søndag 28. juni 2015

Rand Paul - Taking a stand

Da jeg leste Mike Huckabees bok God, Guns, Grit and Gravy så jeg for meg den typiske leser av den boken. Dette var en mann, middelaldrende, fast kirkegjenger fra de rurale strøk i sørstatene som drømte om femtitallet. Han har ikke tilbrakt flere år på skolen enn strengt nødvendig, og han er en stolt over landet sitt.

Nå jeg leser hans partifelle Rand Pauls bok Taking a Stand ser jeg for meg en helt annen person. Dette er en ung, utdannet libertarianer, en som er intellektuell og stolt av det, og som ikke kan plasseres i den tradisjonelle dikotomien konservativ/liberal.

Ikke ulikt forfatteren.


Rand Paul fremstår som langt mer intellektuell enn Mike Huckabee. Han forteller at han elsker romanene til Hemingway og Dostojevskij, og der den tidligere guvernøren siterer Hank Williams trekker Paul frem utsagn fra hans fars favorittøkonomer, østerrikerne von Mises, Hayek og Schumpeter.

Boken begynner som en biografi, han forteller om sin oppvekst, om hvordan det var å ha en politiker til far og om sin gryende politiske interesse. Han forteller om tiden på medisinstudiet, møtet med sin kommende kone og veien frem til seieren i senatsvalget i 2011.

Paul presenterer seg som en som ikke har problemer med å samarbeide med noen, verken de er liberale eller konservative. Han innrømmer også at han ikke alltid er enig med eget parti.
I've sided with Democrats on civil liberties, and I've sided with repulicans on economic liberties. I've sided with Independents on reforming our criminal justice system. (s. 9)

Paul sparker både mot demokrater og republikanere og om sitt eget parti har han følgende å si:
I believe the GOP brand is broken, that many young people won´t even consider voting for or becoming a Republican. It´s time for change, and the first part of changing is admitting your mistakes. (s. 8)
Paul er ingen tilhenger av obamacare, noe som han ser på som kostbart og lite effektivt. Løsningen hans er også det vi trygt kan kalle på den libertarianske siden:
There is a better option than what we have now. Free up prices. Legalize and expand tax-free health savings accounts. Allow a marketplace of freely fluctuating prices for everyone. The consequences will startle you. The beauty of capitalism is that it distrubutes the greatest amount of goods at the cheepest price. Instead of socializing medicine, why not the engine capitalism distribute health care - it's what we do best.
Så hva med de som faller utenfor? Rand Paul har en løsning for dem. Ved å innføre kapitalisme i helsevesenet vil man frigjøre så mange midler at man har råd til å hjelpe de fattigste. Nå skal jeg ikke påstå at jeg kjøper argumentasjonen, og som med Huckabee og våpen, mine lesere har allerede gjort det for meg.

Rand Paul har også markert seg som sterkt kritisk til NSAs aktiviteter og bokens tittel spiller også på den 13 timer lange filibustertalen han holdt i Senatet 6.mars 2013. Han forteller i boken om sin kamp for retten til et privatliv mot unødig overvåkning, som også er en kamp for minoriteters rettigheter. Blant annet hadde J. Edgar Hoover beordret overvåkning av både Black Panthers og Martin Luther King. Sistnevnte hadde de også sendt lydopptak av ham sammen med elskerinnen for å få ham til å stoppe å agitere for svartes rettigheter. Dette tok han også opp med justisminister Eric Holder:
I told him [Eric Holder] I was dissapointed that our first African American president wasn't more symphatetic to the potential for abuse in domestic surveillence.
Han er også en som har gått hardt ut mot unødig politivold, politivold som ofte rammer svarte.
A recent report released by the DOJ accused Ferguson cops of unfairly targeting African American with traffic stops and excessive force. According to statistics compiled by the Ferguson PD, black drivers were twice as likely as whites to be stopped.
Han er heller ingen tilhenger at overskuddsmateriale fra militæret havner i politiets hender.
The military imagery out of Ferguson and other American towns is not an affront to the local citizens but a worldwide embarrassment for the United States. How can we pretend to be a country of constititional law when we allow tanks to roll over our constitution?
I politispørsmål er han definitivt en liberaler. Han er uhyre skeptisk til "civil forfeiture", som gir politiet rett til å konfiskere penger uten at du har noen som helst sjanser for å få dem igjen. (Hvis du lurer på hva det er, sjekk John Olivers reportasje om temaet) Han er også sterk tilhenger av å forandre lover som fratar tidligere straffede stemmeretten og tvinger dem å oppgi til potensielle arbeidsgivere at de er tidligere straffedømte.

