tirsdag 24. januar 2012

Videobeviset av Jesu oppstandelse


Om vi hadde plassert et videokamera utenfor Jesu grav, ville filmen vist at Jesus gikk ut av graven?
Jeg har fått litt kritikk for min definisjon av kristendommen i min forrige post, ikke fordi den er for vid, men fordi den er for snever. Jeg tenkte å legge den ut her og spørre om jeg har misforstått hva kristendom går ut på. Jeg kan forresten si at kritikken har kommet både fra kristent og ikke-kristent hold.
Spørsmålet jeg er stiller er som følger.
Du reiser tilbake i tiden til Jerusalem i år 33 og observerer korsfestelsen og begravelsen av Jesus. Du plasserer et videokamera utenfor graven, drar tre dager frem i tid og henter kameraet før du drar hjem igjen til vår tid. Videoen blir så brent over på en DVD som kan spilles i de fleste spillere.
Deretter vises denne filmen for mange mennesker, mennesker som ikke nødvendigvis er kristne eller vet at dette er en film fra Jesu grav. Mange vil nok kjenne igjen scenen men tro at dette er en filminspilling eller dataeffekter, men alle vil likevel se det samme. Enten blir steinen rullet til side, eller så blir den ikke rullet til side. Enten går Jesus ut av graven eller så går Jesus ikke ut av graven. Etter loven om non-kontradiksjon finnes det ikke en mellomting. Han går ikke ut av graven og går ikke ikke ut av graven.
Jeg kjenner selvsagt til det alltid vil eksistere tolkninger av forskjellige hendelser, men det er som regel enighet om hoveddetaljene. 10 av 10 som ser Titanic vil legge merke til at skipet går under. 10 av 10 som ser Romeo og Julie vil se at begge tittelrollene dør. På samme måte vil 10 av 10 enten se Jesus stige ut eller Jesus ikke stige ut.
Jeg vet jeg har repetert meg selv en del ganger, men poenget mitt er uansett som følger: Vi kan selvsagt ikke gjennomføre et slikt eksperiment, men dersom vi kunne, ville vi altså fått ett av disse to alternativene. Slik jeg har forstått kristendommen er ett (av flere) krav for å kalle seg kristen å svare «ja» på spørsmålet:
«Ville videoen vist steinen rulle til side og Jesus fysisk stige ut av graven?».
Er du ikke-kristen er svaret «nei». Selvsagt kan en svare «vet ikke», men dersom du bare har to alternativ, må en tvilende kristen svare «ja», en tvilende ikke-kristen svare «nei».
Selvsagt er det andre faktorer for å definere kristne versus ikke-kristne, men disse er ikke poenget her. Det jeg spør om er om du kan kalle deg kristen om du ikke svarer «ja» på dette spørsmålet. Er dette et grunnleggende krav for å være en Jesu disippel?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett.  Her...

Populære innlegg