tirsdag 24. april 2018

Humanisme - kortspill

Jeg utviklet nylig et kortspill til bruk i humanistisk konfirmasjon. Kortene og reglene finner du her.

Humanisme kortspill
4-5 spillere pr kortbunke.Del ut 7 kort til hver elev. Legg ut de tre store kortene i midten.


  1. Den første spilleren legger ut et kort under ett av kortene som ligger under. Teksten som står øverst må passe med teksten under. Et flertall av de andre spillerne må akseptere dette. For eksempel, på kortet “Alle mennesker må” legger en spiller “spise is”.
  2. Hvis et flertall er uenig må spilleren trekke et nytt kort (men la kortet ligge der, det kan man diskutere etterpå).
  3. Før de legger ut kan de eventuelt kaste et kort og trekke et nytt. 
  4. Deretter fortsetter neste spiller og legger ut et kort. Fortsett slik til en av spillerne har lagt ut sitt siste kort.


Etter spillet diskuterer dere med elevene.

  • Hvorfor valgte dere slik dere gjorde?
  • Var det regler som førte til diskusjon?
  • Er det regler som alle bør følge?
  • Er det regler som bare gjelder for noen?
  • Hva kan man fortelle at andre mennesker kan gjøre og ikke gjøre?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar