tirsdag 7. januar 2014

Nytt spill - Bastion

For noen dager siden kom jeg plutselig på en ide til et brettspill. Etter endel testing, prøving og feiling, retting av regler, ny spilling osv, osv  følte jeg for at jeg ville dele det med dere. Målgruppen er spillere som liker strategispill. Om du har tips og forslag til forbedringer tar jeg gjerne imot dem i kommentarfeltet.

Dersom du ønsker å teste dette trenger du å gjøre følgende:

  1. Skriv ut brettet og de fem kommandokortene som du ser rett nedenfor her.
  2. Skaff til veie åtte brikker, fire i en farge og fire i en annen.
  3. Lær reglene som står nedenfor.

Brettet
Kommandokortene

:

Regler

  1. Målet med spillet er å plassere en av dine brikker på motstanderens målfelt eller å slå ut alle motstanderens brikker. Dersom du begynner på gult felt skal du forsøke å plassere en av dine brikker på det blå feltet.
  2. Brikkene kan flyttes på fem forskjellige måter, og det er din motspiller som bestemmer hvordan du kan flytte. Motspilleren gir deg ett av kortene, og du kan da enten velge å flytte i henhold til dette kortet, alternativt kan du velge å passe.
  3. Brikkene stiles opp hver sin side av brettet med en brikke på det gule/blå feltet, deretter en brikke på alle de omsluttende svarte feltene.
  4. Gul spiller gir blå spiller ett av kommandokortene. Blå spiller velger da å flytte en av sin brikker eller å passe. Deretter velger blå spiller ett av de fire kommandokortene som gis til gul spiller. Gul spiller flytter eller passer og velger ett av de tre resterende kortene som gis til blå spiller. Slik fortsetter det til alle fem kort er delt ut. Da legges alle kortene ut på bordet igjen og blå spiller kan velge mellom alle fem kortene, hvorpå ett av kortene gis til gul spiller.

Andre regler

  • Dette kortet gjør at brikken kan flytte som en springer i sjakk, med to unntak. Det er TRE steg i stedet for to, og det er forbudt å flytte bakover. På samme måte som en springer kan du med dette trekket hoppe.
  • De halve feltene bak mål og på ytterkantene er fullverdige felt og kan benyttes som alle andre felter på brettet.
  • Med dette kortet flytter man to felt fremover på skrå, MED MINDRE 1) du slår ut en motspiller på første feltet du kommer til, eller 2) du kommer til slutten på brettet, 3) din egen brikke er på det andre feltet. I alle andre tilfeller MÅ du flytte to felter.

Det var spillet mitt. Jeg har gitt det navnet Bastion som takk for hjelpen til den første som ville prøvespille alfautgaven, Sebastian.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar