onsdag 29. mai 2013

Mennesket, tårnet og maleriet

- Jeg vil bygge et tårn, sa tårnet.
- Hvordan kan du som et tårn bygge et tårn?, sa mennesket.
- Hvordan?, sa tårnet.
- Ja hvordan?, svarte mennesket.
- Mennesker kan skape nye mennesker, svarte tårnet. Da kan vel tårn skape nye tårn?
- De ga mening, svarte mennesket.
Og tårnet bygget et tårn.

- Jeg vil male et maleri, sa maleriet.
- Hvordan kan et maleri male et maleri, sa mennesket.
- Hvordan?, sa maleriet.
- Ja, hvordan, sa mennesket.
- Hvis mennesker kan skape mennesker, og tårn kan skape tårn, hvorfor kan ikke malerier skape malerier?
- Det ga mening, sa mennesket.
- Og maleriet malte et maleri.

- Jeg vil bygge et tårn med et maleri inni, sa tårnet med et maleri inni.
Mennesket nikket.
- Bygg ett tårn med et maleri inni, sa mennesket.
Tårnet med maleriet inni gjorde så.

- Jeg vil bygge et tårn med et maleri inni av et tårn, sa tårnet med et maleri inni av et tårn.
Mennesket nikket.
- Bygg et tårn med et maleri av et tårn inni, sa mennesket.
Tårnet med maleriet av et tårn gjorde så.

- Jeg vil bygge et menneske, sa tårnet.
- Det kan du ikke, sa mennesket.
- Hvorfor ikke, spurte tårnet.
- Jeg vil også bygge et menneske, sa maleriet.
- De kan du heller ikke, sa mennesket.
- Hvorfor ikke?, spurte maleriet.
 Da sa tårnet med et maleri og tårnet med et maleri av et tårn:
- Vi vil også bygge et menneske.
Mennesket ristet på hodet. Dere kan ikke bygge mennesker, mennesket kan bare skape seg selv.
Da svarte de i kor: - Men dere bygger tårn, dere maler malerier, dere bygger tårn med malerier og tårn med malerier av tårn. Hvorfor skal dere få skape oss uten at vi får skape dere?
- Er et menneske skapt av et tårn et menneske?, spurte mennesket.
- Er et tårn skapt av et menneske et tårn?, spurte tårnet.
- Hvilken verdi har mennesket?, spurte mennesket. Ville det vært tårn om det ikke var mennesker? Ville det vært malerier uten mennesker? Ville det vært tårn med malerier uten mennesker? Ville det vært tårn med malerier av tårn uten mennesker? Det dere ber om er umulig.
De brydde seg ikke om hva mennesket sa, og hver og en av dem skapte de seg ett menneske. Da tårnets menneske var blitt voksen gikk det til sin skaper og sa:
- Jeg vil bygge et tårn.
- Det kan du ikke, sa tårnet. Tårn bygger mennesker. Mennesker bygger ikke tårn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar