onsdag 30. desember 2020

Mine undervisningsopplegg

 Jeg har laget en del opplegg for skolen, og denne posten er et forsøk på å samle de viktigste. Dette er ikke alt jeg har delt, men jeg skal oppdatere posten etterhvert. Dersom du får glede av disse, kan du takke meg ved å laste opp noen opplegg selv på Addito.

Generelt

Nytt vurderingsskjema

Noen ideer om hvordan vurderingsskjemaer kan endres.Introduksjonskurs i akademisk skriving

Dette er et kurs utviklet sammen med andre lærere, hvor målet er å lære elevene føring av kilder, bildebruk, studieteknikk, osv.Hvordan lage fine presentasjoner i Powerpoint


En kort presentasjon som viser hvordan du kan forbedre dine presentasjoner. En metapresentasjon😀Hvordan lage digitale escape rooms

En video som viser hvordan du kan lage escape rooms i Google Forms.

Norsk

Generelt

Eksamensskjemaer

Hefte med disposisjonsskjemaer elevene kan bruke når de skriver analyser av dikt, prosa eller sakprosatekster.

Hefte med begreper

Dette er et hefte du kan dele med elevene, med faguttrykk.


Kritisk tenkning

En gjennomgang av kildekritikk og kritisk tenkning, men noen gåter til diskusjon i starten.


Skjemaer til eksamen

Dette er noen skjemaer som kan være nyttige å ha med seg til eksamen. Skriv ut og del ut til elevene.Det norske språket - en presentasjon om flere sider ved språk

En presentasjon om mange forskjellige tema, blant annet dialektkontinuum, setningsstruktur, forskjell på flekterende, Isolerende språk, agglutinerende språk, om setningsknuter, osv. Det kan være fornuftig å dele opp presentasjonen i flere undervisningsøkter.

Skriv bedre

Anglisismer


Oppgave hvor elevene skal gjenkjenne anglisismer fra norske aviser, og finne bedre norske uttrykk.


I forhold til


Oppgaver om feil bruk av "i forhold til". Eksemplene er hentet fra internett.


Synonymer


Oppgave hvor elevene skal finne synonymer til forskjellige ord, for å trene dem opp til å variere språket.Fire viktige faktorer når en skriver analyse

En kort presentasjon som tar for seg fire sider ved analyserende tekster i norskfaget.Åtte tips for å skrive bedre


Tipsene:

- 3-regelen
- indirekte beskrivelse
- synonymer
- tema- rema
- bruk av "dette"
- avsnitt
- tekstbindere
- les gjennomSpråkets krydder - en gjennomgang av virkemidler

En powerpoint som forklarer virkemidler og hvordan de brukes.


De to delene av en tekst - hvordan sikre god karakter

En presentasjon der jeg deler teksten inn i det nødvendige og i det som viser kunnskap. Det er ment for å bevisstgjøre elevene på at de bør fokusere på den delen som viser kunnskap.

Særskrift

En kort presentasjon som forklarer når ord skal slås sammen.

Seks vanlige feil i analyserende tekster


En kort powerpoint om seks vanlige feil i tekster der elevene skal analysere et dikt, en novelle eller en sammensatt tekst.
Nynorsk


Du kan skrive ut i 3x2 eller 3x3 og dele ut til elevene som kan klippe ut. De kan så lese på dem og kaste regelkort som de kan godt.

Kortene har blitt laget i samarbeid med andre lærere.

Et hefte i nynorsk med de viktigste ordene, og med tips om eksamensrelevant språk.

Dette er en lek hvor elevene må lage en figur av biter som alle har nynorske verb. Klipp ut bitene og del ut ett sett til hver gruppe. Ordene på kantene er feilskrevet.
Sterke verb i presens

En gjennomgang av enkelte sterke verb i presens. Det er noen høyfrekvente verb elevene ofte glemmer. Dette er ment at de skal gå gjennom denne ofte, og repetere, til ordene sitter.

Reisa i Nynorskland
Dette er eit escaperoom i nynorsk. Hugs at elevane må skrive svara med små bokstavar. Kopier over til eige side før du inviterer elever til å delta.Kurs i nynorsk

Dette er et kurs ment for å hjelpe elevene å rette om feil som veldig ofte forekommer i tekster. Det er korte leksjoner, og skrevet litt lett for å motivere elevene til å fortsette.


Vanlege feil i nynorsk

Dette er nokre av dei vanlegaste feila i sidemåltekster i nynorsk.Pronomen og spørjeord


Kort presentasjon om nynorske spørjeord og pronomen.Skilnader nynorsk og bokmål


Ein introduksjon til nynorsk, med nokre viktige skilnader mellom bokmål og nynorsk.Norsk for minoritetsspråklige


Lær norsk - introduksjon

Google Form som lærere elevene noen av de første ordene de skal lære på norsk.

Eiendomsord på norsk

Liten oppgave for å vise norskelever hvordan en skriver fraser som "huset mitt" og "mitt hus".

Rett teksten

Elevene skal rette setningene med grammatiske feil og skrive den rette versjonen.

Uttrykk på norsk

Oppgave hvor man skal finne betydningen bak norske uttrykk.

Rettskrivingsoppgaver

Noen oppgaver om særskrivingsfeil og ord som vis/hvis, vite/hvite, da/når, og/å.

Litteratur

Om skjønnlitteratur

Om skjønnlitteratur og hvordan analysere den.
Analyse av skjønnlitteratur

Pyramide - begreper i litteraturanalyse
Poesi - en introduksjon

En introduksjon til poesi, hva dikt er, hva slags dikt vi har, og hvordan vi kan analysere dikt.
Drama - en innføring

En kort innføring i dramatikk og teater, beregnet på VG1 i norsk.
Norrønt

Islendingesagaer

En gjennomgang av forskjellige typer sagaer, og hva som kjennetegner dem.
Bøker fra den norrøne verdenEn gjennomgang av norrøn litteratur.


Persongalleri Sagaen om Ravnkjell Frøysgode
En oversikt over personene i Sagaen om Ravnkjell Frøysgode, med piler som forklarer forholdet mellom dem. Det er en også en liste over alle kapitlene i teksten.
Norrøn litteratur - kjennetegn


Dette er et skjema for å gjenkjenne trekk ved norrøne tekster. Elevene fyller inn i skjemaet. Det vil gjøre det enklere å analysere blant annet islendingesagaer.


Norrøne kort

Kort med forfattere, begreper og bøker fra den norrøne verden. Skriv ut i 3x2 eller 3x3 og del ut til elevene.

Renessansen til barokken

Folkediktning og myter

En powerpoint om mytologi, eventyr og sagn.


Klassisme og opplysningstid

En presentasjon om klassismen, med vekt på Holberg, Wessel og Brun. Inkludert er også en en gjennomgang av de forskjellige periodene, og hvordan de var en reaksjon på hverandre.

Barokken

En gjennomgang av barokken, med fokus på "HerreGud ditt dyre navn og ære".Det Første håndtrykk


En gjennomgang av diktet, Det Første Handtrykk, av Henrik Wergeland.

Romantikken

En lengre gjennomgang av Romantikken.
Sju fortellingerEn gjennomgang av de sju forskjellige fortellingstypene fra Christopher Bookers: The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories.
Retorikk

Hefte i retorisk analyse

Hefte med begreper fra retorikken, med hjelp til å analysere reklamer, leserinnlegg og annen sakprosa.


Logos, patos, etos

En gjennomgang av de tre argumentformene logos, etos og patos.


Oppskrift for å lage appell eller leserinnlegg

Skjema for argumenterende tekster og appeller
Debatt med regler og vurderingskriterierEt opplegg med vurderingskriterier for debatt. Velg noen tema, og bestem hvem som skal være for og imot. Gi dem minst en time til å finne argumenter på internett, gjerne mer.Historie

Antikken

Tutankamon - et mordmysterium

Hva skjedde med Tutankamon? Et lite mordmysterium.Spillkort antikken

Kort med de mest kjente personene fra bronsealderen i antikken. Kan brukes på mange forskjellige måter.Perserne kommer - hva gjør du?


Veivalgsøvelse om perserkrigene. Du er leder for den athenske bystaten, og du blir tvunget til å ta forskjellige valg. Skal du overgi deg og byen din? Skal du vente på spartanerne? Skal du forlate de skadede etter slaget ved Marathon? Elevene får utdelt kort og får flere alternativer å velge mellom. Elevene velger ved å spørre læreren om kort.30 personer fra Romerriket - kort

30 kort med personer fra Romerriket. Kortene kan brukes på forskjellige måter, du kan enten dele ut ett kort til hver elev, og dem finne informasjon om vedkommende, eller du kan lage et eget opplegg. Bare fantasien setter grenser.

Man kan også dele inn i grupper og dele ut fire kort til hver gruppe. Hvem skal ut? Stokk kortene på nytt etterpå og del ut nye kort.
(Kortene er en del av et større spill, som også inkluderer personer fra andre land og epoker)Middelalder

Spill - 30 personer fra middelalderen
Kort med 30 personer fra middelalderen. De kan brukes på forskjellige måter.
1. Del ut kortene til elevene og be dem holde et foredrag eller lage plakat om personen.
2. Spill Cards Against Humanity (reglene ligger på internett). Gi tre kort til hver person, legg kortene åpent, og be elevene argumentere selv hvilken person som bør velges. Den som velger kan stille spørsmål som: "Hvem bør intervjues av skoleavisa", osv.
3. Gi grupper fire kort og be dem diskutere hvem som skal ut.

30 personer fra reformasjonen og renessansen

Som romerkortene, bare med mennesker fra reformasjonen og renessansen.

Spill om renessansen


Dette er et spill for å lære elevene om det femtende og sekstende århundret. Det krever litt klipping i forkant.


Moderne tid

Europeiske stormakter 15- og16-tallet.

Gruppeoppgave der elevene skal finne ut hvilke kort som handler om hvilket land. Landene er Portugal, Spania, Nederland, England, Frankrike, Russland, Det Tysk-Romerske Riket og Det Ottomanske riket, Krever litt klipping på forhånd.

Den industrielle revolusjonenEn presentasjon om den industrielle revolusjonen i England, fra agrarrevolusjonen til barnearbeid i fabrikkene.

Spill om den franske revolusjonEt kortspill med 74 kort. Det kan spilles på forskjellige måter.

1. Spill Memory, der elevene forsøker å matche samme bokstav i hjørnet.

2. Spill et avansert memory, der man får poeng avhengig av hva du spør om.

3. Bruk personkortene og spill en variant av Cards Against Humanity. Still spørsmål som "Hvem vil du helst intervjue i skoleavisa". eller "Hvem tror du innerst inne var snill".

4. Del ut ett kort til hver elev og be dem holde foredrag på to minutter om temaet.

Finn forbindelser - den franske revolusjonen

Hva førte til hva under den franske revolusjonen? Trekk forbindelser mellom forskjellige hendelser, og forklar hvilken forbindelse det er.

Assosisasjonsøvelse imperialismen

Dette er et gruppearbeid for å trekke forbindelser mellom hendelser, fenomener og ideer som førte til Imperialismens tidsalder. Elevene lærer om årsak og virkning.

Assosisasjonsøvelse nazismen og fascismen

Elevene lærer om årsak og virkning i nazismen og fascismen. Hvordan kunne Italia og Tyskland bli autoriære regimer i mellomkrigstiden?


Religion

Antikkens filosofer

En gjennomgang av mange av antikkens filosofer.

Bibelen

En presentasjon av Bibelen, de forskjellige bøkene og de viktigste personene i bøkene.

Etiske begreper

En kortstokk med etiske begreper, beregnet på VGS. Elevene kan klippe ut kortene og lese gjennom dem på egen hånd.

Del ut bildene til elevene i grupper, og be dem studere bildene, oversette teksten til norsk, og deretter svare på spørsmålene.

Kristendommen

En powerpointpresentasjon om kristendommmen og Bibelen. Bibelen og det kristne verdenssynet.


Islam


En gjennomgang av islam.
Kort om islam


Noen kort som beskriver det viktigste i Islam. Skriv ut på tosidig ark, og klipp ut.


Engelsk

Enklere tekster om superhelter

Dette er tekster tatt fra Simple Wikipedia, forenklet, med ordliste og spørsmål. Kan brukes for å gjøre engelskundervisningen litt mer spennende.

Famous Criminals

Til engelsk fordypning, men kan også brukes i andre fag. Oppgave om berømte kriminelle, som Billy the Kid, Jack the Ripper og Bonnie and Clyde.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tulledikt - Bæ bæ, lille lam

Hvordan ville kjente, norske diktere skrevet "Bæ bæ, lille lam"? Nordahl Grieg Kringsatt av saueflokk, gå inn til ditt lam! Finn d...

Populære innlegg