tirsdag 28. april 2015

6 eksempler på hvordan du kan være kompis i trafikken

Når jeg skriver dette er det med litt opparbeidet irritasjon over mine medtrafikkanter. Det er mange som ser på forkjørsretten sin som en plikt, noe som de nødt til å holde på. Slik er selvsagt ikke tilfelle, i mange tilfeller er kan du gjøre en stor innsats for å hjelpe til i trafikken.

Du ser en som skal inn på veien eller skifte fil. Det første du bør tenke på etter at du har registrert at du har forkjørsrett bør du stille deg spørsmålet, er det mulig å hjelpe vedkommende?

Vi bør alle ha et mål, det er at folk skal bruke minst mulig tid i trafikken. Ikke bare er det er miljøvennlig, det fører også til at folk får bedre tid til sine barn hjemme, og det kollektive stressnivået reduseres også. 

Da jeg var yngre samlet jeg en gang inn til et bistandsprosjekt, og det som gjorde dette ekstra motiverende var at Norad ga fire kroner for hver krone vi samlet inn. Fikk vi inn hundre kroner ble det altså fem hundre til prosjektet.

Det samme gjelder i trafikken. Vil du donere noen sekunder til et annet menneske for at de skal få et minutt mer tid med barna hjemme? Vil du donere noen få sekunder for at den kollektive arbeidsstyrken i Norge skal jobbe ett minutt lenger? Hvis du ikke vil, kan du slutte å lese nå, denne posten er ikke for deg. Derimot, om du ønsker å hjelpe dine medmennesker i trafikken, les videre.

Du kommer en bil som har vikeplikt for deg.

EKSEMPEL A


Det første du da bør se etter om du trenger å hjelpe. Sjekk bakspeilet. Er det trafikk bak? Er det ingen biler i speilet trenger du ikke gjøre noe annet enn å kjøre. I så fall kommer bilen inn snart uansett. Hold på forkjørsretten, det er også det den andre bilisten regner med at du kommer til å gjøre.


Som du ser av bildet er det ingen andre biler i nærheten og etter at du har passert er bilen på veien.
EKSEMPEL B

Det andre du må sjekke er om du kan hjelpe. Jeg har sett tilstrekkelige eksempler på folk som skal hjelpe meg inn i trafikken uten å se hele trafikkbilder. I eksempel B er det absolutt ingen mulighet til å hjelpe, siden det kommer folk i andre retningen. Om en bil i andre retningen stopper opp, er det selvsagt en mulighet, men så lenge det ikke skjer er det best å kjøre.

Men så er det andre eksempler hvor det kan være fornuftig å gi opp forkjørsretten.

EKSEMPEL C

Det er en luke mellom din bil og bilen foran, Ikke nok til å slippe noen inn, bare nesten. Om du bremser lett tidlig vil du kunne slippe inn bilen. Hvis du ikke gjør det kan bilen bli tvunget til å stå der lenge. Ved å donere bort noen få sekunder gir du den andre et minutt.
Du gir: 1-5 sekunder.
De får: flere minutterEKSEMPEL D

Så langt ganske greit, men så kommer vi til bilde D. Her ser vi en som må krysse motgående felt. Du kommer i motsatt retning og det er endel biler bak deg. Problemet her er at det er mange biler som blir forsinket om den fremste bilen ikke får krysset feltet. Alle de andre bilene som skal videre må også stoppe opp. Dersom du gir noen få sekunder vil det koste deg (og muligens bilen bak) lite, men det kan være snakk om flere minutter for bilene i motgående kjørefelt.

Jeg har sett dette eksempelet ofte, En slik kø kan vokse seg kjempelang bare fordi det ikke er noen som er villig til å bremse noen sekunder.

Du gir: 1-5 sekunder
De får: 5-10 minutter


EKSEMPEL E

Så ett eksempel jeg har irritert meg over ofte, rett og slett fordi det ikke koster noe å bremse litt. En bil skal krysse veien, og i motgående felt er det kø. Uansett hvor fort du kjører, du kommer ikke frem raskere. Det er da det kan være på sin plass å slippe inn noen som skal andre veien.  På bildet koster det deg ingenting å være kompis.

Du gir: 0 sekunder
De får: (hvis det tar lang tid før køen løser seg opp) mange minutter


EKSEMPEL F


Eksempel F er også en situasjon hvor det kan være fornuftig å bremse. Grunnen er åpenbar, en buss kan transportere et titalls potensielle bilister. Er hvert sete opptatt vil en ett minutts venting medføre førti minutter lenger på veien. Og kommer bussen alltid for sent vil det medføre at færre vil ta den. Ønsker du å sitte lenge i kø om morgenen er det smarteste du gjør å la bussen vente.

Du gir: 1-5 sekunder
De får: 30 minutter til 2 timer


Hvis du er kompis i trafikken vinner vi alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar