mandag 2. mai 2022

Undervisningsopplegg - historie

Dette er noen av oppleggene jeg har utviklet for historiefaget. De er inndelt i perioder. Dersom du skulle like oppleggene, blir jeg glad om du vil trykk på eplet. Hvis du vil glede meg ekstra mye, laster du opp dine egne opplegg på Addito.no.

Tidslinjer


Skriv ut og del ut til elevene. De skal lese seg opp på hendelsene, skrive inn årstall og feste på en tidslinje.VG2


VG3


Antikken

Arbeidshefte - Bronsealderen, Hellas, Roma
Skriv ut som hefte (om mulig, skriv ut i A3 i Adobe Reader og kopier med stift i ryggen).


Elevene fyller ut informasjonen i heftet med blyant eller penn.


Du kan også be dem samarbeide, hver elev finner svar på ett spørsmål, og forteller svaret til de andre.


Spørsmål om førhistorisk tid og antikken


Spørsmålskort til førhistorisk tid, Mesopotamia og Egypt. Bruk tosidig utskrift, og vend papiret sidelengs.


Skriftspråkenes historie
En presentasjon over skriftspråkenes historie, fra tiden før de første alfabetene til latin.


Presentasjon - Sparta og Athen
Kort presentasjonen om de to greske byene Sparta og Athen.

Hellas i bronsealderen

En kort gjennomgang av bronsealderen i Hellas.


Tutankamon - et mordmysterium


Hva skjedde med Tutankamon? Et lite mordmysterium.
Spillkort antikkenKort med de mest kjente personene fra bronsealderen i antikken. Kan brukes på mange forskjellige måter.

Perserne kommer - hva gjør du?


Veivalgsøvelse om perserkrigene. Du er leder for den athenske bystaten, og du blir tvunget til å ta forskjellige valg. Skal du overgi deg og byen din? Skal du vente på spartanerne? Skal du forlate de skadede etter slaget ved Marathon? Elevene får utdelt kort og får flere alternativer å velge mellom. Elevene velger ved å spørre læreren om kort.


Spill - antikkens Hellas
Et kortspill med 100 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.30 grekere

30 kort med personer fra antikkens Hellas. Kortene kan brukes på forskjellige måter, du kan enten dele ut ett kort til hver elev, og dem finne informasjon om vedkommende, eller du kan lage et eget opplegg. Bare fantasien setter grenser. Man kan også dele inn i grupper og dele ut fire kort til hver gruppe. Hvem skal ut? Stokk kortene på nytt etterpå og del ut nye kort.Hva er det viktig å vite om det athenske demokratiet


Oppgave hvor elevene skal vurdere hva som er det viktigste å vite om det athenske demokratiet. Det er ingen fasit, men elevene lærer forhåpentligvis litt om demokratiet mens de jobber med kortene.


Hvorfor falt den romerske republikken?

Presentasjon over den romerske republikkens fall, fra brødrene Gracchi frem til Augustus.
Roma - kortspill
Et kortspill med 92 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.


30 personer fra Romerriket - kort
30 kort med personer fra Romerriket. Kortene kan brukes på forskjellige måter, du kan enten dele ut ett kort til hver elev, og dem finne informasjon om vedkommende, eller du kan lage et eget opplegg. Bare fantasien setter grenser.

Man kan også dele inn i grupper og dele ut fire kort til hver gruppe. Hvem skal ut? Stokk kortene på nytt etterpå og del ut nye kort.
(Kortene er en del av et større spill, som også inkluderer personer fra andre land og epoker)


Veivalgsøvelse - Cæsar og PompeiusVeivalgsøvelse om Cæsar, Senatet og kampen for den romerske republikken.

Elevene diskuterer hva de ville gjort i samme situasjon. Før du deler ut kortene bør du snakke om Cæsar og republikken, og det første triumviratet. Forklar ideene bak republikken, forholdet mellom Cæsar og Pompeius og problemene som oppstod etter Crassus sin død. 

Deretter deler du ut kort nr 1 til hver gruppe. De diskuterer spørsmålet og kommer bort til deg og ber om et nytt kort. Du gir dem kortet de spør om. Du kan eventuelt be dem diskutere og besvare skriftlig spørsmålene på siste kort.


Kildekritikk Thukydid og Cæsar

user:shakko, CC BY-SA 3.0
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>,
 via Wikimedia Commons


Elevene får utdelt to tekster, en av Cæsar, en annen av Thukydid. De skal studere tekstene og vurdere hvilken av dem som er mest troverdig.

Middelalder

Arbeidshefte - middelalderen


Arbeidshefte for middelalderen i Europa og Midt-Østen. Skriv ut og del ut til elevene. De kan gjerne fordele spørsmålene mellom seg og i grupper.
Spill - 30 personer fra middelalderen
Kort med 30 personer fra middelalderen. De kan brukes på forskjellige måter.
1. Del ut kortene til elevene og be dem holde et foredrag eller lage plakat om personen.
2. Spill Cards Against Humanity (reglene ligger på internett). Gi tre kort til hver person, legg kortene åpent, og be elevene argumentere selv hvilken person som bør velges. Den som velger kan stille spørsmål som: "Hvem bør intervjues av skoleavisa", osv.
3. Gi grupper fire kort og be dem diskutere hvem som skal ut.

30 personer fra reformasjonen og renessansenSom romerkortene, bare med mennesker fra reformasjonen og renessansen.

Spill om renessansen


Dette er et spill for å lære elevene om det femtende og sekstende århundret. Det krever litt klipping i forkant.


30 personer fra Afrika, Midt-Østen og Asia
Spilles som de andre kortene. Inneholder 30 kort.Islam fra Muhammed til Tugril


Lengre presentasjon om islam fram til tyrkernes invasjon av Midt-Østen, med mulige skriveoppgaver på slutten.Moderne tid

Slaveri - presentasjonEn lengre presentasjon om slavehandelen i Afrika.

Europeiske stormakter 15- og16-tallet.
Gruppeoppgave der elevene skal finne ut hvilke kort som handler om hvilket land. Landene er Portugal, Spania, Nederland, England, Frankrike, Russland, Det Tysk-Romerske Riket og Det Ottomanske riket, Krever litt klipping på forhånd.
Den industrielle revolusjonenEn presentasjon om den industrielle revolusjonen i England, fra agrarrevolusjonen til barnearbeid i fabrikkene.
Spill om den franske revolusjonEt kortspill med 74 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.Finn forbindelser - den franske revolusjonen

Hva førte til hva under den franske revolusjonen? Trekk forbindelser mellom forskjellige hendelser, og forklar hvilken forbindelse det er.


Hvorfor brøt den franske revolusjonen ut?

Oppgave hvor elevene skal vurdere grunnene til at den franske revolusjonen brøt ut og plassere dem i rekkefølge.Assosisasjonsøvelse imperialismen

Dette er et gruppearbeid for å trekke forbindelser mellom hendelser, fenomener og ideer som førte til Imperialismens tidsalder. Elevene lærer om årsak og virkning.
Assosisasjonsøvelse nazismen og fascismen

Elevene lærer om årsak og virkning i nazismen og fascismen. Hvordan kunne Italia og Tyskland bli autoriære regimer i mellomkrigstiden?


Assosisasjonsøvelse den industrielle revolusjon

Samme som de ovennevnte, bare med den industrielle revolusjon


Hva bidro til imperialismen?

Del først ut worddokumentet, og be dem notere noen stikkord. Del deretter ut dokumentet på pdf-arket. De skal nå trekke streker mellom fenomenen og ideer, og forklare hvordan de bidro til koloniseringen av Afrika.


26 kvinner fra historien

26 kvinner i historien fra faroen Hatshepsut til Elisabeth. Personene var poeter, dronninger, pirater eller generaler.

De kan brukes på forskjellige måter, del ut til klassen og be dem lage et lite foredrag eller en plakat. Alternativt kan man velge fire kort og spille "hvem skal ut". Bare fantasien setter grenser..


Norge på 17-1800- tallet

Presentasjon om Norge på 17- og 18-tallet.Den første verdenskrigen

Presentasjon om den første verdenskrigen.Hvorfor brøt første verdenskrig ut?

Oppgave hvor elevene skal vurdere grunnene til at første verdenskrig brøt ut og plassere dem i rekkefølge.Den russiske revolusjonPresentasjon om den russiske revolusjon og borgerkrigen. I tillegg er det en kort gjennomgang av russisk historie.

Filmavisen - andre verdenskrigElevene ser noen korte klipp fra Filmavisen, og svarer på spørsmål.


Andre verdenskrig - presentasjon og debattroller
Gjennomgang av andre verdenskrig, med rollekort til å diskutere deler av krigen.


Debatt - krigen i Norge

Diskusjoner rundt krigen i Norge.

Skriv ut kortene og del ut til elevene i grupper på to. I tillegg kan du dele ut denne teksten og la dem diskutere for og imot,

Rollespill - andre verdenskrigRollespill, utviklet med andre lærere, hvor elevene spiller forskjellige roller under andre verdenskrig, og hvor de skal utføre oppdrag utenfor timen.

Vedlagt ligger roller og nødvendige dokumenter. Det er viktig at læreren setter seg godt inn i reglene og rollene og setter sammen et sett som passer til egen klasse. Du kan vurdere om elevene skal trekke roller eller om du bestemmer på forhånd hvem som skal være hva.

Bytt også ut kodenavnene og kodene.


Bør du melde deg inn i Nasjonal Samling? - diskusjonsoppgave

Oppgave hvor elevene går inn i rollen til en politimann som har fått beskjed om at han må melde seg inn i Nasjonal Samling. Hva gjør man i denne situasjonen?


9 april i avisene
Lenker til aviser fra 6-19 april 1940, inkludert oppgaver. La elevene gå gjennom avisen og svare på spørsmål.


15 helter fra andre verdenskrig

Med 15 personer som på en eller annen måte reddet menneskeliv under krigen.

Kortene kan brukes på flere måter.

En mulighet er å dele ut kortene til elevene i grupper på to og be dem lage en plakat, eventuelt en side i et magasin.

Målet med oppgaven er å lære elevene om mange av dem som man ikke alltid nevnes i historiebøkene.Propagandaplakater - Andre verdenskrig
Plakater fra andre verdenskrig. Dette kan brukes som et tverrfaglig opplegg i norsk og historie. Man analyserer plakaten retorisk i norsk, og skriver om bakgrunnen for plakaten i historiefaget.
Venndiagram - nazisme og fascisme

Elevene flytter inn begreper i sirkelen nazisme, fascisme eller i begge. Det er en øvelse som ikke krever skriving, men som gjør at elevene lærer hva som kjennetegner bevegelsene.


Finn forbindelser - etterkrigstidenDel inn elevene i grupper og la dem forklare hendelser kort. Deretter skal de få trekke linjer mellom begreper.30 civil rights activistsKort med 30 borgerrettsforkjempere. Bruk kortene på forskjellige måter. En mulig metode er å be elevene lage en plakat, holde et foredrag eller be alle elevene lage et magasin sammen.


Eight important supreme court casesEn presentasjon over åtte viktige høyesterettsdommer i USA, som alle omhandler borgerrettigheter. Hvis man skal diskutere borgerrettskampen i USA er det viktig å kjenne til flere av disse.


Hvorfor kollapset Sovjet?
Oppgave hvor elevene skal vurdere grunnene til at Sovjet kollapset og plassere dem i rekkefølge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg