torsdag 3. januar 2013

Omskjæring og Argument fra Analogi


Jeg hadde egentlig tenkt å skrive en flerpunktspost om omskjæring, men av erfaring merker jeg meg da at folk har en tendens til å ignorere de punktene du gjerne vil at de skal ta inn over seg. Derfor er denne posten redusert til ett punkt, hvor jeg slakter at ett av de mest brukte argumentene fra forbudstilhengerne. (Slapp av, de andre punktene kommer senere.)

Vi er imot kvinnelig kjønnslemlestelse, blir det ofte hevdet, da er det naturlig å være imot mannlig. Vi kan da ikke ha en mannsdiskriminerende lovgivning, da er det vel like naturlig å forby inngrep på gutters kjønnsorgan som på jenters.

Da jeg la ut mitt forrige innlegg på Fri Tanke fikk jeg også spørsmålet om jeg var imot kvinnelig omskjæring, og som dere kan se, dumme spørsmål tvinger frem dumme svar. Mats Fernando Liland forsøkte også å koble rituell omskjæring med maltraktering av kjønnsorganer.

Dette kalles Argument fra Analogi, og funger som følger:
P1. X er forbudt.
P2. Y ligner på X.
Konklusjon: Y bør bli forbudt.

Det er ikke en feilslutning dersom analogien holder, men dersom motparten ikke aksepterer denne (P2), og det er det absolutt ingen grunn til, er det din oppgave å demonstrere at dette er en gyldig sammenligning.

Kvinner og menn er ikke veldig forskjellige, og i de aller fleste tilfeller er det ikke behov for forskjellig lovgivning. Er det mannlig verneplikt, burde det også være kvinnelig verneplikt. Er det mammaperm, bør det også være pappaperm. Dette kan imidlertid ikke gjelde for to helt forskjellige organer, som ikke ligner hverandre, som ikke har samme funksjon, og to helt forskjellige inngrep som ikke engang har samme begrunnelse. Den eneste likheten er at begge inngrepene i en liberal definisjon kan kalles omskjæring.

Jeg tenker på kreasjonister når jeg hører argumentet, på samme måte som de kan lese om informasjon i DNA og automatisk anta at siden Informasjon krever en Designer, er det også en skaper bak naturen. Forbudstilhengere leser om kvinnelig omskjæring, og på samme måte som kreasjonistene gjør de den samme feilslutningen når de skifter ut "kvinnelig" med "mannlig", og beholder alle de samme egenskapene i ordet "omskjæring". Det er ikke greit når kreasjonistene gjør dette, da er det heller ikke akseptabelt at dere gjør det samme.

Det bør vel være klinkende klart nå at vi ikke aksepterer analogien, at vi ikke ser på omskjæring og kjønnslemlestelse som like, og da er det deres oppgave å påvise denne validiteten til denne. Dette blir imidlertid ikke gjort, uvisst hvilken grunn (enda enkelte av oss har en mistanke om hvorfor...).

Så om du synes analogien holder, sett i gang. Gjør jobben din!

13 kommentarer:

 1. PS: Det finnes flere typer kvinnelig omskjæring. De "mildeste" typene omskjæring er like eller mindre omfattende enn omskjæring av menn. F.eks., fjerning av hudfolden over klitoris eller "prikking". Likefremt er disse inngrepene forbudt - så lenge de utføres på kvinner.
  Jeg synes analogien holder vann, så lenge man ser på de omtrent like "omfattende" inngrepene. Les mer her:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation#Classification_and_health_consequences

  SvarSlett
 2. Gikk tilbake til NyTid-artikkelen, og leste kommentarene i kommentarfeltet. Der synes jeg du framstår svært uredelig, herr Hope. Karl Erik Birkeland utdyper om de forskjellige typene omskjæring (fra type Ia, altså fjerning av hudfolden over klitoris og oppover). Du svarer da med å sammenlikne forhuden hos menn, og klitoris hos kvinner. Whut? Det er jo på ingen måte sammenliknbart - og det er vel ingen som har påstått noe slikt?. Å skjære vekk klitoris er mer sammenliknbart med å kappe av penishodet enn å fjerne hudfolden som beskytter de.

  Det er fint du avslutter innlegget ditt med ønske om mer redelighet i debatten, men da bør du jammen bidra til dette selv også.

  SvarSlett
 3. Akkurat den så jeg etter at jeg hadde lagt ut, men jeg er fortsatt av den mening at selv ikke disse kan sammenlignes. Det er få dokumenterte helseeffekter ved kvinnelig omskjæring.

  Problemet er igjen at vi ikke kan sammenligne kjønnsorgan, på samme måte som vi aldri sammenligner brystene til menn og kvinner.

  SvarSlett
  Svar
  1. Men "dokumenterte helseeffekter" er da bare tull. Det er ikke, og har aldri vært, årsaken til omskjæring. Det er den moderne rasjonaliseringen man trekker fram for å fortsette å skjære i småbarn - av religiøse/tradisjonelle grunner. At det er få dokumenterte helseeffekter har da aldri vært et problem. Det at det er dokumentert helsefare ved omskjæring av menn har da aldri vært noe problem det heller?

   Men du mener altså at å fjerne forhuden hos kvinner og menn ikke kan sammenliknes. Det er en hudfold som dekker kjønnsorganets mest sensitive område. Men la oss gjøre det ennå mer bagatellmessig. La oss sammenlikne å skjære av forhuden hos menn (altså et irreversibelt inngrep som "merker" mannen for livet) - med kutting i jomfruhinnen (som gjerne kan forsvinne helt etter gjentatte samleier).
   Hvilket inngrep mener du er verste? Og kan du, med samvittigheten i behold, forsvare at kun ett av disse inngrepene er forbudt?

