torsdag 10. januar 2013

En allegori over den nye og den gamle pakt av Hans Holbein den yngre


Dette er utdrag av en oppgave jeg skrev i religionsdidaktikk. Jeg slet med å overføre teksten til bloggpost, så det skulle i utgangspunktet være en tabell her. Samtidig bruker jeg enkelte begreper jeg har forklart andre steder i oppgaven, for eksempel "den ikonografiske fasen". Det  bør imidlertid ikke hindre lærere i å benytte seg av dette materialet for å forklare kristendommens forhold til jødedom.


For at elevene skal forstå forholdet mellom kristendommen og jødedommen kan en også benytte seg av kunst, og ett bilde som illustrerer dette godt er En allegori over den nye og den gamle pakt, malt av Hans Holbein den yngre. Bildet er fra 1530-tallet, og det ingen tvil om at Holbein ønsket å male i tråd med luthersk teologi, og han produserte også flere tresnitt som fremstår som en direkte kritikk av paven. Det presenteres ingen mellommann mellom menneske og Kristus og og det er heller ingen helgener på bildet. Samtidig har Maria blitt tildelt en svært tilbaketrukket rolle. Bildet er todelt, med en tre i midten hvor den venstre siden viser den gamle pakt, og den høyre den nye. Treet er også dødt på venstre side men friskt og fullt av blader på den høyre.

Deretter har malt begge sidene parallelle, hvor en scene på den ene siden korresponderer med den andre. Helt til venstre i midten vises Adam og Eva som ved å bli fristet av slangen bringer hele menneskeheten i synd, derav teksten "synd" (peccatum). På motsatt side vises Jesus med disiplene med teksten «Agnus Dei» (Guds lam). Øverst til venstre ser vi Moses som mottar loven (Lex), på den andre siden ser vi Maria motta nåden (Gratia) i form av Jesusbarnet. Vi ser også kobberslangen fra 4. Mosebok 21: 6-9 på venstre side med påskriften og Jesus på korset til venstre. Nederst til venstre ser vi et skjellett i en kirste, med ordet "død" (mors), til høyre har Jesus stått opp fra graven med påskriften "vår seier" (victoria nostra).

I sentrum er det tre personer, en naken mann som representerer menneskeheten ("homo"), til venstre for ham profeten Jesaja som peker mot jesusbarnet og til høyre døperen Johannes som peker på den voksne Jesus. Dette henviser til et vers fra Jesaja som kristne hevder profeterer at Jesus skal bli født. Dette er igjen en oppgave som bør gjennomgås i grupper, og det bør også åpnes for å bruke internett for å oversette teksten til norsk. De må deretter finne ut hvem som er avbildet og hvilke hendelser fra Bibelen som er avbildet, dersom det er mulig å finne ut. Elevene kan gjennomgå den pre-ikoniske og den ikoniske beskrivelsen for seg selv, men det er mulig de vil ha problem med den tredje fasen, den ikoniske fortolkningen. Læreren kan her dele tavlen i to og stille opp de to hendelsene som er kontrastert.

Den gamle pakt - Den nye pakt

  • Adam og Eva faller i synd I (1. Mos 3) - Jesus kommer til jorden for å frelse verden.
  • Moses mottar loven - Maria mottar nåden
  • I ørkenen ble alle som så på kobberslangen friske fra sykdommen- Alle som tror at Jesus døde for deres synder blir fri fra synd.
  • I den gamle pakt var det bare død - Jesus seirer over døden
  • Profeten Jesaja (7:14) profeterer om en ung kvinne som skal føde en sønn - Johannes preker om Jesus (Johannes 1:29)

Dette kan igjen brukes i plenum, men dersom elevene tidligere har fått en innføring i ikonografi,
kan dette utmerket gjennomføres i grupper. Elevene deles da inn i grupper på tre og man gir dem link til bildet på internett.

1. Første oppgaven blir å gjennomgå analysere bildet og de kan svare på følgende spørsmål:
a.Hva ser de på bildet?
b. Hvor mange personer er på bildet?
c. Hva sier teksten?
d. Hvordan er bildet bygget opp?
2. Deretter kan de beskrive selve bildet ikonografisk.
a. Hvem er avbildet?
b. Hvilken rolle spiller de i kristendommen?
c. Hvem peker de forskjellige personene på?
d. Hvordan er de forskjellige motivene kontrastert?

Den tredje fasen, den ikonografiske fortolkningen bør gjennomgås i plenum. Her bør man for det første påpeke at dette er et protestantisk bilde. Samtidig bør en forklare begrunnelsen for
symmetrien. Kristne lærer at synden kom til menneskeheten gjennom Adam og Evas synd, men at Jesus var den som kom til Jorden for menneskers skyld. På samme måten fikk Moses loven for å gi jødene kjennskap til loven mens Jesus kom for å oppfylle loven (Matt. 5. 17). Slangen i ørkenen ga menneskene frihet fra sykdom, mens Jesu død ga mennesker frihet fra synd og død. Skjellettet representerer døden som var kommet inn i verden på grunn av synden, mens Jesu oppstandelse representerer seieren over døden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

De lettkrenkede - og hvorfor du skal ignorere dem

Vi har lagt bak oss en juletid hvor en professor klaget på "hvit jul" og en mor reagerte på "Er det noen snille barn her"...

Populære innlegg