lørdag 16. januar 2016

Noen vanlige feil hos elever som lærer engelsk

Jeg har hatt noen klasser i engelsk på ungdomsskolen, og har sett en og annen feil på innleveringer. Mange av feilene går igjen, så jeg tenkte at jeg kunne gi norske elever noen tips. Hvis dette sitter bør du kunne hoppe opp en karakter.


Whit 

Av en eller annen merkelig grunn har mange norske elever fått det for seg at ordet with skrives whit.
Det korrekte er with. Bare pugg, går du på ungdomsskolen er sjansen stor for at du skriver dette feil.


Then/than

Than er sammenligning. 

He is bigger than me. She is smarter than John.

Then er et ord vi bruker når for eksempel to handlinger skjer etter hverandre.
First I took a shower, then I ate breakfast.

Alternativt kan det brukes som i "dersom - så"
 If you want to study abroad, then you'll need to do your homework.


Who/which

De som oppfant det norske språket var smarte, de innså at man bare trengte ett ord som, der engelskmennene trenger to (eller tre, men det må vi ta en annen gang).

Who bruker vi når vi snakker om mennesker, which når vi snakker om ting, dyr og hendelser.

The man, who knocked on my door....

The day, which I will remember for the rest of my life.


Know/now

To know er å vite.
Now er nå.


Won't/ want

Won’t: vil ikke      It won’t work
Want: ønske      I want to eat ice cream

Forskjellen på the dogs og the dog's

Apostrof betyr at noe tilhører noe annet, ikke apostrof betyr flertall.

The dog’s – hundens
The dogs - hundene


Was/were

I was
You were
He was
She was
It was
------------
We were
You were
They were

You og flertall er altså were,


It's og its

It's er "det er" It's raining
Its er "dens" The dog is wagging its tail


John and Mary is eller are?

Dette er en veldig forståelig feil hos elever, og det kommer trolig av at "John is" og "Mary is" høres veldig naturlig ut. Imidlertid er dette flertall, og når det er flertall er det are.


Peoples

Vi bruker person når vi snakker om en person, people når vi snakker om flere. Peoples bruker vi når vi snakker om flere folkegrupper, ikke om to eller flere personer. 


Uttale av -ed

Mange verb, blant annet i fortid slutter på -ed, men de uttales ikke alltid som de skrives. Siste -e- sløyfes i uttale, noe som også fører til at mange skriver feil. Enkelte skriver playd i stedet for played. Likevel uttales det /playd/.


Stay/ live

Stay betyr å bo for en kortere tid- I stayed at a hotel.
Live betyr å bo over lengre tid. I live in a brown house.


Verb etter utsagn

På norsk skriver man: "Jeg heter Per", sa han.
På engelsk skriver man "My name is Per", he said.

På engelsk kommer verbet til slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

De lettkrenkede - og hvorfor du skal ignorere dem

Vi har lagt bak oss en juletid hvor en professor klaget på "hvit jul" og en mor reagerte på "Er det noen snille barn her"...

Populære innlegg