lørdag 28. januar 2012

Hvorfor Emil Andre Erstad har rett


Voldtekt og abort har vært i vinden nylig, blant annet på grunn av leder i KrFU Bergen Emil Andre Erstad som ønsker å forby abort, også ved overgrep. La det sies med en gang, jeg er ikke enig, men jeg kan på lang vei følge logikken hans og han må få skryt for å være konsekvent.

Slik jeg ser det er det fem nivåer nivåer i abortmotstand.
  1. Grensen for fri abort må utvides til 16 eller flere uker.
  2. Abortloven bør beholdes slik den er i dag.
  3. Rett til selvbestemt abort bør fjernes, og det bør bare tillates i forbindelse med overgrep og fare for mors liv.
  4. Rett til selvbestemt abort bør fjernes, og det bør bare tillates i forbindelse med fare for mors liv.
  5. Rett til selvbestemt abort bør fjernes, det finnes ingen unntak.
Jeg velger å ikke behandle posisjon 1 og 2 siden jeg skriver her om abortmotstand. La oss for diskusjonen skyld anta at abortmotstanderne har rett, abort er drap.

Nr 5 er en posisjon de aller fleste forkaster. Argumentet mot denne fra andre abortmotstandere er at nå er det ikke lenger et liv som kan gå tapt, men to. Dersom moren dør, vil naturlig nok også fosteret gjøre det samme, og ved at man veier opp disse to livene mot hverandre er det åpenbart at abort kan forsvares. Skal man være motstander av alle former for abort er det åpenbart at en tror på en Gud de fleste kristne ikke kan si seg enig i.

Posisjon nr 3 og 4 er de mest interessante, og den har også blitt aktualisert gjennom Erstad. Jeg er ikke enig med ham, men jeg tenker likevel å argumentere for logikken. Posisjon 3 er KrFs linje, posisjon 4 er Erstads.

Foster
For en person som støtter syn 3 er fosteret ett menneske. Dersom du blir gravid har du valgt dette selv, du valgte å ha ubsekyttet sex og du mister ikke rett til egen kropp siden dette var en frivillig handling. Fosteret har imidlertid ikke valgt å bli unnfanget og deres rett til liv har forrang over din rett til ikke å bli gravid etter sex.

Så langt, dersom vi aksepterer at fosteret er et menneske, er logikken uproblematisk. På samme måte som du ikke har rett til å skyte irriterende gjester i et middagsselskap hjemme hos deg, trumfer fosteret dine rettigheter.

Men så er det det punktet hvor tilhengere av posisjon nr 3 trår feil; en jente blir overfalt og voldtatt, og resultatet er en graviditet. Hva sier man til det? Vel, i disse tilfellene anbefaler en ikke abort, om jenta velger å bringe frem barnet og familien hjelper henne i oppfostringen ser de ofte på dette med blide øyne. Man kan også velge å adoptere bort barnet.

Likevel sier disse at abort i disse tilfellene må aksepteres. Hun har jo ikke valgt dette selv, hun skal slippe å måtte se et barn med 50% av genene til en voldsmann, dermed har hun heller ikke plikt til å bære frem barnet.

Tenk deg to ti uker gamle fostre. De ligger i hver sin mage, den ene i en kvinne som hadde frivillig sex med en mann, den andre i en mage tilhørende en voldtatt kvinne. Den ene er et menneske, det har alle rettigheter en født menneske har. Det andre fosteret har ingen rettigheter, det er ikke engang et menneske, og kan drepes om moren finner det for godt. Hvordan kan et menneskes verdi forandre seg om moren valgte å ha sex eller ikke?

Samtidig vil det også være et annet problem med denne holdningen, dersom den eneste muligheten for å få abortere er voldtekt, kommer antall falske anmeldelser til øke eller synke? Vi vet jo allerede at det eksisterer endel voldtektsanmeldelser som bare er oppdiktet, hvor mange det er vites ikke, og det er på ingen måte et flertall. Et raskt googlesøk avslører at det kan ligge på rundt 10%, men ingen kan vite med sikkerhet. Men det vi kan vite med sikkerhet er at det tallet kommer til å øke dersom voldtektsanmeldelser er eneste mulighet til å unngå å bære fram barnet.

Dersom en jente har sex med en mann hun ikke er i et forhold til og blir gravid, hvor ikke kaste en voldtektbeskyldning etter ham? Hvordan skal komiteen som vurderer søknaden din vite om du lyver eller ikke? Ikke bare vil en masse jenter bli nødt til å oppdra barn de ikke er motivert eller kompetente til å oppdra, de vil også være mange gutter som blir nødt å gå rundt med beskyldninger hengende over seg. Og ikke minst vil dette være en belastining for mange jenter som ikke har 

Slik sett ser jeg på Erstads linje som konsekvent, jeg er ikke enig, men den er den eneste abortmotstanden som ikke vilkårlig deler ut menneskeverd og overlesser domstolene med falske voldtektsanklager.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Historieressurser - Antikkens Hellas VGS

 Dette er en ressursbank for historielærere som skal undervise om antikkens Hellas. Bloggposten er inndelt i forskjellige ressurser. Den vil...

Populære innlegg