torsdag 23. mai 2013

Den hellige profeten Zargons testamente, del 3


Erutrions bok
Kapittel 3

1. Da barna var blitt voksne steg gudesønnen Amo ned til Mann og erklærte: Dine sønner og dine døtre er gamle nok til å utforske verden på egen hånd. Det er på tide å sende dem bort. De skal bli stamfedre  og stammødre til et stort folk.
2. Mann spurte: Hvem vil bli deres hustruer og menn?
3. Amo svarte: Aro gir glede og Aro tar bort sorg. Aro vil sørge for at Amonis og Amenis vil finne seg en kvinne til å føre videre sin slekt.
4. Da Mann hørte dette gikk han til sin kone og sa: Barna våre skal forlate oss. Ta med de gaver gudinnene ga deg og samle dem utenfor huset vårt. Kvinne ropte på barna og de samlet seg rundt Mann og Kvinne.
5. Han sa: Amonis, jeg har lært deg alt jeg kan om byggekunst. Du skal bygge store hus, store demninger og vakre templer til ære for vår herre Aro.
6. Til Amenis sa han: Du, Amenis har fått oppplæring i sverdet. Du skal kjempe mot Onun og hans tjenere, Aros fiender, de som kjemper i skyggen og hater Aros sønner og døtre.
7. Kvinne sa: Du Elini har fått opplæring i buen og kan jakte på alt som beveger seg på marken og alt som flyr i luften.
8. Til Elidini sa hun: Du Elidini har fått opplæring i kjærligheten. Du skal spre kjærlighet mellom mennesker og mellom mennesker og gudene.
9. Mann og Kvinne ga hvert sitt barn den gudegave som var tiltenkt dem fra fødselen av, og barna tok i vei, hver i sin retning. Amonis dro nordover, Elidi dro østover, Amenis dro sørover, og Elidini reiste vestover.
10. Da barna hadde forlatt dem bygget Mann fem altere i stein.
11. I nord bygget han et alter til ære for Amo, den største av alle byggherrer.
12. I øst bygget han et alter til ære for Eli, de største av alle malere.
13. I sør bygget han et alter til ære for Amen, den største av alle livgivere.
14. I vest bygget han et alter til ære for Elido, kjærlighetens utspring.
15. Det største alteret bygget han i midten, til ære for Aro.
16. Da alterne var ferdig bygget kysset Kvinne dem alle og løftet hodet mot himmelen og sang:
17. Ære være Aro, himmelens herre og bringer av lys, ved Aro er alt blitt til, ved Aro er alt blitt godt.
18. Sangen behaget Aro. Aro sendte sin engel Miranus til Mann og Kvinne. Miranus erklærte: Dere har handlet godt. Deres tid på jorden er over. Aros engler har dekket til festmåltid og dere skal fra nå av sitte ved Aros bord i evighet.
19. Dette er de ord engelen Erutrion talte til profeten Zargon om hvordan menneskene ble spredt til verdens fire ender.

Neste gang: Onun gjør sin entre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett.  Her...

Populære innlegg