fredag 3. februar 2012

Konspirasjonsteoretikere, kreasjonister og Batmanhulen

I en av de nyeste episodene av Family Guy påpeker Stewie Griffin hvor usannsynlig det er at Batman ville klare å holde hemmelig at han har en hule under villaen sin eller at den roternde platen som batmobilen befinner seg på. Han ville hatt behov for en rekke arbeidere, og noen av dem ville snakket. Ikke bare med hulen ville han ha fått problemer, å skaffe seg bilen, båten og flyet ville ført utenforstående til å stille spøsmål.

Dette aksepterer vi imidlertid i Batman, av den enkle grunn av at dette er underholdning. Tegneserier skal være spennende. Skulle de skape en mer realistisk verden, ville de tapt seg stort. Kulturen kan tillate seg slike krumspring i logikken. Hvordan ville opera fremstått om de hadde kommunisert som man gjør i virkeligheten? Hvordan hadde krimlitteraturen kunne lure leseren om morderen hadde avslørt seg gjennom sin anger? Hvordan hadde den humoristiske litteraturen kunne more oss om skikkelsene i denne ikke hadde blitt fremstilt overdrevet og karikert.

Vi tillater dette fordi vi ikke direkte søker sannheten i verket i seg selv, vi ønsker å bli underholdt, grepet og moret, og makter opphavsmannen å gjøre dette, kommer logikken i andre rekke. Vi setter imidlertid høyere krav til fenomener i den virkelige verden. Noen av oss gjør i hvert fall det.

Det er min påstand at dersom du bekjenner deg til konspirasjonsteorier, tror du på Batmans hule. På samme måte som tegneserieleseren aksepterer du at hulen kunne bygges uten at noen har røpet den. at det er faktorer som du unnlater å forholde deg til, men som ville rive ned hele ditt fundament for hypotesen. Men la oss først definere hva jeg forstår som konspirasjonsteoretikere.

Jeg skiller mellom de tradisjonelle konspirasjonsteoretikere, partikulære og uintensjonelle.

De tradisjonelle er dem som bekjenner seg til teoriene som hovedgeskjeft. De tror på Illuminati, NWO og sannhetsbevegelsen for 9/11. Verden er en konspirasjon og de arbeider utrettelig med å spre informasjon om denne. Disse legger ikke skjul på at å kjempe mot denne konspirasjonen i stor grad definerer dem som mennesker, og at dette tar opp store deler av deres fritid.

De partikulære konspirasjonsteoretikerne er de som tror på en eller to mindre teorier, gjerne at Obama født i Kenya, at månelandingen ble filmet i et studio eller at det eksisterer et enormt marked for organsalg i verden. Hvorvidt disse teoriene passer sammen med resten av deres livsfilosofi har de kanskje ikke reflektert over, men de vil på ingen måte definere seg som konspirasjonsteoretikere. Faktisk er deres livsfilosofi i konflikt med konspirasjonstenkning, men i dette tilfellet har de ett eller annet standpunkt som har sneket seg gjennom deres ellers så rasjonelle forsvarmekanismer mot slik tenkning.

Til slutt er det de som ikke bekjenner seg til noen slike teorier, som aldri ville kalle seg konspirasjonsteoretikere, men hvis livsfilosofien skulle være korrekt, må det eksistere en konspirasjon. Eksempler på dette er blant annet ungjordskreasjonister og naturmedisinere. På en eller annen måte må de bekjenne seg til en form for Big Science eller Big Pharma, store grupper av enkeltmennesker som har gått sammen i et forsøk på å undertrykke sannheten.

Mange alternativmedisinere er allerede åpne for denne konspirasjonen, på nettsiden Nyhetsspeilet florerer de fleste ideer om den store konspirasjonen som eksisterer der ute, som hindrer mennesker å gå til Nyhetsspeilet, men mange er også skeptiske til disse.

Likevel tvinger konspirasjonsteoriene seg fram, enten en vil det eller ikke. Hvordan forklarer en at seriøse vitenskapelige journaler i paksis er tomme for positive studier av alternativ behandling. Hvorfor konkluderer Cocrane med at de fleste formene har ingen eller liten effekt? Hvordan forklarer de at de store farmasøytiske firmaene i hovedsak holder seg borte fra slikt?
Dette er jo en gullgruve! Og ikke minst, hvorfor forskes det ikke mer på dette? Er ikke medisinere glad i penger? Det er bare en mulighet til å forklare dette, det er å trekke inn en konspirasjon.

Kreasjonister er som regel skeptiske til uttalte konspirasjonsteorier, men også disse må trekke dem inn for å få regnestykket til å gå opp. Hvordan skal en ellers forklare at kreasjonisme forkastes på universiteter og høyskoler? Hvordan skal de forklare at det ingen geologiske funn som støtter deres posisjon blir publisert? Det må jo eksistere millioner av dem, blant annet hva J.B.S. Haldane omtalte som dødsstøtet mot evolusjonsteorien, harer fra den prekambriske epoken. Dersom kreasjonismen er korrekt, må de jo finnes.

Det er tre alternativer, overnaturlig inngripen, dumskap eller en konspirasjon.
Det første alternativet beskriver en Gud som plasserer fossiler slik at evolusjonsteorien blir bekreftet, og biologen og katolikken Ken Miller argumenterer, en slik Gud må avvises, ikke av vitenskapelige grunner, men av teologiske. Å tro på en Gud som bevisst svindler mennesker blir svært problematisk.

Hva med dumskap? Det kunne jo hende at paleontologene ikke er i stand til å se dem, at de ser en trilobitt, men ikke er i stand til å oppdage den åpenbare kaninen rett ved siden av? Problemet er igjen åpenbart, hvordan kan man være så dum og samtidig makte å tilegne seg en doktorgrad, en professorstilling eller kunne tilegne seg litteraturen de åpenbart må ha lest. Samtidig sosialiserer de med kjemikere, fysikere og andre vitenskapsmenn hvis viten kreasjonistene aksepterer. Burde de ikke ha oppdaget at alle deres biolog- og paleontologvenner var stokk dumme? Det finnes i praksis bare ett alternativ igjen, ondskap og konspirasjon.

Dersom jorden er 6000 år gammel, må det eksistere en konspirasjon som skjuler alle beviser som peker på en ung jord, denne inkluderer fysikere, kjemikere, geologer, astrofysikere, arkeologer og andre som aksepterer uten å blunke en jord eldre enn noen tusen år. Konspirasjonen inkluderer kristne, muslimer og jøder, den blir støttet opp av journalister, forfattere, historikere og politikere, mange grupper som hadde tjent stort på å bryte ut og søke sannheten.


Så er det tilbake til Batman og hans imponerende hule. La oss et øyeblikk anta at hulen befinner i den virkelige verden, hvordan skal vi forklare at denne ikke er kjent for andre enn Bruce Wanye og Alfred? La oss anta at Bruce Wayne betalte arbeiderne rikelig for å holde munn. Hvor mange ville respektere dette? Dersom han hadde 100 til å arbeide hos seg, klarer han virkelig bestikke alle til å holde munn? Er det ikke nok av skurker som ville vært svært så interessert i å betale rikelig for denne informasjonen? Og hva med alt utstyr de trengte? Kunne han ha henrettet dem alle etterpå? Hva med ektefeller og barn som visste at de jobbet hos Bruce Wayne, ville ikke de ha lagt to og to sammen når de oppdaget at alle arbeidskollegene var borte? Og da har ikke engang begynt å snakke om kjøretøyene, om rutsjebanen som fører Wayne fra huset til hulen, eller om alle de kule duppedingsene han har.

For hvert svar vi får må vi stille ti nye. Hvert forsøk på å få kabalen til å gå opp strander i forsøkene og vi blir nødt til å konkludere med at det ikke ville være mulig å gjøre i virkeligheten hva Bruce Wayne har gjort i tegneserien. Slik er det også med konspirajonsteorier.

Konspirasjonsteorier har veldig ofte det til felles at de har en batmanhule under sitt svært så falleferdige byggverk. Blant annet gjelder dette en av de aller mest utbredte konspirasjonsteoriene, sannhetsbevegelsen for 9/11. Her er noen av de mest utbredte påstandene som fremmes av dem, og de spørsmålene som naturlig nok vil tvinge seg frem:


Det var utplassert eksplosiver/ nanotermitt i bygningene!

  • Hvordan klarte så mange å utplassere dem usett, hvordan klarte de å lure så mange sprengningseksperter til å akseptere at dette ikke var en eksplosjon?

Flere av kaprerne er fortsatt i live!

  • Hvordan kunne bakmennene finne på å skylde på noen som fortsatt var i live, eller som de ikke holdt svinebundet i en mørk kjeller?

Larry Silverstein beordret sprengning av WTC7!

  • Hvorfor ble ikke dette brukt av forsikringsselskapene i etterkant for å slippe å utbetale penger til ham?
  • Hvorfor har ingen journalister grepet tak i dette? Liker de ikke Pulitzerpriser?

Et missil traff Pentagon!

  • Hvorfor så ingen av bilførerne på motorveien utenfor Pentagon dette missilet?
  • Hvordan skal en forklare alle øyenvitnene som så et fly treffet bygget?


Slik kunne en fortsatt med langt flere påstander, og det samme gjelder for andre konspirasjonsteorier, enten de er intenderte eller ikke. Vi kan stille de samme spørsmål til dem som tror at CIA tok livet av Kennedy, til kreasjonister, til naturmedisinere.Hva med alle spørsmålene som tvinger seg frem for hvert bevis for fremmes? En teori bør også ha som mål at den besvarer flere spørsmål enn den skaper, men inntil videre er klart at dette er konspirasjonsteoretikeren ikke er i stand til å oppfylle dette kravet.

Intuitivt tror jeg nok at konspirasjonsteoretikerne innser dette, og det er svært sjelden de i hele tatt gjør et forsøk på å skape en helhetlig hypotese. Konspirasjonsteoretikere gjør ikke noe annet enn å bygge batmanhuler og inntil en slik maskert helt dukker opp i gatene er jeg villig til å overlate slike logiske krumspring til tegneseriens verden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett.  Her...

Populære innlegg