 Både Paul og Huckabee er opptatt av "government overreach", men der sistnevnte hevder at dette innskrenker friheten til den tradisjonelle kristne sørstatsfamilien i "Bubbaville" er offeret i Pauls bok den vanlige amerikaner og ikke minst, minoriteter. Huckabee nevner ikke med et ord problemene som svarte kan oppleve i dagens USA, dette er noe Rand Paul tar opp ved flere anledninger. Muligens har han også forstått noe som Huckabee ikke har, at republikanerne vil ikke vinne valg uten minoriteter. Et tema som Huckabee brukte mye plass på, våpen og andre grunnlovstillegg, nevner nesten ikke Paul i hele tatt. Han skriver heller ikke så mye at ekteskapet må være mellom en mann og kvinne. Til en viss grad kan man si at Huckabee ser bakover, Paul fremover.

Begge tar også opp undertrykking av kristne, men de ser ut til å være sterkt uenige om hvem som ofrene. For Huckabee blir troendes frihet i USA angrepet, for Paul er det midtøstens kristne som får unngjelde. Paul skal ha ros for at han ikke spiller på den tradisjonelle paranoiaen som er utbredt i enkelte kristenkonservative kretser og trekker frem virkelige ofre.

Men selv om han angriper muslimske regimers forfølgelse av kristne har han ingen problemer med å hylle deres tidligere innovasjon og fremskrittstrang.
Muslims paved way for Europe's renaissance and Enlightenment. They invented or helped develop magnetic compass,  coffee, zoology, eyeglasses, the technique of inoculation, the crankshaft (perhaps the biggest mechanical advancedment after the wheel), and if not the fiddle, the great-grandfather of violin, the rehab. Islam was known for it recoursefulness and its art.
Dette kontrasterer ham med mange av dagens islamske samfunn, som skaper terrorisme og undertrykker annerledestroende. Islam må selv bekjempe sine radikale elementer, hevder han.

Som sin far er heller ikke Rand Paul for unødige militære intervensjoner. Han hevder han ville ha stemt imot Irak-krigen om han hadde sittet i senatet da, og han ser det ikke som USAs plikt å leke verdenspoliti. Han støtter også Obamas oppmykning av forholdet til Cuba, dette i kontrast til svært mange av sine partifeller. Imidlertid får også dagens administrasjon på pukkelen av Paul, da spesielt Hillary Clinton etter angrepet på ambassaden i Benghazi i 2012. Hillary har mye å svare for, hevder han, og hadde han vært president ville hun blitt avsatt der og da.

Det siste kapittelet tar opp miljøvern, et tema Paul mener må være et konservativ kampsak:
The GOP I see will take a backseatt to no one in defending the environment. The New GOP isn't going to let the left mischaracterize us. In fact, the case can be made that the New GOP [...] cares as much or more for the environment than any professed environmental activist.
Han legger også til at:
to make it sustainable we  must look for ways to make it profitable.
Libertarianismen kommer altså til uttrykk også i miljøvern, det skal være lønnsomt å redde jorden. Rand Paul ønsker å reformere GOP, og jeg må si at dette er et viktig steg i riktig retning, et sted Huckabee ikke er villig til å ta, som foretrekker å håne Al Gore og andre miljøkjemper. I benekte klimaendringene er ingen fornuftig strategi for et seriøst parti, selvsagt kan man diskutere om veien dit er libertariansk (hint: det er den ikke), men Paul skal uansett få skryt for å ta opp temaet.

Alt i alt må jeg si jeg likte denne boken bedre enn God, Guns, blant annet fordi den tok opp tema som jeg også er interessert i. Det er viktig at republikanere er opptatt av overvåkning, av politivold mot svarte, av å ikke bombe hver muslimsk stat tilbake til steinalderen. En professor i politisk filosofi påpekte engang at libertarianere som oftest er svært intelligente, og det gjelder på alle måter Rand Paul. Det betyr selvsagt ikke at hans libertarianske filosofi vil være det rette for USA, men hans kamp for borgerrettighetene i USA er noe de fleste av oss kan støtte.

Så er spørsmålet, kan Rand Paul vinne nominasjonen, og eventuelt beseire den demokratiske motkandidaten? Svaret er ja, selv om han per dags dato ikke er favoritten. De siste meningsmålingene gir ham 8-9%, og han er kanskje en outsider som kan utfordre de tre som har ligget på topp lenge, Bush, Walker og Rubio. Men om han skulle vinne nominasjonen tror jeg at han ville vært en formidabel utfordrer til Hillary, blant annet fordi hun har vært medlem av den administrasjonen som har drevet en enorm overvåkning av egne borgere. Det som taler imot at han blir valgt er at han ikke er en tradisjonell konservativ, og det er ikke sikkert at de republikanske velgerne ønsker seg en libertarianer som kandidat.

For velgere som har både Bush og Obama i halsen kan han fremstå som et positivt alternativ, men per dags dato vil vi ikke få et svar på det før det nærmer seg primærvalgene.


Neste bok: Carly Fiorina - Rising to the Challenge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg