torsdag 9. februar 2012

Historiens største mennesker: plass 7

7. Biskop Clemens August von Galen (1878- 1946)
(representant for alle som protesterte mot Aksjon T4)


Et ukjent navn, men muligens var han indirekte ansvarlig for å redde millioner av jøder, sigøynere og andre som det tredje riket ønsket å utrydde. Hitler hadde startet Aktion T4, operasjonen med å terminere livene til utviklingshemmede, noe som også tok livet av nærmere 100 000 uhelbrederlige syke.

Han var også en sterk kritiker av andre deler av nazistenes politikk. Samtidig var han i en posisjon som gjorde det mulig at kritikken kunne spres rundt i Tyskland. Han stod ofte i fare for å bli arrestert, Gestapo og det tyske nazipartiet godtok ikke dissidenter. Imidlertid slapp han unna på grunn av sin høye posisjon i kirken, og reaksjonene dette kunne ha ført blant katolikkene i Tyskland.

Mange i de forskjellige kirkesamfunnene gjorde opprør mot denne politikken, men den som talte om det i kirken og sendte prekenen til Hitler var von Galen. Hans og mange andres opprør mot denne politikken kan ha bidratt til at det bare ble installert gasskamre i seks av 22 konsentrasjonsleire. Alle leirene på tysk jord var fri for disse, og hans motstand og humanitære opprør reddet ikke bare de uhelbrederlig syke, men kan også ha reddet millioner av jøder.

Det må likevel nevnes at han ikke motsatte seg nazistene i alt, han støttet blant annet invasjonen i Polen, men når man vurderer fortidens mennesker må man av og til se bort i fra enkelte sider ved dem. Hans kamp for de utviklingshemmede gjør ham selvskreven på denne listen.
Eller som han sa det selv:Once admit the right to kill unproductive persons . . . then none of us can be sure of his life. We shall be at the mercy of any committee that can put a man on the list of unproductives. There will be no police protection, no court to avenge the murder and inflict punishment upon the murderer. Who can have confidence in any doctor? He has but to certify his patients as unproductive and he receives the command to kill. If this dreadful doctrine is permitted and practised it is impossible to conjure up the degradation to which it will lead. Suspicion and distrust will be sown within the family itself.A curse on men and on the German people if we break the holy commandment ‘Thou shalt not kill’ which was given us by God on Mount Sinai with thunder and lightning, and which God our Maker imprinted on the human conscience from the beginning of time! Woe to us German people if we not only licence this heinous offence but allow it to be committed with impunity!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar