nå enten bruke dem til å teste seg selv, eller de kan lage en konkurranse. To og to elever bruker en bunke. En trekker et kort, svarer på spørsmålet og sjekker på baksiden. Dersom svaret er korrekt, beholdes kortet. Dersom det er feil legges det nedest i bunken. Så er det neste elevs tur. Til slutt teller man opp kortene, og ser hvem som har flest.

Alternativt kan du be elevene lese gjennom, legge bort ti kort som de er sikker på at de kan. Så kan de teste hverandre og se om de kan de ti kortene.


Arbeidshefte - nynorsk Nynorsk 20 siders hefte med oppgåver på nynorsk. Skriv ut og del ut til elevane.


Puslespill nynorske verb

Dette er en lek hvor elevene må lage en figur av biter som alle har nynorske verb. Klipp ut bitene og del ut ett sett til hver gruppe. Ordene på kantene er feilskrevet.

Ti vanlege feil i nynorsk

Kort presentasjon med ti vanlege feil i nynorsk. Du kan gå gjennom denne før ei skriveøkt i nynorsk.

Sterke verb i presens

En gjennomgang av enkelte sterke verb i presens. Det er noen høyfrekvente verb elevene ofte glemmer. Dette er ment at de skal gå gjennom denne ofte, og repetere, til ordene sitter.

Kurs i nynorsk
Dette er et kurs ment for å hjelpe elevene å rette om feil som veldig ofte forekommer i tekster. Det er korte leksjoner, og skrevet litt lett for å motivere elevene til å fortsette.


Vanlege feil i nynorsk

Dette er nokre av dei vanlegaste feila i sidemåltekster i nynorsk.Pronomen og spørjeord


Kort presentasjon om nynorske spørjeord og pronomen.Skilnader nynorsk og bokmål


Ein introduksjon til nynorsk, med nokre viktige skilnader mellom bokmål og nynorsk.


Reisa i Nynorskland


Norsk for minoritetsspråklige


Lær norsk - introduksjon

Google Form som lærere elevene noen av de første ordene de skal lære på norsk.

Arbeidshefte - norsk som andrespråk

Hefte med forskjellige oppgaver.Ord og kjønnEt skjema for innlæring av kjønn for ord. Jeg har fylt ut det ene dokumentet med vanlige norske ord.


Ordene har forskjellige farger, for at elevene lettere skal huske kjønn. Grønne ord er intetkjønn, røde er hunkjønn og blå er hankjønn. Jeg har også brukt forskjellig skrift. Elevene må bruke tre penner når de fyller ut det tomme skjemaet.Rett teksten

Elevene skal rette setningene med grammatiske feil og skrive den rette versjonen.


Uttrykk på norsk

Oppgave hvor man skal finne betydningen bak norske uttrykk.


Presentasjon ordstilling
Presentasjon som viser hvor verbet og adverbet skal plasseres i setninger på norsk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Undervisningsopplegg - antikkens Hellas

 Dette er noen av oppleggene jeg har laget om antikkens Hellas i historie. Hvis du skulle bruke noen av dem er det hyggelig om du gir tilbak...

Populære innlegg