søndag 21. juli 2013

Den perfekte Gud versus den lovpriste Gud

Jeg har hørt på mange debatter om mellom kristne og ateister og ett av argumentene som går igjen fra de troendes side er at ateister mangler absolutte moralske standarder. Vi kan ikke peke på en absolutt autoritet som viser at grusomme handlinger. Mitt svar er imidlertid, det kan heller ikke de religiøse.

Når det argumenteres for absolutte moralske verdier er det ofte enkelte ting som trekkes frem som vi bare vet er galt. Massedrap er en av dem. Slaveri er en annen. Vi vet det er galt og det trenger ingen begrunnelse.

La oss forholde oss til to Guder, delvis inspirert av Platons ideverden. Det finnes en perfekt gud, og det finnes mange representasjoner av gud, Jahve, Allah, Krishna eller andre guder. La oss for enkelhelts skyld kalle den perfekte Guden for Theos, for å skille den fra de andre gudene. Theos er prosjekt av reflekterte mennesker, den er en forestilling om hvordan Gud BURDE være, uavhengig av hva de hellige skriftene forteller om vedkommende.

Denne Theos har ikke etterlatt seg noen skrifter, men vi kan til en viss grad få et innblikk i dens moralske kodeks ved å studere den menneskelige konsensus, eller rettere sagt, reflekterte menneskers konsensus. Vi utelater Osama Bin Laden og Fred Phelps i denne sammenhengen. Theos er et resultat av vår moralske arv, av det vi anser som selvinnlysende. Etikken til Theos forandrer seg også etterhvert som samfunnet utvikler seg, Theos for 200 år siden er forskjellig fra Theos i dag.

Theos
  • er motstander av slaveri.
  • er mot massedrap, han er ikke nødvendigvis imot en rettferdig krig, men den tapende part skal behandles med respekt. En soldat som har overgitt seg skal aldri henrettes.
  • er motstander av voldtekt.
  • er enten imot eller for ekteskap mellom samkjønnede, men er en sterk motstander av vold eller fordømmelse av homofile eller lesbiske. Uansett om de får gifte seg eller ikke, de skal få gå arm i arm på gaten uten at noen banker dem opp.
  • er tilhenger av likestilling. Det kan hende at han ikke tillater kvinnelige prester, men det er ikke noe galt i at kvinner deltar i samfunnslivet. Samtidig er Theos sterkt imot vold i ekteskapet.
  • er sterk tilhenger av demokrati.
  • er motstander av tvangsekteskap.
Den reflekterte person vil ikke behøve å konsultere sine hellige skriverier for å finne ut hva som er korrekte svaret i forhold til slaveri eller massedrap, vedkommende vet at dette er galt. Uansett hva Bibelens Gud sier, så vil etikken til Den Perfekte Gud, Theos overstyre denne. At Paulus returnerer en rømt slave uten å engang be om vedkommendes frihet (Filemons Brev) er i konflikt med medlemmene av undergrunnsjernbanen i USA før borgerkrigen, det nettverket som hjalp rømte slaver å komme seg til Canada. Likevel må vi igjen vurdere Jahves etikk i lys av Theos, og da overstyrer igjen sistnevnte jødenes og de kristnes Gud. Om det hadde stått i Bibelen at slaveri var et gode ville dette på en eller annen måte blitt omtolket til å bety at slaveri er et onde.

Teister er selvsagt av den oppfatningen at den perfekte Gud, Theos, er representert ved den som er gjenstand for deres tilbedelse, og det blir alltid gjort forsøk på å utligne forskjellene mellom disse to gudene. Bibelens Gud er selvsagt imot slaveri, voldtekt eller massedrap. Allah er imot kvinneundertrykkelse, og selvsagt ønsker Jesus at du skal reise hjem og begrave din døde far. Om det skulle vise seg at denne guden kan gi inntrykk av at han har ment noe annet, da kommer fortolkningene inn. Da kommer teologene løpende og snart har de overbevist deg om at ikke bare var guden deres en sterk motstander av massedrap/ slaveri/ kvinneundertrykkelse, men han var også en pådriver for å bukt med dette.

Den perfekte guden, den ideelle Guden finnes ikke i noen tekst, men hver dag kjemper kristne, muslimer og jøder med beskrive sin gud som den guden vi alle har blitt enige om er den rette, Theos. Hvordan skal vi få vår Gud til å være like reflektert og opplyst som den gjennomsnittlige nordmann?

Men da kan en jo like gjerne spørre om hvorfor vi ikke i stedet lytter til det reflekterte og opplyste mennesket i stedet for noen Gud?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

De lettkrenkede - og hvorfor du skal ignorere dem

Vi har lagt bak oss en juletid hvor en professor klaget på "hvit jul" og en mor reagerte på "Er det noen snille barn her"...

Populære innlegg