   Slett
  2. Hvis du mener åpning av jomfruhinnen er forbudt, tar du nok feil.

   Slett
  3. Ikke medisinsk begrunnet hymenektomi klassifiseres som FGM Type IV, som ikke er tillatt.

   Slett
  4. Er det et vanlig inngrep?

   Slett
  5. Det er neppe noe særlig vanlig her til lands, det har ihvertfall ikke blitt dekket av media. Like fullt er det forbudt. Og når slike omtrent bagatellmessige inngrep er forbudt å utføre på kvinner, har jeg store problemer med å forstå hvorfor vesentlig større inngripen på menns kjønnsorgan skal være lovlig.

   Slett
  6. Poenget er vel at det er vanskelig å sette grenser for hva som er tillatt og hva som er forbudt, dermed letetre å si at alle ikkemedisinske inngrep i kjønnsorganer er forbudt. Men når det er sagt: lov om kjønnslemlestelse er en fjompelov som åpenbart ble laget i hastverk. Og den brytes daglig når plastikkirurger gjør kosmetiske inngrep, eller når tatoveringsstudioer setter piercing i kjønnslepper. Lovgiverne har ikke en gang brydd seg med å definere hva et kjønnsorgan er.

   Slett
 4. Organene har samme embryologiske opphav, og i sin utviklede tilstand regnes de som analoge selv om de er forskjellige. Klitoris og glans penis har nøyaktig samme funksjon. Forhuden har samme funksjon hos begge. De store kjønnsleppene har samme opphav som svamplegemene i penis. etc etc.

  Men for øvrig har du rett i at mannlig omskjæring og kvinnelig maltraktering er temmelig forskjellige. Og den eneste omskjæringsmetoden som kan sammenlignes er den hvor man fjerner forhuden til klitoris.

  SvarSlett
 5. Uansett hva det skjæres i så skjer dette uten samtykke fra den det skjæres i.
  Er ikke det at en kapper bort deler av et menneske uten dennes samtykke en viktigere prinsippiell diskusjon? Om tradisjonen var å kappe av lilletåa på spedbarn ville det vært like ille prinsippielt sett, selv om de funksjonsmessige skadene vil være ulikt det en får ved å omskjære kjønnsorganer.

  SvarSlett
  Svar
  1. Noen ganger er skjæring uten samtykke nødvendig. Ved f.eks. fimose og andre _medisinske_ tilstander. Foreldres religiøse overbevisning ser jeg ikke på som en medisinsk tilstand hos barnet (selv om jeg med jevne mellomrom begynner å vurdere det...)

   Slett
 6. Jeg er en av disse som mener at dagens kjønnslemlestelseslov ikke er ideell, blant annet fordi den kun gjelder kvinner. Jeg skal prøve å utdype:

  - Ideelt sett burde loven vært unødvendig. Det å utføre amputasjon av friske kroppsdeler uten noen relevant medisinsk begrunnelse burde uansett vært omfattet av den generelle lovgivningen som skal beskytte mennesker mot overgrep. Jeg antar at lovgiver har ønsket å gjøre et særskilt poeng av at kjønnslemlestelse av kvinner er spesielt ille.

  - Når vi først har funnet behov for å ha en særlov burde den ikke vært rettet mot det ene kjønnet. Jeg mener at lovgivning ikke bør være kjønnsdiskriminerende med mindre det er svært gode grunner for det.

  - Som andre har nevnt kan jødisk og muslimsk omskjæring av menn sammenlignes med den "mildeste" graden av omskjæring av kvinner (type Ia, fjerning av klitorisforhuden). Men de fleste kvinner som utsettes for kjønnslemlestelse utsettes for langt mer omfattende inngrep. Dette kunne tenkes å være en grunn til å gi kvinner et særlig vern. Men problemet er at det finnes afrikanske og polynesiske kulturer der gutter risikerer å utsettes for langt mer omfattende inngrep en fjerning av forhud, f.eks. spalting av penis eller fjerning av deler av penishodet. Dette er etter mitt skjønn analogt med de grovere formene for kjønnslemlestelse av kvinner. Dagens lov gir ingen særskilt beskyttelse mot slike inngrep på gutter (selv om jeg antar at om en slik praksis ble påvist ville den bli påtalt etter andre lovbestemmelser).

  - En annen svakhet ved loven er at den rammer for vidt - den rammer ethvert varig inngrep i en kvinnes kjønnsorgan så lenge dette ikke har medisinsk begrunnelse. Er man firkantet vil en person som setter inn en piercing i en kvinnes kjønnsorgan rammes av loven, selv om kvinnen er myndig og selv ønsker inngrepet.

  Etter min mening burde loven endres til å omfatte ethvert ikke-medisinsk begrunnet, irreversibelt kirurgisk inngrep utført overfor personer som ikke har samtykkekompetanse. Hva alderen for dette skulle være er jeg usikker på, men jeg heller mot en generell aldersgrense på 18 år, med et mulig unntak på 15 år for omskjæring av menn.

  Du kommer inn på at det kan være en gunstig helseeffekt ved å omskjære menn. Den som hyppigst nevnes er en (marginalt) redusert risiko for seksuell overføring av HIV. Jeg har problemer med å se at dette skal være relevant for spedbarn all den tid seksuell lavalder er 16 år.

  SvarSlett

De lettkrenkede - og hvorfor du skal ignorere dem

Vi har lagt bak oss en juletid hvor en professor klaget på "hvit jul" og en mor reagerte på "Er det noen snille barn her"...

Populære innlegg