fredag 11. januar 2013

Assosiasjonsoppgave i historie - Imperialismen


Jeg har tidligere lagt ut undervisningsopplegg i religionsfaget, men dette er ikke mitt eneste fag, jeg underviser også i historie. Dette er ett av de oppleggene jeg har moderert fra ett jeg lærte av Roland Nolet ved Høyskolen i Østfold. 

Jeg bruker her imperialismens tidsalder som ett eksempel, men det kan også benyttes til å undervise i andre tema, eksempelvis fremveksten av de totalitære ideologier.

Før en går i gang med dette bør en ha gjennomgått temaet skikkelig, elevene bør ha lest kapittelet og de bør ha svart på spørsmålene som står i boken. Denne oppgaven vil ikke gi dem så mye nye kunnskaper, men den vil hjelpe elevene å organisere denne kunnskapen og forstå prinsippet om årsak og virkning.

Oppgaven er en prosjektoppgave og kan gjennomføres på to skoletimer. Jeg anbefaler læreren å ta inn ark nr 2 og se gjennom dette før gjennomgangen. Samtidig anbefaler jeg at arkene skrives ut i A3, ikke i A4.

Assosiasjonsoppgave i Historie

Del klassen inn i grupper på tre eller fire og del ut ark 1.
Gi dem tjue minutter til å fylle det ut med mest mulig opplysninger, hvor alle hjelpemidler er tillatt, dvs både bøker og internett. Opplys om at arket ikke skal inn, det er kun et eget hjelpemiddel som de skal bruke i andre del av oppgaven.

Deretter ber du dem lukke PC og bok, og deler ut ark 2. Det eneste hjelpemiddelet de nå får bruke er arket de nettopp fylte ut.

Oppgaven går ut på å sette piler fra ett ord til ett annet. Hva førte til hva? Førte overproduksjon til behov for nye markeder, som igjen førte til imperialisme? I så fall lager man en pil fra det første til det andre før en setter en pil inn til sentrum. Be elevene finne flest mulig slike forbindelser, og si at lengre «veier» belønnes.

I slutten av timen tas arket inn, og velg så ut enkelte forklaringer fra elevene. Be dem forklare hvorfor overproduksjon førte til nye markeder, be dem forklare forbindelsen mellom den britiske erobringen av Egypt og Berlinkonferansen. Be dem utdype hvilken rolle et svekket ottomansk rike spilte i kampen om Afrika.

Det kan gjennomføres som en konkurranse, man kan gi ett poeng for hver pil, og fem poeng for lengste årsaksrekke, men da er det viktig å trekke fra to poeng for hver forbindelse som elevene ikke kan forsvare. Dette er for å hindre at ikke elevene setter for mange piler kun for å vinne.

Dersom en ønsker å bruke samme opplegg for de totalitære ideologiene, bytter en bare ut ordene i skjemaene med de som er nevnt nedenfor. Bruk gjerne Excel og skriv ut uten rutenett.

Russisk tap mot Japan 1904-1905 – Ølhallkuppet - Russisk grunnlov - Hitler medlem i NDSAP - Italia blir fascistisk stat - Hitler blir dømt til fengselstraff - Konspirasjonsteorier om jøder - Opprør i St.Petersburg - Riksdagen brenner - Russland inngår fredsavtale med Tyskland  - Dolkestøtlegenden - Planøkonomi - Tsaren enevoldshersker - Min Kamp - Sions Vise Protokoller - Første verdenskrig - Brest Litovsk-avtalen- Nasjonalisme - Versaillestraktaten - Russisk Borgerkrig - Lenin reiser til Russland – Stalinisme - Lenin Dør - Motstand mot tsardømmet - Teorier om rasekamp - Tsarfamilien myrdes - Marsjen mot Roma - Anti- Semittisme - Tyskland får hovedskyld for første Verdenskrig - Rasputin redder tronarvingen og blir tsarfamiliens fortrolige - Teorier om klassekamp – Weimarrepublikken - Svake regjeringer i Italia - Dannelsen av det italienske fascistpartiet - Stalin utkonkurrerer rivalene og blir enehersker - Dannelsen av midlertidig regjering i Russland - Februarrevolusjonen – Oktoberkuppet - Fascistisk maktovertakelse - Tyskland må betale store krigserstatninger - Tyskland må bære hovedansvaret for krigen - Svake demokratier

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

De lettkrenkede - og hvorfor du skal ignorere dem

Vi har lagt bak oss en juletid hvor en professor klaget på "hvit jul" og en mor reagerte på "Er det noen snille barn her"...

Populære innlegg