mandag 26. mai 2014

Den opplyste humanismen og de fire søyler

Introduksjon

Jeg skrev tidligere om vulgærhumanismen, om tendenser innen den sekulære bevegelse som jeg finner problematiske, og som jeg ønsker at humanetikere reflekterer mer over. I denne forbindelse er det kanskje på plass å komplettere bildet med den reflekterte humanist.
Jeg er humanist, fordi jeg anser det humanistiske livssynet som det livssynet som befinner seg nærmest meg, ikke fordi det representerer noe nytt, men fordi det representerer alt det gode som de andre livssynene har frembrakt.


Den opplyste humanist er ingen guru i det menneskelige, men er mer en Askeladd, en som finner kunnskap overalt der den kan finnes, og bruker denne til å bli en mer reflektert humanist.
Slik jeg ser det er humanismen bygget på fire søyler, alle like viktige for å få en større forståelse for sitt eget livssyn.

Dette er ikke ment som en dyp filosofisk undersøkelse av livsynshumanismen, men som en praktisk tilnærming til hvordan man kan utvikle sitt livssyn. Jeg forsøker ikke å gi noen svar, heller vil jeg forsøke å argumentere for hvilke veier en bør velge for å utvikle en reflektert humanisme.

Denne teksten var egentlig ment som en bloggpost, så ble imidlertid bloggposten alt for lang, jeg tenkte kanskje at den passet inn i et magasin, men så ble den ennå lengre, og nå passer den egentlig ikke inn noe sted. Jeg har ikke så veldig lyst til å kutte den ned. Derfor bestemte jeg meg for å dele den opp i 18- 20 deler og legge den ut her på bloggen min.

Jeg fikk ideen til denne posten for åtte år siden, på et tidspunkt hvor jeg ennå ikke var erklært humanist, og den har gått gjennom flere redaksjoner i hodet før jeg bestemte meg for å skrive ned tankene om humanisme.

Jeg kommer til å legge ut en og en del med noen dagers mellomrom.

*Jeg må takke Evy Ellingvåg for verdifull korrektur og nødvendige innspill.
* Ordene humanisme, humanetikk og livsynshumanisme brukes om hverandre i denne teksten, det vil si at de må ansees som synonymer her. Jeg er klar over at det eksisterer forskjeller, men for variasjonens skyld velger jeg å bruke alle.

Struktur

1 Introduksjon
2 Hvordan bli en bedre humanist, eller kan du bli det?

3 Humanismens paradokser

4 Hvorfor humanisten er ateist

5 Seks problematiske former for humanetikk
  • Naturlig humanisme
  • Naturlistisk humanisme
  • Adogmatisk humanisme
  • Den religionskritiske humanismen
  • Den antikristne humanismen
  • Den arrogante humanismen
7 Den reflekterte humanist og de fire søyer


  • Historien
  • Filosofien
  • Vitenskapen
  • Kunsten

8 Avslutning: De fire humanister


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett.  Her...

Populære innlegg