tirsdag 4. september 2012

Hvordan introdusere elever for kristendommen?

Jeg driver for tiden på med undervisning på videregående og skal begynne med en introdusjon til kristendommen. Hvordan presentere denne religionen som har hatt så stor innflytelse på elevene på en spennende måte? Det er jo et vidt felt og et tema som elevene skal bruke mye tid på.

For en tid siden fikk jeg anbefalt et program på iPad som heter Art Authority. Dette programmet er en database over alle de største kunstverkene i historien, fra antikken til i dag, og da jeg kikket på renessansebildene fant jeg ett som kunne gjøre introduksjonen lettere. Bildet er malt av Rafael, og har blitt kalt La Disputa del Sacramento. I dette finner en mange elementer som en elev kan dvele med.

Hva er det første øynene dras mot i det du ser på bildet? De fleste vil svare Jesus. Likevel er ikke han den som befinner seg i bildets midte, det er duen. Dersom du setter et kryss fra den ene kanten til den andre vil du oppdage at krysspunktet er rett gjennom duen.

Likevel, om vi studerer sirkelen er ikke lenger duen i sentrum. Sirkelens midtpunkt er det som står på alteret. Men igjen må vi se over Jesus, og se hvem som står der.

Rafael viser her på en glimrende måte treenigheten. Vanligvis presenteres de som tre personer ved siden av hverandre, men da vil alltid den i midten ha en mer prominent posisjon. Her er alle fremtredende på sin måte. Gud står øverst, Jesus er den mest synlige, og Ånden er i sentrum. Ingen er større enn den andre.

Jeg vil da spørre elevene
1. Hva representerer de tre?
2. Hva befinner seg i sirkelens midtpunkt? Finnes en slik i den norske kirke? Hvorfor (ikke)?

Deretter vil jeg se på på de to personene som sitter ved Jesus. Hvem er de? (Maria og Døperen Johannes). Hva har de gjort som fortjener en slik plass? Og da kan en også spørre, kan det tenkes at en protestantisk eller ortodoks maler ville plassert to andre personer der?

Deretter ser vi på de tolv personene som sitter på samme plan som Jesus. Hvem er de?
(På venstre side: Peter, Adam, Evangelisten Johannes, Kong David, Stefanus, Jeremia, på høyre: Judas Makkabeeren, Sankt Laurentius, Moses, en av Jesu disipler, Abraham, Paulus)

Dette åpner for mange spørsmål:
1. Hvorfor har bare halvparten av disse glorie?
2. Hvorfor sitter Peter med nøkler?
3. Hva er en martyr og hvorfor er de viktige i kirkehistorien?
4. Hvorfor har Paulus et sverd?
5. Hvorfor er det bare seks av de tolv som sitter rundt Jesus som har glorie?
6. Det er fire bøker ved ånden, hvilke er disse?

Deretter er det mange mennesker som står på det nederste planet. Nærmest er kirkefedrene, blant annet Augustin i biskekappe, bak ham står Aquinas, og lenger bak Dante og lenger bak, en person som ikke er så lett å få øye på, en kjetter (i hette).
På nytt kan en påpeke endel interessante fenomener:
Hvorfor er de klerikale nærmest, Jesu blod og legeme? Må man gå via dem for å bli frelst?
Hva er en kjetter?
3. Hvorfor er scenen satt til Roma? Er den katolske kirken den sanne kirke og den ortodokse den falske?
4. Hvorfor har noen fått en glorie og andre ikke?

Elevene vil sikkert ikke kunne svare på alle disse spørsmålene, men de vil bli fortalt at de svarene vil komme i løpet av de neste timene.

Samtidig viser plasseringen av bildet en side ved kristendommen som ikke alltid Dawkins&co reflekterer over. Bildet et malt på motsatt side av det mer berømte Skolen i Athen, og dette viser på en utmerket måte to sider ved kristendommen. På den ene siden er teologien, med treenigheten, bibelen og kirken, på den andre filosofien, med Aristoteles og Platon, hedninger, muslimer, zoroastrere og kristne filosofer i dyp diskusjon. Dette viser egentlig to sider de fleste moderne religioner, en tro og undring i skjønn forening. På den ene siden, arven fra Athen, på den andre, arven fra Jerusalem. Dette er veldig viktig å huske når en studerer livssyn, det er aldri kun en blind tro.

Et slikt bilde åpner eleven for mange sider ved den kristne tro, og det vil sannsynlig gjøre læringen lettere. Når man snakker om pavens nøkkelmakt har en dette bilde å knytte det til. Jeg har ikke gjennomført undervisningen enda, men legger det ut slik at dersom det er noen som har noe fornuftig å si vil jeg høre det før timen.

Til slutt er det noe jeg lurer på, jeg og flere andre har studert bildet og finner ikke et tilfredsstillende svar. St Stefanus (til høyre for David (med harpe)) peker enten nedover eller ut mot oss. Hvem peker han på, og hvorfor? Gode svar utbes.

7 kommentarer:

 1. Godt observert, gode poenger!

  Så kan du jo spørre elevene hvem som er på begge bildene, og om de har noen tanker om hvorfor.

  SvarSlett
 2. Det vet jeg faktisk ikke selv, men vil tippe Aquinas og Augustin, uten at jeg er sikker på det.

  SvarSlett
 3. Sorry, jeg blandet kortene, ingen er med på begge bildene, så vidt jeg vet.

  Poenget er hvorfor begge bildene er med, hvorfor teologien og filosofien (og den gang snakker vi om naturfilosofi, altså det som på 1800-tallet begynte å bli kalt for naturvitenskap (selv om man da fokuserte mest på feltet som handlet om rent empiriske forhold)) er sammenstilt på denne måten, og da er vi inne på dette du nevner med "ingen blind tro".

  Og så kan man jo sikkert gjøre noe ut av at det på begge bildene er en hovedperson som peker oppover (platonsk/augustinsk?) og en som peker "utover" (aristotelisk/thomistisk?), men da er vi nok mer over på spekulasjoner for spesielt interesserte.

  SvarSlett
 4. Mener du at Jesus peker utover? Det er, såvidt jeg kan se, en "overstretch". Jeg er mer interessert i hånden til Stefanus, og hva Peter holder i hånden. Det ser ut som et flagg med et kors på. Jeg burde hatt et større bilde, men kan ikke finne et. Muligens må jeg ta en tur til Roma, evt kjøpe en bok om Rafael.

  SvarSlett
 5. Som sagt er vi da over på spekulasjoner og rom for overstretch. Likevel nesten et faktum at det er to lignende og lettere dominerende gester på begge bildene.

  SvarSlett
 6. Jeg syns det ser ut som om Stefanus peker ned på mannen som står med ryggen til oss. Hvem er det?

  SvarSlett
 7. Utrolig bra, Kjetil! Jeg gleder meg til å se dette "live" i undervisningssituasjonen.
  Kanskje Stefanus peker på oss som ser på bildet? Han var den første martyr og ville kanskje gi stafettpinnen videre? Eller kanskje han peker på "sine bødler" for å få dem til å se hva de har gjort? Da tenker jeg ikke på de reelle bødlene som steinet han, men alle de som ikke ser hele "the whole picture?" Bare et forslag...... Gunni

  SvarSlett

De lettkrenkede - og hvorfor du skal ignorere dem

Vi har lagt bak oss en juletid hvor en professor klaget på "hvit jul" og en mor reagerte på "Er det noen snille barn her"...

Populære innlegg