lørdag 1. desember 2018

Hyllest til fornuftens fanebærer - Kjetil Braut Simonsen

Vil du lese om min julekalender med fornuftens fanebærere, trykk her.

Vil du se resten av listen, trykk her.

Listen over fanebærerne har vært kjemisker renset for Kjetiler, og slikt kan man selvsagt ikke leve med. Nå må det selvsagt påpekes at nevnte Kjetil fortjener plassen selv om han skulle ha hett Bartolomeus Agustus den tredje, men navnet gjør dette ekstra hyggelig.

Kjetil er historiker, spesialiserer seg på antisemittisme og jobber for tiden med nazifiseringen av politiet underkrigen. Har gjort mye for å avdekke antisemittismen i bondebevegelsen og bondepressen i mellomkrigstida, som har vært om ikke et tabu så i hvert fall godt gravlagt.

Kjetil Simonsen fortjener en plass på listen, ikke bare på grunn av det flotte fornavnet, han er også en av de fremste autoritetene på antisemittisme i  Norge. At antisemittismen er farlig fikk vi nylig en bekreftelse på i Pittsburgh, hvor elleve jøder på brutalt vis ble  myrdet i en synagoge. Muslimene er de nye jødene, hevdet Erna Solberg for noen år siden. Mulig, men jødene er også de nye jødene. Jødehatet har ikke forsvunnet, og vil heller ikke gjøre det så lenge mennesker fabulerer om tanker om hvem som egentlig styrer verden. Så lenge troen på en hemmelig elite eksisterer vil det være mennesker som hevder at denne eliten er jødene. Bekjemper du antisemittisme, bekjemper du konspirasjonstenkning, bekjemper du konspirasjonstenkning, bekjemper du antisemittisme. I denne kampen befinner Kjetil seg i fronten.

Flere har kritisert den manglende forskningen på høyreekstremisme innen norsk akademia, og i forståelsen av den nye nazismen er det viktig å kjenne til den gamle. Derfor er vi også takknemlig for at Kjetil bidrar til å heve det norske folks kunnskapsnivå på et område som er så viktig.


Sagt av andre

"Kjetil Simonsen er en av våre brilliante, unge historikere som har bidratt til ny kunnskap og ny forståelse av nazismen og antisemittismen i det norske samfunnet både før og under annen verdenskrig"


Foto fra:
https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/simonsen.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hvorfor skeptikere svikter i undervisningen av kritisk tenkning

La meg begynne med å liste opp mine "credentials" innen skepsis og undervisning. Jeg har drevet med konfirmasjonsundervising si...

Populære innlegg