tirsdag 2. september 2014

SIAN, absolutt ikke høyreekstreme!

La oss gjøre noe helt klar, her, SIAN er ikke høyreekstremister. De er IKKE høyreekstremister.

Så når PST-sjefen går ut og advarer mot høyreekstreme gjelder dette selvsagt ikke SIAN. La dette være helt klart. Nylig ble denne nyhetsartikkelen delt i SIANs gruppe (kommentaren til artikkelen ble relativt lang, derfor deler jeg kun slutten av den.)


Der sier PST-sjefen følgende:
– Det er et høyreekstremt miljø i Norge som kjennetegnes av et islamfiendtlig verdensbilde. Miljøet består av løse nettverk, med noen mer eller mindre ekstreme enkeltpersoner og uten klare lederskikkelser. Men dette kan fort endre seg. Særlig kan en voldsaksjon fra ekstreme islamister i Norge bidra til en mobilisering av norske høyreekstremister, sier Bjørnland.
Enkeltpersoner
En annen utfordring er at enkeltpersoner kan være knyttet til miljøet uten at sikkerhetstjenesten fanger dem opp:
– Selve miljøet fremstår som mindre handlingsorientert enn det ekstreme islamistiske miljøet. Men det er viktig å være klar over at enkeltindivider kan ha kapasitet og vilje til å utføre en ekstrem handling, uten at vi har fanget det opp, sier Bjørnland.

Noe slikt kan da umulig være kontroversielt for SIAN. Tross alt er de ikke høyreekstreme, men vi har jo eksempler på høyreekstreme som har tatt til våpen, spesielt for tre år siden.

Så hva er reaksjonene? Jeg er glad du spør:Altså, SIAN er ikke ekstreme, men de reagerer likevel, som om det var dem hun kritiserte. Merkelig. Men kanskje de ikke er høyreekstreme, kanskje de bare misforstod? La oss se litt lenger ned i tråden:

ogogTakk for at du forteller det. Jeg liker at du gjør omverden oppmerksom på at du planlegger å holde en lav profil.

Så er det jo greit å avslutte dette med litt kvinnehat.Hun er bdd? Mente du dette? Eller prøvde du (og feilet) å skrive "blond"?

Til slutt, lurer dere kjære sianister på hvorfor jeg sladdet navnene deres? Det er rett og slett fordi dere er høyreekstreme, og da må man passe seg litt. Jeg kommer til å følge med på tråden, og dersom den ikke er fjernet innen rimelig tid er det bare å anta at dette er holdninger som SIAN vil være bekjent med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar