lørdag 23. januar 2016

Spyfall - eller hvordan få elever til å snakke engelsk

Jeg kommer fra en familie hvor vi alltid har spilt mye brettspill, og ble i sommer oppmerksom på et spill som har fått mye skryt av brettspillentusiaster.

Spiller heter Spyfall, og jeg kan ikke anbefale dette spillet sterkt nok.

Reglene kort fortalt er følgende:
Du har tretti poser med ni kort. Ett av kortene er et spionkort, de resterende er kort fra ett sted (natklubb/ sykehus/ romstasjon/ butikk etc.). Eksempelvis, hvis det er fem spillere, del ut fem kort. En person blir spion, de fire andre havner  på et supermarked.

Målet med spillet er følgende:

  • Spionen må finne ut hvor de andre befinner seg.
  • De som befinner seg på supermarkedet må finne ut hvem som er spionen.


Man stiller så spørsmål for å avsløre spionen, men uten å gi nok opplysninger til at spionen finner ut hvor de er. "Hvordan er arbeidsdagen?" "Er du fornøyd med lønnen?"
Er du flink klarer du å inkludere noen kodeord som avslører at du ikke er spionen, og samtidig avslører den som ikke har informasjon om hvor de befinner seg. Om dere befinner dere i en bank, spør en av dine medspillere om han får mye juling på dette stedet. Forhåpentligvis vil han klare å ta koblingen juling=bank.

Om dette virket kjedelig, så er feilen min og ikke spillets. Alle jeg har spilt det med elsker det og flere har sagt at de vil kjøpe det selv. Det koster heller ikke mer enn 237 kroner på Outland, så ikke nøl, kjøp i dag!

Men dette spillet anbefales ekstra sterkt om du er engelsklærer, dette gir elevene en mulighet til å ha det gøy samtidig som de lærer å snakke engelsk. Du lar elevene spille under en forutsetning, all kommunikasjon skal foregå på engelsk.

Jeg har latt elever spille spillet, da med meg selv som observatør. Jeg kan hjelpe elevene i å formulere spørsmål, jeg kan korrigere litt på språket, jeg kan se hvem som er dyktige i å snakke engelsk fritt og hvem som trenger å øve mer på dette.

Jeg er en sterk tilhenger av bruk av brettspill i klasserommet, og for lærere som ønsker tips om dette anbefales to videoer. Den første er dette foredraget:

Den andre er en liste over de spillene som er best egnet til å lære elevene forskjellige tema i skolen.

Noen av spillene er beregnet på søndagsskoleelever, andre handler om amerikansk historie, men begge videoene bør inneholde minst noen tips om spill du kan inkorporere i undervisningen umiddelbart.

lørdag 16. januar 2016

Noen vanlige feil hos elever som lærer engelsk

Jeg har hatt noen klasser i engelsk på ungdomsskolen, og har sett en og annen feil på innleveringer. Mange av feilene går igjen, så jeg tenkte at jeg kunne gi norske elever noen tips. Hvis dette sitter bør du kunne hoppe opp en karakter.


Whit 

Av en eller annen merkelig grunn har mange norske elever fått det for seg at ordet with skrives whit.
Det korrekte er with. Bare pugg, går du på ungdomsskolen er sjansen stor for at du skriver dette feil.


Then/than

Than er sammenligning. 

He is bigger than me. She is smarter than John.

Then er et ord vi bruker når for eksempel to handlinger skjer etter hverandre.
First I took a shower, then I ate breakfast.

Alternativt kan det brukes som i "dersom - så"
 If you want to study abroad, then you'll need to do your homework.


Who/which

De som oppfant det norske språket var smarte, de innså at man bare trengte ett ord som, der engelskmennene trenger to (eller tre, men det må vi ta en annen gang).

Who bruker vi når vi snakker om mennesker, which når vi snakker om ting, dyr og hendelser.

The man, who knocked on my door....

The day, which I will remember for the rest of my life.


Know/now

To know er å vite.
Now er nå.


Won't/ want

Won’t: vil ikke      It won’t work
Want: ønske      I want to eat ice cream

Forskjellen på the dogs og the dog's

Apostrof betyr at noe tilhører noe annet, ikke apostrof betyr flertall.

The dog’s – hundens
The dogs - hundene


Was/were

I was
You were
He was
She was
It was
------------
We were
You were
They were

You og flertall er altså were,


It's og its

It's er "det er" It's raining
Its er "dens" The dog is wagging its tail


John and Mary is eller are?

Dette er en veldig forståelig feil hos elever, og det kommer trolig av at "John is" og "Mary is" høres veldig naturlig ut. Imidlertid er dette flertall, og når det er flertall er det are.


Peoples

Vi bruker person når vi snakker om en person, people når vi snakker om flere. Peoples bruker vi når vi snakker om flere folkegrupper, ikke om to eller flere personer. 


Uttale av -ed

Mange verb, blant annet i fortid slutter på -ed, men de uttales ikke alltid som de skrives. Siste -e- sløyfes i uttale, noe som også fører til at mange skriver feil. Enkelte skriver playd i stedet for played. Likevel uttales det /playd/.


Stay/ live

Stay betyr å bo for en kortere tid- I stayed at a hotel.
Live betyr å bo over lengre tid. I live in a brown house.


Verb etter utsagn

På norsk skriver man: "Jeg heter Per", sa han.
På engelsk skriver man "My name is Per", he said.

På engelsk kommer verbet til slutt.

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg