onsdag 29. april 2015

Tre typer konspirasjonsteorier

Det er flere som har forsøkt å kategorisere konspirasjonsteorier i forskjellige grupper.

En mulig inndeling er i LIHOP og MIHOP, en annen er mellom partikulære konspirasjonsteorier, det vil si teorier avgrenset i tid og rom og såkalte superkonspirasjoner, som inkluderer alt, hele historien og alt vi ser rundt oss. Noen konspirasjonsteorier er knyttet til kjente personer, til organisasjoner eller til hendelser. Slik kan konspirasjonsteoriene deles inn, og jeg tenker senere å legge ut en post om arketypisk antisemittiske og antimuslimske konspirasjonsteorier og forklare forskjellene på disse.

Den inndelingen jeg ønsker å skrive om her er imidlertid en annen. Slik jeg ser det kan konspirasjonsteoriene deles inn i tre former, tertiære, sekundære og primære.


Tertiære konspirasjonsteorier

I denne gruppen finner vi de teoriene som er uuttalte, men som likevel må eksistere for å skape helhet i et syn.

I denne gruppen finner vi blant annet endel kreasjonister som hevder den andre termodynamiske lov gjør evolusjonsteorien umulig. Problemet med dette er imidlertid at fagekspertisen ikke er på lag med dem, de fleste som jobber både med nullte, første, andre og tredje termodynamiske lov ser ikke ut til å ha noen problemer med evolusjonsteorien, og det vil alltid være nærliggende å spørre om hvorfor vi skal høre på kreasjonisten og ikke på fysikerne. (Jeg har skrevet om kreasjonisme og konspirasjonsteorier her).

En naturlig konklusjon må være at fagfolket kjenner til disse innvendigene, men velger å tie. Det må være mange forskere som kjenner til sannheten, at jorden er 6000 år gammel og at evolusjonsteorien er  Dette er imidlertid en påstand som sjelden fremmes, den store vitenskapskonspirasjonen er ikke et tema som kreasjonister bruker mye tid på.  

Samtidig er det mange behandlere som tar avstand fra konspirasjonsteorier om Big Pharma, men som likevel sverger til alternative metoder. Likevel er det et problem at disse metodene verken anerkjennes av fagfolk eller myndigheter, et problem som bare kan løses ved å henvise til den store konspirasjonen. Denne konspirasjonen er likevel aldri tema.

Tertiære konspirasjonsteorier blir derfor det bindeleddet som behøves om deres syn skal bli helhetlig, men som likevel behandles som elefanten i rommet. De som tror på konspirasjonsteoriene i denne gruppen er mest sannsynlig kritisk til konspirasjonsteorier og ønsker ikke å identifiseres med de som betegnes som konspirasjonsteoretikere. Det er likevel ingen tvil om at de på en eller annen måte er nettopp det.

Sekundære konspirasjonsteorier

En sekundær konspirasjonsteori er en hypotese som blir fremmet som om en konspirasjon, men hvor konspirasjonen ikke er hovedbuskapet. Konspirasjonsteorien er et vedheng til det opprinnelige budskapet, som nissen på lasset.

Hva mener jeg med det?
Personer som tror på konspirasjonsteoriene om Big Pharma har som regel et annet budskap som de anser som viktigere. Vedkommende kan ønske å opplyse mennesker om sunt kosthold, om organisk jordbruk, om behovet for å benytte seg av "naturlige" helbredelsesmetoder.

Det samme gjelder konspirasjonsteorier om homofile som jobber utrettelig med å underminere den kristne kulturen. The Gay Agenda er igjen ikke hovedbudkapet, det er deres forståelse av den bibelske familien og ønskene om å styrke denne.

Holocaustfornektelse er i de fleste tilfeller også i denne kategorien. Å benekte holocaust er i de fleste tilfeller ikke målet per se, det er i stedet å hvitvaske nazismen eller å advare mot det de oppfatter som jødenes makt. Konspirasjonsteorien om Eurabia har også en slik sekundær karakter. Det primære fokuset er innvandringen og hatet mot muslimer spesielt, og eventuelle eurabiateorier er bare ment til å understøtte disse.

Antivaksinasjon er også en sekundær teori, hvor hovedfokuset er det de oppfatter som en "naturlig immunitet" og et sunt kosthold, og hvor konspirasjoner om vaksiner følger naturlig med deres primære syn.

De sekundære konspirasjonsteoriene er altså skapt for å tjene det primære målet.

Primære konspirasjonsteorier

Primære konspirasjonsteorier er de hypotesene hvor konspirasjonen er målet i seg selv, hvor budskapet er selve konspirasjonen.

De fleste som tror at at hemmelige organisasjoner styrer verden gjør ikke det fordi de har et produkt å selge, de gjør det fordi de tror det eksisterer hemmelige organisasjoner som styrer verden.

De fleste som tror at den amerikanske regjeringen stod bak terrorangrepet 11. september 2001 har heller ikke noen alternativ livsstil å tilby, fokuset ligger på selve angrepet og ikke på den alternative verdensordenen de ønsker å skape.

Konspirasjonsteoriene rundt månelandingen er også primære. Enkelte er av den oppfatningen at amerikanerne aldri landet på månen og at filmene fra måneoverflaten ble filmet i et studio. Disse teoriene har imidlertid intet annet mål enn å få NASA til å innrømme fusket. Konspirasjonsteorien tjener ingen andre mål enn å avsløre konspirasjonen.

Det vil selvsagt alltid være glidende overganger mellom primære og sekundære konspirasjonsteorier. Eksempelvis har det vært kjente aktivister mot krigen i Irak som etterhvert har blitt konspirasjonsteoretikere, og da får deres konspirasjonsteorier en sekundær funksjon. Samtidig vil det nok eksistere antivaksere som ikke er alternativister i den forstand at de ikke bruker alternativmedisin i stedet for vaksiner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar