tirsdag 9. desember 2014

Hyllest til fornuftens fanebærer - Paul Joakim Sandøy

Hvis du lurer på hva listen over fornuftens fanebærere går ut på, klikk her.
Hvis du vil se de andre på listen, klikk her.
Hvis du vet om en som må på listen, send meg en melding her.


(Faksimile: NRK)
Jeg har i stor grad forsøkt å gjøre denne listen apolitisk, og jeg vet at mange av mine faste lesere kan tenkes å ha et litt anstrengt forhold til tenketanken Civita. Legg det bort en liten stund, tenketanken har produsert en av de viktigste rapportene i år, skrevet at Paul Joakim Sandøy.

Bak fanen som denne fornuftens forkjemper har heist er det ikke vanskelig å stille seg, spesielt ikke når man ser hvilke gode forslag han fremmer:

Forby leger å tilby udokumentert alternativ behandling.
 En slik lovendring vil først og fremst tre inn når en lege samtidig tilbyr behandling som direkte avviser eller står i strid med medisinsk behandling. En slik lov vil i praksis si: Du kan ikke både være lege og homøopat. Du kan gjerne være lege. Du kan gjerne være homøopat. Men du kan ikke utøve begge retninger samtidig. 

Ikke subsidier alternativbehandlere med momsfritak
I praksis fungerer momsfritaket som en gulrot inn i registerordningen også for behandlere som ikke er medlem av utøverorganisasjoner som stiller tilstrekkelig strenge krav til sine egne medlemmer, og dermed bidrar momsfritaket til å svekke hele registerordningen.
Fjern homeopati fra apotek
 Det at homøopatiske midler utelukkende selges på apoteket er egnet til å gi et inntrykk av at de har en faktisk effekt. Dette forstyrrer igjen bildet for den ansvarlige pasientens valgfrihet. Å tillate salg av homøopatiske remedier på vanlige butikker vil gjøre remediene mer tilgjengelige, men vil samtidig fjerne legitimeringen som det eksklusive apoteksalget gir.
Bare tillat refusjon av kiropraktorbehandling så lenge denne gjelder ryggplager
Særlig merkverdig er det at kiropraktorer har sykmeldingsrett, mens for eksempel psykologer ikke har det. Dette kan være et uttrykk for at somatiske lidelser har en høyere status i samfunnet enn psykiske lidelser, men det er i hvert fall ikke vitenskapen som begrunner dette. Basert på vitenskapelige kriterier burde det antagelig heller være motsatt.
Endre eller legg ned NIFAB/NAFKAM
 Dersom NAFKAMs oppdrag har vært å finne bevis for ulike alternative behandlingers effekt, har de ikke lyktes. På 13 år har de ennå ikke levert forskning som dokumenterer effekt av noen alternativ behandling som ikke kan forklares med placebo-effekten. Dersom man legger en viktig forskningssetning til grunn, at ”ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis”, er de enda lenger unna å oppnå dette formålet.

Personlig kjenner jeg ikke til Paul Joakim så godt, men etter denne utmerkede rapporten er jeg overbevist om at det vil være spennende å se hva kan vil levere i fremtiden. Vi krysser også fingrene for at politikerne vil sette denne rapporten på leselisten i juleferien.

Vi er takknemlige for den innsatsen du har gjort for å vitenskapen, skolemedisinen og fornuften.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Å sende epost til Human- Etisk Forbund

 Jeg har tidligere vært aktiv i Human- Etisk Forbund, både sittet i styre i lokallag og vært instruktør for humanistisk konfirmasjon. Jeg ha...

Populære innlegg